Mercedes PRO connect I Optimalizovaná podpora

    Optimalizovaná podpora.

Naše nabídka.

Předvídavý servis a předvídavá údržba patří k nejdůležitějším opatřením pro optimalizaci hospodárnosti vašeho vozového parku. Produkty z oblasti „Optimalizované podpory“ vám pomůžou při včasném plánování servisních prací, oprav a opatření pro údržbu.

Základní optimalizovaná podpora.

Lepší plánování doby v servisu a zkrácení doby nečinnosti.

  • Řešení údržby a oprav
  • Řešení nehod a poruch
  • Systém nouzového volání Mercedes-Benz1
  • Aktualizace softwaru2

Kompatibilní s: Sprinter 907, Sprinter 910.

Součásti a předpoklady

Které řešení Mercedes PRO connect vám vyhovuje?

Najděte si vhodné řešení pro své vozidlo.

Podnikání se mění: Máte ve svém vozovém parku vozidla, která by mohla být efektivnější pomocí inovativních řešení konektivity a vozového parku? Plánujete výměnu vozidel? Mercedes PRO connect pro vás má vhodnou nabídku.

1

Poskytování služeb v kombinaci s integrovaným komunikačním modulem závisí na síťovém pokrytí mobilního operátora.

2

Po odsouhlasení všeobecných uživatelských podmínek jsou aktivovány aktualizace softwaru pro každé vozidlo.