Mercedes PRO connect | Základní optimalizovaná podpora

Optimierte Unterstützung Basis

Optimalizovaná podpora.

Kompatibilní s: Sprinter 907, Sprinter 910 a dále s následujícími použitími:

 • Nástroj pro systém řízení vozového parku
 • Mercedes PRO connect App
 • Multimediální systém MBUX
 • Zkrácení doby nečinnosti

 • Transparentní termíny a náklady

 • Rychlá, cílená pomoc

Popis produktu.

Mercedes PRO connect nabízí „Optimalizovanou podporu“, aby zákazníci svá vozidla mohli využívat ještě hospodárněji. Termíny a rozsahy servisních prací jsou známy včas a lze je tak lépe naplánovat a efektivně provést. Díky nejlepší možné údržbě tak vozidlo přesvědčí zákazníky svou maximální dostupností. V případě potřeby bude zákazníkovi na cestách poskytnuta rychlá pomoc.

Obsažené služby

Řešení údržby a oprav.

Naplánujte údržbu a opravy transparentně.

Se službou „Řešení údržby“ zůstanete vždy v provozu. Nutné údržby nebo opravy se Vám zobrazí v nástroji pro správu vozidel. Budete tak například včas upozorněni pokud je nutný servis. U opotřebených brzdových obložení nebo při nízké hladině chladicí kapaliny hlásí řešení údržby a oprav navíc nutnost opravy. Současně může preferovaný servisní partner Mercedes-Benz vytvořit nabídku pro nadcházející údržbové práce a odeslat ji přímo do nástroje pro správu vozidel. Zjednodušené plánování termínu. Díky řešení údržby získáte vyšší dostupnost vozidel, u nichž je vždy prováděna údržba.

Přehled nejdůležitějších předností:
 • Vysoká dostupnost vozidel, protože údržby a opravy mohou být prováděny zavčas
 • Snížené doby výpadku vozidel, protože je s předstihem známo, co je nutné opravit
 • Automatický přenos rozsáhlých údajů o údržbě přímo do nástroje pro správu vozidel – například zbývající doba a zbývající kilometry do příštího data nutného servisu
 • Aktuální varovná upozornění v nástroji pro správu vozidel, pokud chybí chladicí kapalina1 nebo je opotřebené brzdové obložení
 • Vyšší spokojenost zákazníků díky nezávislé, individuální nabídce oprav a údržby od preferovaného servisního partnera Mercedes-Benz
 • Potenciál pro kratší doby údržby a oprav, neboť servis má již k dispozici důležité informace o vozidle

Abychom Vám mohli poskytovat tuto službu, jsou z vozidla do společnosti Mercedes-Benz odesílány určité údaje. Patří k nim identifikační číslo vozidla, kilometrický proběh, servisní kód (A nebo B), zbývající čas a vzdálenost do příštího nutného servisu a informace o brzdovém obložení a chladicí kapalině.
Využijte vysokou dostupnost Vašich vozidel díky včasnému provedení řádné údržby a oprav.

Řešení nehod a poruch
Řešení nehod a poruch.

Získejte rychle profesionální pomoc na místě.

Je dobré vědět, že Vaši řidiči získají v případě poruchy nebo nehody rychlou podporu: jednoduše stisknou tlačítko nouzového volání ve střešní ovládací jednotce a navážou hlasové spojení s Mercedes-Benz Customer Assistance Center. V případě poruchy jsou předány relevantní údaje a stanoviště vozidla, aby mohla služba Mercedes-Benz Service24h dorazit optimálně připravena a rychle k Vašemu vozidlu. Případně zahájí Mercedes-Benz Customer Assistance Center další opatření a zprostředkuje například odtahovou službu. Tuto službu můžete samozřejmě využít také v případě, že byl předtím spuštěn systém nouzového volání Mercedes-Benz.

Přehled nejdůležitějších předností:
 • Co nejkratší prostoje kvůli rychlé, profesionální pomoci na místě prostřednictvím Mercedes-Benz Customer Assistance Center a Mercedes-Benz Service24h
 • Efektivní pomoc, protože jsou automaticky předány poloha a další údaje o vozidle do Mercedes-Benz Customer Assistance Center
 • Usnadňuje činnost řidiče a manažera vozového parku a podporuje je ve stresové situaci při poruše nebo nehodě

Pokud si vyžádáte službu „Řešení nehod a poruch“, jsou automaticky předány údaje o vozidle a poloha vozidla do Mercedes-Benz Customer Assistance Center. Řešení nehod a poruch je dostupné pouze v kombinaci se systémem nouzového volání Mercedes-Benz.

