Mercedes PRO connect I Mercedes PRO Adapter-tjenester

  Mercedes PRO Adapter-tjenester.

Vores sortiment.

Din adgang til netværksløsningerne fra Mercedes PRO connect – også, hvis dine biler endnu ikke er indrettet til netværksforbindelse. Mercedes PRO Adapter kan nemt eftermonteres. Så kan du også nyde godt af den forbedrede kommunikation mellem den flådeansvarlige, chaufføren og bilen og drive din virksomhed endnu mere effektivt.

  Sekskantet figur med symbol for bilstatustjenesten

  Bilens status

  Oversigt over bilernes tilstand og anvendelse i vognparken ved hjælp af overførsel, behandling og evaluering af bildata.

  Sekskantet figur med symbol for billogistiktjenesten

  Billogistik

  Registrering af bilernes placering, oprettelse af geofences, som bevirker, at den flådeansvarlige får besked, hvis en bil kører ind eller ud af et defineret område. Informationer om trafiksituationen. 

  Sekskantet celle med symbol for flådekommunikationstjenesten

  Flådekommunikation

  Udveksling af meddelelser, adresser og telefonnumre mellem biladministrationsværktøjet og chaufførens Mercedes PRO Adapter App.1

  Sekskantet celle med symbol for serviceeftersynstjenesten

  Administration af serviceeftersyn

  nformationer om kommende serviceeftersyn og klargøring af passende tilbud fra Mercedes-Benz forhandleren.

  Sekskantet celle med symbol for tjenesten Digital kørebog

  Digital kørebog2

  En digital liste over kørte ture gør det nemmere at skelne mellem arbejdskørsel og privat kørsel og holde styr på skattemæssige forhold.

Elementer og forudsætninger

Hvilken Mercedes PRO connect-løsning passer til dine behov?

Find den passende løsning til din bil.

Virksomheder er foranderlige: Har du en vognpark med biler, der kunne blive mere effektive med en innovativ netværks- og flådeløsning? Overvejer du at investere i nye biler? Mercedes PRO connect har den passende løsning til dine behov.

1

Mercedes PRO-adapterappen må ikke anvendes under kørslen. Der er risiko for, at din opmærksomhed afledes fra trafikken, og du dermed udsætter dig selv eller andre for fare. Vær også opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

2

 I biler udstyret med en motorviderekørselsfunktion (MW1) er der funktionelle begrænsninger i forbindelse med tjenesten Digital kørebog. Når motorviderekørselsfunktionen er aktiv, registreres kun én tur.