Mercedes PRO connect | Digital kjøreoversikt

Digital kjøreoversikt.

Hold øye med bruken av kjøretøyene.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

  • Verktøy for kjøretøyadministrasjon
  • Mercedes PRO connect App
  • MBUX multimediesystem
  • Digitalisert registrering av alle kjøreturer

  • Full transparens om kjøretøybruken

  • Synliggjør optimeringspotensialer

Produktbeskrivelse.

Mercedes PRO connect-tjenesten "Digital kjøreoversikt" registrerer automatisk alle turer.1 Det gjør det enkelt å kontrollere bruken av bilene. Siden posisjon, dato og klokkeslett samt kilometerstand ved start og slutt på turen blir registrert samtidig, kan bruksbelastning, kjørt distanse og turvarighet lett fastslås. Fordi førerne tilordnes via Mercedes PRO connect App2, kan flåtelederen dessuten til enhver tid se hvilken fører som har utført turen.

Føreren2 selv kan føre inn turformål3 og merknader i Mercedes PRO connect App2 og klassifisere turen som nærings- eller privatkjøring – i Tyskland dessuten arbeidsvei.

Oversikt over de viktigste fordelene:
  • Sentral oversikt over alle turer i verktøy for kjøretøyadministrasjon
  • Optimert bruk av flåten takket være dataene som genereres gjennom turregistreringen
  • Sparer tid, da turene lagres digitalt og ikke trenger noteres for hånd
  • ask redigering av turlisten på smarttelefonen1

Mercedes PRO Portal.

Opplev de innovative produktene i Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO produktrådgiver
Produktrådgivning

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trinn for trinn

Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Her finner du nyttige veiledninger, spørsmål og svar samt alle detaljer vedrørende Mercedes PRO connect – kompakt og oversiktlig.

1

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.

2

Mercedes PRO connect App må ikke brukes under kjøring. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

3

Alt etter marked har føreren inntil 3 muligheter for å kategorisere turene: som jobbtur, privattur eller arbeidsvei.