Mercedes PRO connect | Effektiv kjørestilanalyse – grunnleggende

Effektiv kjørestilanalyse.

Effektiv kjørestilanalyse.

Varig reduksjon av kostnader i forbindelse med drivstoff og driftsstans.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

  • Verktøy for kjøretøyadministrasjon
  • Mercedes PRO connect App
  • MBUX multimediesystem
  • Reduserte drivstoffkostnader som følge av lavere forbruk

  • Skaper bevissthet rundt økonomisk kjøring

  • Oversiktlig databehandling

Produktbeskrivelse.

Med Mercedes PRO connect får du digitale tjenester som gir førere1 og flåteledere informative data om kjørestil og som muliggjør en Effektiv kjørestilanalyse. Ved hjelp av denne informasjonen kan kjørestilen optimaliseres med hensyn til drivstofforbruk og slitasje. Resultat: Du sparer kostnader, og flåten benyttes mer driftsøkonomisk.2

Inkluderte tjenester.

Eco-Monitor

Hjelper deg å spare ressurser.

Tjenesten "Eco-Monitor" leverer forbruksrelevante data for flåten som er viktige for deg, og gir deg mulighet til å analysere dem. Følgende data vises oversiktlig i verktøyet for kjøretøyadministrasjon: Gjennomsnittsforbruk samt spart energi takket være kjørestilen og bonuskilometer dette gir, turer kategorisert etter lengde, gjennomsnittlig tilbakelagt strekning og strekning totalt. Særlig interessant er det å identifisere turer i rushtiden ved hjelp av tidspunktene turene er gjennomført på. Dessuten vises dekktrykk- og batterivarsler i verktøyet for kjøretøyadministrasjon. Denne informasjonen kan du hente opp for hele kjøretøyflåten, for en bestemt kjøretøygruppe eller ett enkelt kjøretøy.

Ved hjelp av disse dataene kan du motivere førerne dine til ressursvennlig kjøring og om ønskelig optimalisere den gjennom førertrening.

Oversikt over de viktigste fordelene:
  • Potensial for redusert drivstoff- eller energiforbruk samt lavere forbrukskostnader som følge av dette
  • Forsterker bevisstheten om ressursvennlig kjøring ved at forbruksverdiene er lette å finne
  • Redusert forbruk kan kommuniseres publikumseffektivt, dersom eco-overvåkingen gir positive resultater
  • Sammenligning av forskjellige kjøretøygrupper mulig, or eksempel med hensyn til drivstoff- eller energiforbruk i og utenfor tettbygde strøk

Mercedes PRO Portal.

Opplev de innovative produktene i Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO produktrådgiver
Produktrådgiver

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trinn for trinn

Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Her finner du nyttige veiledninger, spørsmål og svar samt alle detaljer vedrørende Mercedes PRO connect – kompakt og oversiktlig.

1

Mercedes PRO connect App må ikke brukes under kjøring Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

2

Som ledd i utviklingen av tjenestene blir tilgjengelige data og funksjoner kontinuerlig utvidet.