Mercedes PRO connect I Mercedes PRO Adapter-tjenester.

  Mercedes PRO Adapter-tjenester.

Vårt tilbud.

Gir deg tilgang til konnektivitetsløsningene i Mercedes PRO connect – også når bilene ikke er klargjort for konnektivitet fra fabrikk. Mercedes PRO Adapter kan enkelt ettermonteres. Også du kan dra nytte av forbedret kommunikasjon mellom flåteleder, fører og kjøretøy, og styre virksomheten enda mer effektivt.

  Sekskantet bikakecelle inneholder ikon for tjenesten Kjøretøystatus

  Kjøretøystatus

  Oversikt over biltilstand og -bruk i bilflåten ved hjelp av overføring, bearbeiding og vurdering av bildata.

  Sekskantet bikakecelle inneholder ikon for tjenesten Kjøretøylogistikk

  Kjøretøylogistikk

  Overføring av kjøretøyenes posisjon, fastsettelse av geografiske avgrensninger som informerer flåtelederen om når et kjøretøy beveger seg inn i et eller ut av et definert område. Generering og sending av POI-er.

  Sekskantet bikakecelle inneholder ikon for tjenesten Flåtekommunikasjon

  Flåtekommunikasjon

  Sending av meldinger, adresser og telefonnumre mellom verktøyet for kjøretøyadministrasjon og Mercedes PRO Adapter-appen til føreren1.

  Sekskantet bikakecelle inneholder ikon for tjenesten Servicestyring

  Servicestyring

  Informasjon om forestående service og innhenting av passende tilbud fra Mercedes-Benz forhandleren.

  Sekskantet bikakecelle inneholder ikon for tjenesten Digital kjørebok

  Digital kjørebok2

  En digital liste over turene hjelper deg med å skille mellom private turer og jobbturer og gjør det enklere å fylle ut selvangivelsen.

Bestanddeler og forutsetninger

Hvilken Mercedes PRO connect-løsning passer for deg?

Finn løsningen som er egnet for din bil.

Virksomheter endrer seg: Har du en bilpark som kunne vært mer effektivt utnyttet med en innovativ konnektivitets- og flåteløsning? Har du biler som snart skal skiftes ut? Mercedes PRO connect har et tilbud som passer for deg.

1

Mercedes PRO Adapter-appen må ikke brukes under kjøring. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

2

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for tjenesten Digital kjørebok. Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.