Pokyny pro používání cookies a také vyhodnocení údajů o používání a použití analytických nástrojů

Používáme cookies a podobné technologie, např. HTML5 Storage nebo Local Shared Objects (dále souhrnně označované jako „cookies“), abychom mohli sledovat preference návštěvníků a na základě těchto informací optimálně vytvářet své webové stránky. Pro stejné účely používáme analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; i zde mohou být použity cookies.

1. Funkce a použití cookies

a.    Cookies jsou malé soubory, které webová stránka při vaší návštěvě ukládá do vašeho notebooku, desktopového nebo mobilního zařízení. Z toho můžeme např. rozpoznat, zda mezi vaším zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci nebo který jazyk či nastavení preferujete. Soubory cookie mohou obsahovat osobní údaje.    

b.    Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním cookies. 

Naše webové stránky můžete navštívit i bez souhlasu s používáním cookies. Tzn. že použití můžete odmítnout a cookies kdykoliv vymazat, pokud provedete příslušná nastavení na vašem zařízení. Nastavení provedete následovně:

i.    Většina prohlížečů je nastavena tak, že jsou soubory cookie akceptovány automaticky. Toto nastavení změníte tak, že ve vašem prohlížeči aktivujete *neakceptovat cookies*.    

ii.   Stávající cookies můžete kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce zařízení.    

iii.   Další informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem:    

Informace k deaktivaci Local Shared Objects

iv.    Použití cookies stejně jako jejich odmítnutí nebo vymazání je spojeno s používaným zařízením a navíc s příslušným prohlížečem. Cookies musíte odmítnout, resp. vymazat pro každé zařízení a při použití několika prohlížečů také pro každý prohlížeč samostatně. 

c.    Pokud se rozhodnete proti použití cookies, může se stát, že nebudete mít k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici pouze omezeně.    

d.    Cookies dělíme do následujících kategorií:    


i. 
    Nezbytně nutné cookies (typ 1)  

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby jako např. konfigurátor vozidla.    

ii.    Funkční cookies (typ 2)    

Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Ve funkčních cookies ukládáme například Vaše jazyková nastavení.    


iii. Výkonové cookies (typ 3)    

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky a tak můžeme zlepšit naši nabídku. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací získáte v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.    

iv.    Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies jsou ukládané třetími subjekty, např. sociálními sítěmi jako Facebook, Twitter a Google+, jejichž obsahy si můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“ nabízených na našich webových stránkách. Informace o použití a funkci sociálních pluginů najdete v bodě 4 našich pokynů k ochraně osobních údajů.    

Zásady ochrany osobních údajů

 

Na našich internetových stránkách používáme následující cookies:

 

Cookie Name

Description

Cookie Typ

_it, _pr (typ 1)

Při přihlášení do MeinMercedes budou v tomto cookie uloženy údaje o profilu uživatele v zakódované formě pro získání přihlašovacího statusu.

Typ 1

_slt (soft login token, typ 1)

Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v nepřihlášeném stavu.

Typ 1

APISID, HSID, ID, OGPC, NID, PREF, SAPISID, SID, SS, SSID (Typ1)


Tyto cookies používá Google Maps pro zobrazení prodejce na mapě.

Typ 1

cccidealer (typ1)

Tento cookie ukládá partnera Mercedes-Benz zvoleného v rámci vyžádání nabídky. Kontakt je v budoucích požadavcích zvolen předem.

Typ 1

dealer (typ 1)

Tento cookie ukládá kontakt na obchodního prodejce uložený jako oblíbená položka v uživatelském profilu MeinMercedes.

Typ 1

pgid; sid (typ1)


Tyto cookies přiřazují vašemu zařízení na dobu trvání vaší návštěvy anonymizované ID(Session ID) pro možnost zobrazení personalizovaných obsahů (např. naposledy prohlížené produkty).

Typ 1

storedVehicles, _ (typ1)

V našem vyhledávání nových a ojetých vozidel máte možnost uložit si zajímavé nabídky do seznamu poznámek. V tomto souboru jsou ukládány údaje spojené s nabídkou.


Typ 1

JSESSIONID (typ 1, typ 4)

Tento cookie je používán externím serverem, který poskytuje mapová data. Ukládá „Session ID“, které spojuje více spolu souvisejících dotazů na server a přiřazuje jim relaci.