Systém nouzového volání Mercedes-Benz
Systém nouzového volání Mercedes-Benz.

Rychlá pomoc, když ji nejvíc potřebujete.

Při nehodě mohou rozhodovat sekundy. Proto Vaše vozidlo automaticky spustí nouzové volání, když jeho snímače nárazu rozpoznají nehodu. Pokud cestující ve vozidle nereagují přes okamžitě navázané hlasové spojení, jsou neprodleně alarmovány záchranné složky. Protože služba „Systém nouzového volání Mercedes-Benz“1 předá důležité informace o vozidle a jeho poloze přímo, mohou se záchranné složky rychle dostat k místu nehody a poskytnout cílenou pomoc. Systém předá kromě Vaší přesné polohy také informaci o počtu cestujících v kabině vozidla a informace o stavu Vašeho vozidla. V závažném případě jsou údaje nouzového volání okamžitě předány veřejné evropské centrále nouzového volání, tak mohou být co nejrychleji provedena všechna potřebná záchranná opatření. Nouzové volání může aktivovat řidič také manuálně tlačítkem SOS ve střešní ovládací jednotce.

Přehled nejdůležitějších předností:
 • Automatické nouzové volání pro rychlý příjezd záchranářů na místo nehody, i když řidič nemůže tísňové volání sám spustit
 • Účinná záchranná opatření, protože jsou již v předstihu předány důležité údaje, jako například poloha vozidla

Je-li systém nouzového volání Mercedes-Benz aktivován, jsou automaticky přeneseny následující údaje: identifikační číslo vozidla, poloha GPS, směr jízdy, doba tísňového volání, jazykové nastavení a počet cestujících v kabině vozidla. Systém nouzového volání Mercedes-Benz je aktivní již při předání vozidla. Není tudíž nutné odsouhlasení zvláštních uživatelských podmínek. Pro využití služby „Systém nouzového volání Mercedes-Benz“ je zapotřebí komunikační modul (LTE) pro digitální služby a tlačítko eCall a řešení poruch.

Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru.

Díky online aktualizacím jste vždy aktuální.

Vaše vozidlo se samo aktualizuje. Protože software pro Vás komunikační modul a multimediální systém2 nebo digitální návod k obsluze2 mohou být aktualizovány automaticky, jakmile je k dispozici nová verze softwaru. Nemusíte se o nic starat, šetříte čas v servisní dílně a získáte výhody z aktuálních verzí funkcí vozidla.

Přehled nejdůležitějších předností:
 • Software určitých komponent vozidla na aktuální úrovni, protože jsou prováděny online aktualizace
 • Kratší doby pobytu v servisu díky automatickým online aktualizacím
 • Transparentnost provedených aktualizace pro uživatele

Termíny a rozsahy aktualizací a doby instalace aktualizací se liší. V multimediálním systému1 máte možnost deaktivace automatických aktualizací. Tyto jsou zpravidla při dodání aktivovány.3 Aktualizace v komunikačním modulu probíhají automaticky, protože by jinak určité aplikace nefungovaly. Aktuální stav verzí softwaru svého vozidla můžete vyvolat prostřednictvím portálu Mercedes PRO.3

Mercedes PRO Portal.

Užijte si také inovativní produkty Mercedes PRO connect.

Produktový poradce Mercedes PRO
Produktové poradenství

Naše doporučení: Produktový poradce Mercedes PRO.

Zjistěte, které produkty a služby Mercedes PRO connect jsou nejlépe vhodné pro vaši firmu.

Tři nové Mercedes-Benz Sprinter stojí vedle sebe
Krok za krokem

Takto můžete začít s Mercedes PRO connect.

Užitečné návody, otázky a odpovědi a dále všechny detaily k Mercedes PRO connect najdete zde – stručně a přehledně.

1

Poskytování služeb v kombinaci s integrovaným komunikačním modulem závisí na síťovém pokrytí mobilního operátora.

2

Aktualizace pro multimediální systémy a návody k obsluze jsou dostupné v kombinaci s multimediálním systémem MBUX s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 17,8 cm (7 palců) nebo s multimediálním systémem MBUX s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 26 cm (10,25 palce).

3

Po odsouhlasení všeobecných uživatelských podmínek jsou aktivovány aktualizace softwaru pro každé vozidlo.