Jak začít s Mercedes PRO connect.

Krok za krokem

Vaše cesta k propojenému vozovému parku s komunikačním modulem.

Komunikační modul

Návod pro administrátory a manažery vozových parků

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 1

  Založení účtu na portálu Mercedes PRO

  Registrujte se jako správce společnosti pro portál Mercedes PRO a založte firemní účet. Dbejte prosím na to, že musíte být oprávněn k založení účtu Vaší firmy.

  > Mercedes PRO Portal

  Používáte nový Mercedes-Benz Sprinter coby soukromá osoba (např. jako obytný automobil)? Pak se obraťte přímo na svého prodejce.

  > Více informací
  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 2

  Přiřazení vozidla a produktů

  Po založení účtu Vaší firmy nyní na portálu Mercedes PRO prosím přiřaďte své vozidlo / svá vozidla. Nyní již můžete objednat produkty Mercedes PRO connect. Nejdříve prosím zkontrolujte, zda lze objednané produkty Mercedes PRO využívat ve Vašem vozidle / Vašich vozidlech.

  > Kontrola kompatibility
  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 3

  Ověření u prodejce

  Po úspěšném založení Vašeho účtu a také Vašeho vozidla / Vašich vozidel a produktů Mercedes PRO connect, musí prvního administrátora společnosti a také Vaše vytvořená vozidla jednorázově ověřit oficiální prodejní a servisní partner Mercedes-Benz Vans. Za tím účelem si domluvte termín u svého prodejního a servisního partnera Mercedes-Benz Vans. Alternativně můžete kroky 1 až 3 kompletně realizovat u svého prodejce.

  > Vyhledání prodejce
  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 4

  Spuštění managementu vozidel

  Pokud je ověření Vaším prodejním a servisním partnerem Mercedes-Benz úspěšné, můžete v přiřazených vozidlech využívat portál Mercedes PRO a Vámi založené produkty Mercedes PRO.

  Přes portál Mercedes PRO nyní také přejdete do nástroje pro management vozidel, ve kterém můžete jako manažer vozového parku zakládat řidiče. V nástroji pro management vozidel získáte přehled o celém vozovém parku a můžete spravovat vozidla a také řidiče.

Návod pro řidiče

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 1

  Registrace jako řidič

  Poté, co jste byl Vaším manažerem v nástroji pro management vozového parku přidán za účelem používání Mercedes PRO connect, obdržíte e-mail k dokončení registrace. Postupujte podle kroků aktivace a Váš účet je založen.

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 2

  Instalace aplikace

  Nainstalujte si aplikaci Mercedes PRO connect1 na svůj smartphone. Přihlaste se s centrální přístupovou službou společnosti Daimler AG. Potřebné požadavky na smartphone a odkazy na obchody s aplikacemi najdete zde:

  > Dostupnost a předpoklady používání
  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 3

  Uvedení aplikace do provozu

  Spusťte aplikaci na svém smartphonu, přihlaste se popř. s centrální přístupovou službou společnosti Daimler AG. Nyní se můžete pomocí aplikace přiřadit k vozidlu nebo jste Vaším manažerem vozového parku k vozidlu již přiřazeni.

Hotovo! Nyní můžete využívat výhody Mercedes PRO connect ve svém vozidle.

Mercedes PRO Adapter

Návod pro administrátory a manažery vozových parků

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 1

  Vyžádání adaptéru

  Mercedes PRO Adapter obdržíte u svého servisního partnera Mercedes-Benz. Zkontrolujte, zda jsou Vaše vozidla kompatibilní s Mercedes PRO Adapter.

  > Kontrola kompatibility
  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 2

  Založení účtu Mercedes PRO

  Po podpisu smlouvy týkající se Mercedes PRO connect a poskytnutí potřebných informací je zařízeno založení Vašeho uživatelského účtu a Vašich kompatibilních vozidel Mercedes-Benz.

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 3

  Přihlášení se do nástroje pro správu vozidel

  Poté, co jste byl přidán jako manažer vozového parku za účelem používání Mercedes PRO connect, obdržíte e-mail k dokončení registrace. Stačí několik kliknutí a aktivace je dokončena.

  > Nástroj pro správu vozidel

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 4

  Založení řidičů

  Nakonec můžete pozvat řidiče, aby se zdarma registrovali.

Návod pro řidiče

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 1

  Registrace řidiče

  Poté, co jste byl Vaším manažerem vozového parku přidán za účelem používání Mercedes PRO connect, obdržíte e-mail k dokončení registrace. Postupujte podle kroků aktivace a Váš účet je založen.

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 2

  Instalace aplikace

  Nainstalujte si aplikaci Mercedes Pro Adapter App2 na svůj smartphone. Přihlaste se pomocí svého osobního uživatelského účtu Mercedes PRO. Potřebné požadavky na smartphone a odkazy na obchody s aplikacemi najdete zde:

  > Dostupnost a předpoklady používání
  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 3

  Zapojení adaptéru a propojení se smartphonem

  Zapojte adaptér do diagnostické zásuvky (zdířka „OBD2“) svého vozidla. V případě potřeby můžete kryt upevnit na adaptér pomocí libovolného upevňovacího prostředku (nálepka se suchým zipem). Červená dioda LED na adaptéru začne blikat. Během následujících tří minut můžete svůj smartphone spojit s adaptérem pomocí Bluetooth®;. Za tím účelem vyhledejte v menu Bluetooth®; svého smartphonu zařízení s názvem „MB-XXXXXXX“. Pokud je Vaše vozidlo propojeno s adaptérem, svítí trvale modrá dioda LED. Pokud tři minuty nestačí, postup opakujte. Pro Sprinter ( 906 ) je potřebný delší šroubový uzávěr.

  Šestiúhelníková plástev obsahuje číslo 4

  Uvedení adaptéru s aplikací do provozu

  Nyní spusťte aplikaci na svém smartphonu, přihlaste se pomocí svého uživatelského účtu Mercedes PRO a zvolte „Přidat nové vozidlo“ pomocí symbolu plus. Při tom dbejte na stabilní internetové připojení. Pokud máte v aplikaci již založeno jiné vozidlo, aktivujte „Moje vozidla“ a zvolte „Přidat další vozidlo“ pomocí symbolu plus.
  Nyní podle požadavku v aplikaci pro zbytek instalace nastartujte motor svého vozidla. Nyní budou zjištěny a zkontrolovány údaje o vozidle. Až do dokončení uvedení do provozu se řiďte pokyny v aplikaci. Podle požadavku aplikace motor znovu vypněte a potvrďte dokončení uvedení do provozu.

Vaše vozidlo je nyní úspěšně založeno a Vy můžete využívat všechny funkce Mercedes PRO Adapter.

Prodejce Mercedes-Benz
Zřízení a používání

Videonávody

Videonávody vám podrobně ukážou, jak optimálně používat Mercedes PRO, Mercedes PRO Portal a nástroj pro správu vozidel.

Často kladené otázky

Potřebujete pomoc?

Přečtěte si odpovědi na často kladené otázky k Mercedes PRO a používání ve vozidle.

Podpora.

mproconnect.cze@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*

*Telefonicky jsme Vám k dispozici pondělí až neděle 24 hodin denně.

1

Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.

2

Ovládání Mercedes PRO Adapter App během jízdy je zakázáno. Dodržujte prosím předpisy upravující používání smartphonu během jízdy ve vozidle platné ve Vaší zemi.