Mercedes PRO connect | Optimeret hjælp

Optimeret hjælp basis

Optimeret hjælp basis.

Når du vil spare tid og omkostninger.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

 • Flådestyringsværktøj
 • Mercedes PRO connect-app
 • MBUX-multimediesystem
 • Nedbringelse af stilstandstider

 • Klarhed over aftaler og omkostninger

 • Hurtig, målrettet hjælp

Produktbeskrivelse

Mercedes PRO connect får kunderne „Optimeret hjælp“, og derfor endnu større driftsrentabilitet. Besked om værkstedsbesøg og om servicearbejdets omfang gives i god tid, så det bliver nemmere at planlægge og få udført arbejdet på en effektiv måde. Bilen vil således være maksimalt tilgængelig for kunden, fordi den er serviceret optimalt. Hvis der alligevel skulle være brug for assistance undervejs, så får kunden hjælp med det samme.

Inkluderede tjenester

Administration af serviceeftersyn

Gør planlægningen af service og reparationer nemmere.

Med tjenesten „Administration af serviceeftersyn“ er du altid up to date. Du får vist nødvendige serviceeftersyn eller reparationer i biladministrationsværktøjet. Du får for eksempel i god tid besked om, at det er ved at være tid til service, når der er tale om en service. Ved slidte bremsebelægninger eller en for lav kølervæskestand gør Administration af serviceeftersyn ligeledes opmærksom på dette. Samtidig kan det foretrukne Mercedes-Benz serviceværksted udarbejde et tilbud på det forestående servicearbejde og sende det direkte til biladministrationsværktøjet. Det gør det lettere at indgå aftaler. Med Administration af serviceeftersyn får du glæde af, at bilerne er mere tilgængelige, fordi de altid er vedligeholdte.

De vigtigste fordele:
 • Bilerne har en høj tilgængelighed, da serviceeftersyn og reparationer kan udføres til tiden
 • Bilernes stilstandstider reduceres, da man på forhånd ved, hvad der skal repareres
 • Automatisk, direkte overførsel af omfangsrige servicedata til biladministrationsværktøjet – f.eks. resterende kørselstid og resterende antal kilometer indtil næste serviceeftersyn
 • Aktuelle advarsler i biladministrationsværktøjet, hvis der mangler kølervæske, eller bremsebelægningerne er slidte
 • Højere kundetilfredshed med et uforpligtigende og individuelt tilbud på reparations- og servicearbejdet fra det foretrukne Mercedes-Benz serviceværksted
 • Potentiale for kortere service- og reparationstider, da værkstedet allerede har adgang til vigtige biloplysninger

For at vi kan tilbyde dig denne service, overføres der data fra bilen til Mercedes-Benz. Hertil hører bilens id-nr., kilometerydelse, servicekode (A eller B) samt resterende kørselstid og resterende kørselsstrækning indtil næste serviceeftersyn samt oplysninger om bremsebelægninger og kølervæske.

Ulykkes- og havarihåndtering

Få hurtig og professionel hjælp på stedet.

Godt at vide, at dine chauffører får hjælp hurtigt i tilfælde af et teknisk uheld eller en ulykke: De skal blot trykke på tasten til vejhjælpsopkald i loftskonsollen for at oprette kommunikationsforbindelse til Mercedes-Benz Customer Assistance Center. I tilfælde af et teknisk uheld overføres der relevante data om bilen og dens geografiske placering, så Mercedes-Benz Service24h er optimalt forberedt og hurtigt kan komme frem til din bil. Mercedes-Benz Customer Assistance Center indleder eventuelt yderligere foranstaltninger og organiserer f.eks. bugseringshjælp. Du kan selvfølgelig også benytte dig af denne service, hvis Mercedes-Benz nødopkaldssystem er udløst forinden.

De vigtigste fordele:
 • Så korte stilstandstider som muligt takket være hurtig og professionel hjælp på stedet fra Mercedes-Benz Customer Assistance Center og Mercedes-Benz Service24h
 • Effektiv hjælp, da bilens position og andre bildata overføres automatisk til s Mercedes-Benz Customer Assistance Center
 • Aflaster og hjælper chaufføren og den flådeansvarlige i stressede situationer, hvor der er sket et teknisk uheld eller en ulykke

Når du bestiller tjenesten "Ulykkes- og havarihåndtering", overføres bildataene og bilens position automatisk til Mercedes-Benz Customer Assistance Center. Ulykkes- og havarihåndtering fås kun i forbindelse med Mercedes-Benz nødopkaldssystem.