Typ 1,4

JSVERA (typ 1)

Tento soubor cookie slouží k zobrazení personalizovaného obsahu (například výsledků vyhledávání) a k ukládání dat zadaných uživatelem v žádosti o rezervaci / registraci školení do mezipaměti.

Typ 1

WEBGATE_SESSION (Typ 1)

Tyto soubory cookie uchovávají po dobu vaší návštěvy v aplikaci pro rezervaci odborného školení anonymní identifikátor pro správu relací (ID relace).

Typ 1

ARPT (typ 2)


Abychom každému uživateli zajistili bezproblémové využívání internetových stránek Mercedes-Benz, používáme k rozdělení zatížení více serverů. Tento cookie ukládá přiřazení uživatele k tomuto serveru.

 

Typ 2

cookiePolicy (typ 2)

Tento cookie ukazuje, že jste souhlasili s používáním cookies na našich stránkách. Je uložen, když zavřete hlášení s upozorněním na používání cookies.

Typ 2

model (typ 2)


Tento cookie ukládá model vozidla, který jste si naposledy prohlíželi. Tak vás při vaší další návštěvě můžeme podle vašich zájmů upozornit na obsahy pro specifické modely.

Typ 2

ShopStartLinkOutlet* (typ 2)

Tento cookie definuje cílovou stránku, která je dosažitelná přes odkaz Start.

Typ 2

lastCCBmCode, sr_ccci, sr_ccci_model (typ 2)

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel naposledy konfiguroval v konfigurátoru. Tyto údaje jsou zobrazovány na informačních stránkách příslušného modelu a umožňují pokračování v konfiguraci v pozdějším okamžiku.

Typ 2

sr_voc, sr_voc_model (typ 2)


Tyto cookies obsahují informace o tom, jaký model dodávkového vozidla Mercedes-Benz uživatel naposledy konfiguroval v konfigurátoru. Tyto údaje jsou zobrazovány na informačních stránkách příslušného modelu a umožňují pokračování v konfiguraci v pozdějším okamžiku.

Typ 2

unit (typ 2)

Naše internetové stránky obsahují informace o všech produktech a službách Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá obor, který jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací vás můžeme při vaší příští návštěvě navést přímo na stránky produktů, které jsou pro vás zajímavé.

Typ 2

daimler-bfs.persistentSearch (typ 2)

Naše internetové stránky obsahují informace o všech produktech a službách Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá obor, který jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací vás můžeme při vaší příští návštěvě navést přímo na stránky produktů, které jsou pro vás zajímavé.

Typ X

daimler-bfs.recentlyViewedVehicles (typ 2)

Naše internetové stránky obsahují informace o všech produktech a službách Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá obor, který jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací vás můžeme při vaší příští návštěvě navést přímo na stránky produktů, které jsou pro vás zajímavé.

Typ 2

daimler-bfs.vehicleComparison (typ 2)

Tento cookie ukládá vozidla, která jste zvolili pro porovnání ve vyhledávání nových a ojetých vozidel. Bez tohoto cookie není možné porovnat více vozidel.

Typ 2

EMB_DS_FAVORITE (typ 2)


Tento cookie je používán ve vyhledávání obchodního prodejce pro uložení Vámi zvoleného oblíbeného prodejce.

Typ 2

rcc-cookiePolicyConfirmation (typ 2)

Tento cookie ukazuje, že jste souhlasili s používáním cookies na našich stránkách.

Typ 2

rcc-rccSelectedDealer (typ 2)

Tento cookie ukládá adresu, jméno a interní označení obchodního prodejce zvoleného uživatelem.

Typ 2

embccwf.bcm.storage. PersistenceIntegration.VERSION (typ 2)

V tomto cookie se ukládají informace o aktuálním trhu, zvoleném modelu vozidla a, pokud je k dispozici, vygenerovaný online kód.

Typ 2

embccwf.bcm.storage. PersistenceIntegration.PROPERTY (typ 2)


Tento cookie ukládá konfiguraci externího rozhraní

Typ 2

embccwf.bcm.storage. PersistenceIntegration.FINANCING (typ 2)

 

Tento cookie ukládá konfiguraci externího rozhraní pro financování

Typ 2

embccwf.bcm.storage. PersistenceIntegration.BUSINESS (typ 2)


Tento cookie ukládá informace externího rozhraní

Typ 2

rcc.priceRecommendationModalOpened (typ 2)

V tomto cookie se ukládají informace o tom, zda již byla zobrazena regulace cen.

