Mercedes PRO connect I Digital kjøreoversikt.

    Digital kjørebok.

Vårt tilbud.

Med Mercedes PRO connect er det enklere enn noen gang å følge med på og registrere bruken av kjøretøyene i flåten. Hver tur registreres helt automatisk og er tilgjengelig i Verktøy for kjøretøyadministrasjon og Mercedes PRO connect App2.

Digital kjøreoversikt.

Du får raskt tilgang til viktige data for kjøretøyene i flåten, f.eks. turene som er kjørt3.

  • Digital registrering av alle kjøreturer
  • Full transparens om kjøretøybruken
  • Synliggjør optimeringspotensialer

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910.

Digital kjørebok.

Få en signert PDF til skattemeldingen1,3 med et knappetrykk.

  • Alle skatterelevante data som PDF
  • Digital registrering av alle kjøreturer
  • Enklere arbeidsprosesser

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910.

Bestanddeler og forutsetninger

Hvilken Mercedes PRO connect-løsning passer for deg?

Finn løsningen som er egnet for din bil.

Virksomheter endrer seg: Har du en bilpark som kunne vært mer effektivt utnyttet med en innovativ konnektivitets- og flåteløsning? Har du biler som snart skal skiftes ut? Mercedes PRO connect har et tilbud som passer for deg.

1

 Vil du benytte "Digital kjørebok" som skattedokumentasjon, bør du først forvisse deg om at de angitte opplysningene er i samsvar med kravene fra skattemyndighetene der du bor. For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.

2

Mercedes PRO connect App må ikke brukes under kjøring. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

3

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.