Mercedes PRO connect | Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd.

Ušetřete si vypisování knihy jízd.

Kompatibilní s: Sprinter 907, Sprinter 910 a dále s následujícími použitími:

 • Nástroj pro systém řízení vozového parku
 • Mercedes PRO connect App
 • Multimediální systém MBUX
 • Všechny daňově relevantní údaje ve formátu PDF

 • Digitalizované zaznamenávání všech jízd

 • Jednodušší pracovní procesy

Popis produktu.

Již nikdy více ruční psaní knihy jízd: S „Elektronickou knihou jízd“2 ze systému Mercedes PRO connect budete profitovat z přehledného zaznamenání všech jízd vašich vozidel a stisknutím tlačítka získáte podepsané PDF pro daňové přiznání1.

Obsažené služby

Elektronická kniha jízd
Elektronická správa jízd

Získejte přehled o využití Vašich vozidel.

Záznam jízd zvládne s lehkostí: Služba Mercedes PRO connect „Elektronická správa jízd“ automaticky zaznamenává všechny jízdy.2 Tak lze snadno sledovat a doložit využívání vozidel. Protože je na začátku a na konci jízdy zaznamenáno stanoviště, datum a čas i počet ujetých kilometrů, lze zcela jednoduše zjistit vytížení vozidla a také vzdálenost i dobu jízdy. Díky přiřazení řidičů prostřednictvím aplikace Mercedes PRO connect App4 může manažer vozového parku navíc kdykoliv vidět, který řidič jízdu uskutečnil.

Řidič4 může sám zadat účel3 a také upozornění do aplikace Mercedes PRO connect App4 a označit jízdu jako firemní nebo soukromou – v Německu navíc jako cestu do práce.

Přehled nejdůležitějších předností:
 • Centrální přehled o všech jízdách v nástroji pro správu vozidel
 • Optimalizované využití vozového parku, díky údajům, které jsou generovány tachografem
 • Šetří čas, protože jsou jízdy ukládány elektronicky a nemusí být zaznamenány ručně
 • Rychlé zpracování seznamu jízd na smartphonu2
Elektronická kniha jízd
Elektronická kniha jízd

Podepsané PDF pro daňové přiznání1.

Díky „Elektronické knize jízd“2 si můžete do budoucna ušetřit knihy jízd v papírovém formátu. Odpadá i tato nepříjemná povinnost řidičů zapisovat každou jízdu ručně. Pro podání daňového přiznání1 může manažer vozového parku zcela jednoduše vygenerovat podepsané PDF. V něm jsou přehledně a čitelně zdokumentovány soukromé a služební jízdy.3

Přehled nejdůležitějších předností:
 • Veškeré daňové údaje stisknutím tlačítka jako podepsané PDF
 • Jednoduché pracovní postupy, neboť odpadá nepříjemné manuální vedení knihy jízd náchylné na chyby

Mercedes PRO Portal.

Užijte si také inovativní produkty Mercedes PRO connect.

Produktový poradce Mercedes PRO
Produktové poradenství

Naše doporučení: Produktový poradce Mercedes PRO.

Zjistěte, které produkty a služby Mercedes PRO connect jsou nejlépe vhodné pro vaši firmu.

Tři nové Mercedes-Benz Sprinter stojí vedle sebe
Krok za krokem

Takto můžete začít s Mercedes PRO connect.

Užitečné návody, otázky a odpovědi a dále všechny detaily k Mercedes PRO connect najdete zde – stručně a přehledně.

1

Pokud chcete „Elektronickou knihu jízd“ použít pro daňovou dokumentaci, musíte předtím bezpodmínečně vyjasnit, zda forma a poskytnuté informace odpovídají daňovým předpisům Vašeho místního finančního úřadu.

2

U vozidel s výbavou Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce (MW1) se vyskytují funkční omezení u služeb „Elektronická správa jízd“ a „Elektronická kniha jízd“. Při aktivaci funkce Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce je rozpoznána pouze jedna jízda.

3

Podle trhu má řidič až tři možnosti kategorizace jízd: služební jízda, soukromá jízda nebo cesta do práce. 

4

Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.