Mercedes PRO connect | Fjernkontrol

Fjernkontrol

Fjernkontrol.

Se og styr bestemte bilfunktioner online.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

  • Flådestyringsværktøj
  • Mercedes PRO connect-app
  • MBUX-multimediesystem
  • Forenkler arbejdet

  • Forbedret tyverisikring

  • Nem adgang til bilen uden nøgle

Produktbeskrivelse

Med tjenesten „Fjernkontrol“ kan chaufføren1, der er tildelt bilen, af- og oplåse bilen og betjene ekstraudstyret parkeringsvarme2 – også når bilen er uden for synsvidde. På den måde kan der f.eks. også hentes materialer i lastrummet, selv om chaufføren ikke opholder sig ved bilen. Chaufføren kan desuden online kontrollere bilen og ekstraudstyret parkeringsvarme2. Han kan let konstatere, om bilen er låst op, eller om dørene eller elektriske vinduer er lukkede. Fjernkontrollen af bilen er især praktisk, når man f.eks. inden fyraften ønsker at kontrollere en ekstra gang, at bilen er helt aflåst. Det gør arbejdsprocesser mere simple, og din bil kan bedre beskyttes mod tyveri.

De vigtigste fordele:
  • Gør arbejdet lettere, da fjernkontrollen også virker, når man ikke lige har bilnøglen ved hånden
  • Forbedret tyverisikring, da det er muligt at opdage ulåste bildøre, og bilen kan aflåses fra afstand
  • Nem adgang til bilen uden bilnøgle for den tildelte bruger af bilen
  • Forbedrede arbejdsprocesser, fordi det er muligt at fjernop- og aflåse bilen, hvis noget skal hentes eller lægges i lastrummet

Fjernkontrollen gør det muligt for dig at få vist status på døre og vinduer. Chaufføren1 kan via Mercedes PRO connect App1 og ved hjælp af en kode også låse bilen op samt kalde parkeringsvarmens2 status frem og betjene den. Denne funktion fås kun i forbindelse med parkeringsvarme2  som ekstraudstyr (varmtvandsopvarmning).

Mercedes PRO Portal.

Oplev de innovative produkter fra Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vi anbefaler: Mercedes PRO produktrådgiveren.

Find ud af, hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester der passer bedst til din virksomhed.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trin for trin

Sådan kommer du i gang med Mercedes PRO connect.

Praktiske vejledninger, spørgsmål og svar samt alle detaljer om Mercedes PRO connect finder du her – i kompakt og overskuelig form.

1

Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Der er risiko for, at din opmærksomhed afledes fra trafikken, og du dermed udsætter dig selv eller andre for fare. Vær også opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

2

Parkeringsvarmen kun tilgængelig i biler med forbrændingsmotor.