Digital turstyring.

Bevar overblikket over udnyttelsen af dine biler.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

  • Flådestyringsværktøj
  • Mercedes PRO connect-app
  • MBUX-multimediesystem
  • Digitaliseret registrering af alle køreture

  • Fuld klarhed over bilanvendelse

  • Synliggør optimeringspotentialer

Produktbeskrivelse

Mercedes PRO connect-tjenesten „Digital turstyring“ registrerer automatisk alle ture.1 På denne måde er det nemt at følge bilernes anvendelse. Da den geografiske placering, datoen og klokkeslættet samt kilometerstanden ved turens start og afslutning registreres, er det let at beregne udnyttelsen af bilerne, og hvor langt og hvor længe der er blevet kørt. Da chaufførerne får tildelt ture via Mercedes PRO connect App2, kan den flådeansvarlige desuden altid se, hvem der har afviklet turene.

Chaufføren2 kan selv registrere formålet med turen3 og andre oplysninger i Mercedes PRO connect App2 og gruppere turen som arbejdsrelateret eller privat – og i Tyskland også som transport til og fra arbejde.

De vigtigste fordele:
  • Centralt overblik over alle ture i biladministrationsværktøjet
  • Optimeret udnyttelse af bilflåden takket være dataene, som turregistreringen genererer
  • Sparer tid, da turene lagres digitalt og ikke skal registreres manuelt
  • Hurtig bearbejdning af turliste på smartphone1

Mercedes PRO Portal.

Oplev de innovative produkter fra Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vi anbefaler: Mercedes PRO produktrådgiveren.

Find ud af, hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester der passer bedst til din virksomhed.

 

Drei neue Mercedes-Benz Sprinter stehen nebeneinander
Trin for trin

Sådan kommer du i gang med Mercedes PRO connect.

Praktiske vejledninger, spørgsmål og svar samt alle detaljer om Mercedes PRO connect finder du her – i kompakt og overskuelig form.

1

I biler udstyret med motorviderekørselsfunktion (MW1) er der funktionsbegrænsninger i forhold til tjenesterne "Digital turstyring" og "Digital kørebog". Når motorviderekørselsfunktionen er aktiv, registreres kun én tur.

2

Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Der er risiko for, at din opmærksomhed afledes fra trafikken, og du dermed udsætter dig selv eller andre for fare. Vær også opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

3

Afhængigt af markedet har chaufføren op til 3 muligheder, når turene skal kategoriseres: Arbejdsrelateret, privat eller kørsel til og fra arbejde.