Typ 2

HighBandwidth, $ms_externalFlash (typ 3)

Tyto cookies obsahují informace o tom, která verze Adobe Flash Player je instalována na koncovém zařízení a které vlnové pásmo je k dispozici. Tak můžeme nabízet multimediální obsahy podle Vašich individuálních systémových předpokladů a zamezit tak dlouhým dobám stahování.

Typ 3

AMCVS,ADRUM, AMCV, aam_uuid, mbox, s_nr, gapv_csref, s_fid, s_vi, s_cc, s_sq, _ga, _gaexp, s_getNewRepeat, s_gpv*, amcv_*, s_gvo_csref, s_gvo_pid, s_gvo_v*, s_gvo_c*, s_gapv_v*, s_gapv_c*, s_gapv_csref, s_gpv*, s_visit (typ 3)


Tyto cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci používají naše internetové stránky, a pomáhají nám tímto způsobem neustále vylepšovat naše internetové stránky podle Vašich zájmů.

Typ 3

psyma_participation (typ 3)

Pro vylepšení našich internetových stránek provádíme pravidelné online ankety na téma kvality našich stránek a naší nabídky informací. Tento cookie ukazuje, zda uživatel přijal nebo odmítl pozvání k anketě.

Typ 3

s_cc (typ 3)


Tento cookie ukazuje, že jsou cookies ve vašem prohlížeči aktivovány.

Typ 3

session (Typ3)

Tento cookie blokuje opakované zobrazení uvítací sekvence na naší domovské stránce.

Typ 2

emb_chat_(typ 2)


Tento cookie se používá pro obnovení chatu při opětovném načtení aktuálně otevřeného okna prohlížeče nebo při změně stránek. Za tímto účelem jsou uloženy aktuální relace chatu, stejně jako poloha a viditelnost (minimalizované ano/ne) chatu.

Typ 2

s_campaign, s_var_1 (typ 3)


Uloží parametr csref z kampaně, aby se zabránilo dvojitému počítání – po dobu návštěvy webové stránky.

Typ 3

omniture_optout (typ 4)


 

Tyto cookies ukládají informace o tom, zda je přípustné, aby se analyzovalo chování návštěvníka.

Typ 4

EMB_DS_FAVORITE (Typ2)


Tento cookie se používá při vyhledávání obchodního prodejce pro uložení Vámi zvoleného oblíbeného prodejce

Typ 2

rcc.*-cookiePolicyConfirmation (typ 2)


Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu

Typ 2

cookiePolicy (typ 2)


Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu.

Typ 2

embccwf.bcm.storage.PersistenceIntegration.VERSION (Typ2)


Tento soubor cookie ukládá informace o aktuálním trhu, vybraném modelu vozidla a případně generovaném kódu OnlineCode.

 

Typ 2

embccwf.bcm.storage.PersistenceIntegration.PROPERTY (typ 2)


Tento cookie ukládá konfiguraci externího rozhraní.

Typ 2

embccwf.bcm.storage.PersistenceIntegration.FINANCING (typ 2)


Tento cookie ukládá konfiguraci externího rozhraní pro financování.

 

Typ 2

embccwf.bcm.storage.PersistenceIntegration.BUSINESSp2) (Typ2)


Tento cookie ukládá konfiguraci externího rozhraní.

Typ 2

aam_uuid (typ 3)

Tento cookie ukládá informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky, a pomáhá nám tak nepřetržitě přizpůsobovat naše internetové stránky jejich zájmům

Typ 3

omniture_optout (typ 4)


Tento soubor cookie ukládá informace o tom, zda je přípustné analyzovat chování uživatele.

Typ 4

RECOMMENDATION_STATE (typ 2)


Tento soubor cookie ukládá v anonymizované formě pokrok a uživatelské chování v rámci produktového poradce s cílem zlepšit výsledek používání.

Typ 2

 

 

2. Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

a.   Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický(é) nástroj(e): Google Analytics, Adobe Analytics.

b.   Při použití těchto analytických nástrojů lze data přenášet na servery umístěné v USA a zpracovávat je tam. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje "přiměřená úroveň ochrany" pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“.

c.   Pokud nechcete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

d.   Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušnou možnost Opt-Out:

i.     Google Inc. („Google“):

Google je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

ii.    Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Chcete-li odmítnout vyhodnocování prostřednictvím produktu Adobe Analytics, můžete přejít na tento odkaz: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

iii.    [Vynechané místo pro ostatní poskytovatele]