Mercedes PRO connect | Digital kjørebok

Digital kjørebok.

Spar deg for arbeidet med å skrive kjørebok.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

 • Verktøy for kjøretøyadministrasjon
 • Mercedes PRO connect App
 • MBUX multimediesystem
 • Alle skatterelevante data som PDF

 • Digitalisert registrering av alle kjøreturer

 • Enklere arbeidsprosesser

Produktbeskrivelse

Aldri mer skrive kjørebok for hånd: Med "Digital kjørebok"2 i Mercedes PRO connect drar du fordel av den oversiktlige fremstillingen av alle turer kjøretøyene har gjennomført, og får en signert PDF til skattemeldingen1 med et knappetrykk.

Inkluderte tjenester.

Digital kjøreoversikt

Hold øye med bruken av kjøretøyene.

Enklere turregistrering: Mercedes PRO connect-tjenesten "Digital kjøreoversikt" registrerer automatisk alle turer.2 Det gjør det enkelt å kontrollere bruken av bilene. Siden posisjon, dato og klokkeslett samt kilometerstand ved start og slutt på turen blir registrert samtidig, kan bruksbelastning, kjørt distanse og turvarighet lett fastslås. Fordi førerne tilordnes via Mercedes PRO connect App4, kan flåtelederen dessuten til enhver tid se hvilken fører som har utført turen.

Føreren4 selv kan føre inn turformål3 og merknader i Mercedes PRO connect App4 og klassifisere turen som nærings- eller privatkjøring – i Tyskland dessuten arbeidsvei. 

Oversikt over de viktigste fordelene:
 • Sentral oversikt over alle turer i verktøy for kjøretøyadministrasjon
 • Optimert bruk av flåten takket være dataene som genereres gjennom turregistreringen
 • Sparer tid, da turene lagres digitalt og ikke trenger noteres for hånd
 • Rask redigering av turlisten på smarttelefonen2
Digital kjørebok

Signert PDF for selvangivelsen1.

Takket være "Digital kjørebok"2 kan du heretter spare deg kjørebøker i papirform. Og førerne slipper den brysomme plikten til å skrive ned hver tur for hånd. Når selvangivelsen1 står for tur, kan flåtelederen enkelt generere en signert PDF. Denne dokumenterer private turer og jobbreiser3 i oversiktlig og lettlest form.

Oversikt over de viktigste fordelene:
 • Alle skatterelevante data som signert PDF med et knappetrykk
 • Enklere jobbavvikling, da den brysomme og feilutsatte føringen av kjørebøker for hånd bortfaller

Mercedes PRO Portal.

Opplev de innovative produktene i Mercedes PRO connect.

 Mercedes PRO produktrådgiver
Produktrådgivning

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trinn for trinn

Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Her finner du nyttige veiledninger, spørsmål og svar samt alle detaljer vedrørende Mercedes PRO connect – kompakt og oversiktlig.

1

Vil du benytte "Digital kjørebok" som skattedokumentasjon, bør du først forvisse deg om at de angitte opplysningene er i samsvar med kravene fra skattemyndighetene der du bor.

2

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.

3

Mercedes PRO connect App må ikke brukes under kjøring. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

4

Alt etter marked har føreren inntil 3 muligheter for å kategorisere turene: som jobbtur, privattur eller arbeidsvei