Mercedes PRO connect | Digital kørebog

Digital kørebog.

Slip for at skulle skrive kørebog.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

 • Flådestyringsværktøj
 • Mercedes PRO connect-app
 • MBUX-multimediesystem
 • Alle skatterelevante data som PDF

 • Digitaliseret registrering af alle køreture

 • Nemmere arbejdsgange

Produktbeskrivelse

Aldrig mere skrive kørebog manuelt: Med den "Digitale kørebog"2 fra Mercedes PRO connect får du glæde af den overskuelige præsentation af alle køreture, som dine biler har udført, og du får en underskrevet PDF til din selvangivelse1 med et enkelt tryk på en knap.

Inkluderede tjenester

Digital turstyring.

Bevar overblikket over udnyttelsen af dine biler.

Turregistrering helt simpelt: Mercedes PRO connect-tjenesten „Digital turstyring“ registrerer automatisk alle ture.2 På denne måde er det nemt at følge bilernes anvendelse. Da den geografiske placering, datoen og klokkeslættet samt kilometerstanden ved turens start og afslutning registreres, er det let at beregne udnyttelsen af bilerne, og hvor langt og hvor længe der er blevet kørt. Da chaufførerne får tildelt ture via Mercedes PRO connect App4, kan den flådeansvarlige desuden altid se, hvem der har afviklet turene.

Chaufføren4 kan selv registrere formålet med turen3 og andre oplysninger i Mercedes PRO connect App4 og gruppere turen som arbejdsrelateret eller privat – og i Tyskland også som transport til og fra arbejde.

De vigtigste fordele:
 • Centralt overblik over alle ture i biladministrationsværktøjet
 • Optimeret udnyttelse af bilflåden takket være dataene, som turregistreringen genererer
 • Sparer tid, da turene lagres digitalt og ikke skal registreres manuelt
 • Hurtig bearbejdning af turliste på smartphone2
Digital kørebog

Underskrevet PDF til skattevæsnet1.

Takket være den „Digitale kørebog“2 kan du spare dig selv for kørebøger i papirform fremover. Og også chaufførernes besværlige forpligtelse til at registrere hver enkelt tur manuelt bortfalder. Når det er tid til at opgive til skattevæsnet1, kan den flådeansvarlige let generere en underskrevet PDF, der dokumenterer private og arbejdsrelaterede ture3 i overskuelig og let læselig form.

De vigtigste fordele:
 • Alle skatterelevante data som underskrevet PDF med et tryk på en knap
 • Mere simple arbejdsforløb, da det ikke længere er nødvendigt at have besværet med at føre kørebog manuelt, hvor man også er tilbøjelig til at lave fejl

Mercedes PRO Portal.

Oplev de innovative produkter fra Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vi anbefaler: Mercedes PRO produktrådgiveren.

Find ud af, hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester der passer bedst til din virksomhed.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter på række
Trin for trin

Sådan kommer du i gang med Mercedes PRO connect.

Praktiske vejledninger, spørgsmål og svar samt alle detaljer om Mercedes PRO connect finder du her – i kompakt og overskuelig form.

1

Hvis du ønsker at benytte den „Digitale kørebog“ til dokumentation over for skattevæsnet, anbefales det på det kraftigste, at du først undersøger, om formen på de oplysninger, der stilles til rådighed, lever op til de lokale skattebestemmelser.

2

I biler udstyret med motorviderekørselsfunktion (MW1) er der funktionsbegrænsninger i forhold til tjenesterne "Digital turstyring" og "Digital kørebog". Når motorviderekørselsfunktionen er aktiv, registreres kun én tur.

3

Afhængigt af markedet har chaufføren op til 3 muligheder, når turene skal kategoriseres: Arbejdsrelateret, privat eller kørsel til og fra arbejde.

4

Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Der er risiko for, at din opmærksomhed afledes fra trafikken, og du dermed udsætter dig selv eller andre for fare. Vær også opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.