Mercedes-Benz nødopkaldssystem

Hurtig hjælp, når du har mest brug for det.

I tilfælde af en ulykke kan sekunder være afgørende. Derfor udløser din bil automatisk et nødopkald, hvis dens kollisionssensorer registrerer en ulykke. Hvis personerne i bilen ikke svarer via den kommunikationsforbindelse, der oprettes med det samme, vil redningsfolk straks blive alarmeret. Da tjenesten „Mercedes-Benz nødopkaldssystem“1 overfører vigtige oplysninger om bilen og dens geografiske placering med det samme, kan redningsfolkene hurtigt komme frem til ulykkesstedet og yde målrettet hjælp. Ud over din nøjagtige placering overfører systemet også en meddelelse om antallet af personer i førerhuset og oplysninger om din bils tilstand. I alvorlige tilfælde sendes nødopkaldsdataene straks videre til en offentlig europæisk nødopkaldscentral, så denne hurtigst muligt kan iværksætte alle nødvendige redningsforanstaltninger. Chaufføren kan også udløse nødopkaldet manuelt med SOS-tasten i tagbetjeningsenheden.

De vigtigste fordele:
 • Automatisk nødopkald, så der hurtigt dukker redningsfolk op på ulykkesstedet, også når chaufføren ikke selv kan udløse et nødopkald
 • Effektive redningsforanstaltninger, da vigtige data, f.eks. om bilens placering, overføres på forhånd

Hvis Mercedes-Benz nødopkaldssystem aktiveres, overføres følgende data automatisk: Bilens stelnummer, GPS-position, kørselsretning, tidspunktet for nødopkaldet, sprogindstilling og antallet af personer i førerhuset. Mercedes-Benz nødopkaldssystem er allerede aktiveret, når bilen udleveres. Det er ikke nødvendigt at acceptere separate brugerbetingelser. For at kunne benytte tjenesten „Mercedes-Benz nødopkaldssystem“ kræves kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester samt eCall-tasten og havarihåndteringstasten.

Softwareopdatering

Takket være online-opdateringer er du altid up to date.

Din bil sørger selv for at være up to date. For softwaren til dit kommunikationsmodul og til dit multimediesystem2 eller din digitale instruktionsbog2 kan opdateres automatisk, så snart en ny softwareversion er tilgængelig. Du skal ikke bekymre dig om noget, sparer tid på værkstedet og har altid glæde af de nyeste versioner af bilfunktionerne.

De vigtigste fordele:
 • Software til bestemte komponenter altid up to date, da opdateringerne udføres online
 • Kortere værkstedsophold takket være automatiske online-opdateringer
 • Gennemsigtighed for brugeren i forhold til udførte opdateringer

Tidspunktet for opdateringer og deres omfang samt installationstiderne kan variere. I multimediesystemet2 har du mulighed for at deaktivere automatiske opdateringer. Disse er som regel aktiveret ved udleveringen. Opdateringer af kommunikationsmodulet sker automatisk, da bestemte applikationer ellers eventuelt ikke længere ville fungere. Du kan kalde den aktuelle status for din bils softwareversion frem i Mercedes PRO Portal.3

Mercedes PRO Portal.

Oplev de innovative produkter fra Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vi anbefaler: Mercedes PRO produktrådgiveren.

Find ud af, hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester der passer bedst til din virksomhed.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter på række
Trin for trin

Sådan kommer du i gang med Mercedes PRO connect.

Praktiske vejledninger, spørgsmål og svar samt alle detaljer om Mercedes PRO connect finder du her – i kompakt og overskuelig form.

1

Leveringen af tjenester i forbindelse med det integrerede kommunikationsmodul afhænger af mobiltelefonudbyderens netdækning.

2

Opdateringer af multimediesystemer og brugervejledninger fås kun i forbindelse med MBUX-multimediesystemet med 17,8 cm (7 tommer) touchscreen eller MBUX-multimediesystemet med 26 cm (10,25 tommer) touchscreen.

3

Når de almindelige vilkår og betingelser accepteres, er softwareopdateringerne aktive for alle biler.