Mercedes PRO connect I Effektiv flåteadministrasjon

Effektiv flåteadministrasjon.

Effektiv flåteadministrasjon.

Full oversikt over kjøretøyets status og posisjon.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

 • Verktøy for kjøretøyadministrasjon
 • Mercedes PRO connect App
 • MBUX multimediesystem
 • Spar tid og administrasjon

 • Bedre utnyttelse og produktivitet

 • Reager raskt ved fare for tyveri

Produktbeskrivelse.

Konnektivitets- og flåteløsningen Mercedes PRO connect støtter flåteleder med Effektiv flåteadministrasjon ved at han får hjelp til å beholde oversikten og kan planlegge kjøreturer både raskt og fleksibelt. Ved hjelp av denne kan du til enhver tid hente frem både kjøretøyets posisjon1 og status. Utnyttelsen av flåten kan dermed optimaliseres i form av en fremsynt og fleksibel planlegging, samtidig som bedriftens produktivitet økes. Ved mistanke om at kjøretøyet forflyttes, varsler "Tyverialarm" proaktivt.

Inkluderte tjenester.

Kjøretøystatus.

Sjekk bilen på nett i sanntid.

Slik har du alltid overblikk over kjøretøyene dine: Med tjenesten "Kjøretøystatus" i Mercedes PRO connect får flåteleder og fører2 viktige kjøretøyopplysninger på nett, alltid oppdatert. De kan blant annet kontrollere rekkevidde, drivstoffnivå eller ladetilstand, kilometerstand og tenningsstatus. Med nødvendig tilleggsutstyr også dekktrykket og for kjøretøy med dieselmotor nivået i AdBlue®-tanken. I tillegg vises varselmeldinger fra kjøretøyet.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
 • Oversikt over alle flåtekjøretøy, siden all kjøretøyinformasjon er oversiktlig fremstilt i verktøyet for kjøretøyadministrasjon
 • Raskere reaksjon på ikke-planlagte hendelser, da varselmeldinger også blir vist i verktøyet for kjøretøyadministrasjon
 • Viktig kjøretøyinformasjon kan ved hjelp av Mercedes PRO connect App2 enkelt hentes opp selv om føreren2 ikke er ved kjøretøyet i øyeblikket
 • Arbeidsdagene kan lettere planlegges når for eksempel rekkevidde kan fjernleses online

Flåtelederen kan hente opp all viktig kjøretøyinformasjon via verktøyet for kjøretøyadministrasjon – om ønskelig også som opplisting for bestemte kjøretøy eller i en detaljert visning for hvert enkelt flåtekjøretøy. Føreren2 finner også lett informasjon om kjøretøystatus i sin Mercedes PRO connect App2.

De tilgjengelige dataene kan variere avhengig av bilmodell. Dekktrykk kan bare vises når trådløs dekktrykkovervåking (tilleggsutstyr) er montert på for- og bakaksel. Visning av AdBlue®-nivå er bare tilgjengelig for dieselmotorer i kombinasjon med SCR avgassrensing av 3. generasjon (tilleggsutstyr).

Kjøretøylogistikk.

Kjøretøystatus. Sjekk bilen på nett i sanntid.

Med Mercedes PRO connect-tjenesten "Kjøretøylogistikk" vet du akkurat hvor kjøretøyene dine befinner seg, og kan planlegge turene bedre. Flåtelederen får vist posisjonen til kjøretøyene sine i verktøyet for kjøretøyadministrasjon1. Vil han vite når føreren2 forlater eller kjører inn i et bestemt område, kan han bare definere et tilsvarende areal på kartet som en "geografisk avgrensning". Slik får han blant annet en melding når føreren kjører ut fra kunden igjen.

Forskjellige kartvisninger – for eksempel med sanntids trafikkinformasjon3, offentlige ladestasjoner for elkjøretøy5 eller som satellittvisning – letter planleggingen ytterligere. I tillegg kan flåtelederen markere og lagre adresser på kartet og sende dem til førerens Mercedes PRO connect App2. For å sende stedsangivelser til appen2, må man dessuten ha tjenesten "Flåtekommunikasjon". Dersom tjenesten "Send2Car"3 er bestilt, kan steder dessuten sendes til kjøretøyets multimediesystem.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
 • Alle Flottenfahrzeuge im Überblick, da im Fahrzeugmanagement-Tool alle Fahrzeuge übersichtlich und in Echtzeit auf einer Karte dargestellt werden
 • Fahrten lassen sich kurzfristiger und effizienter planen, da dem Flottenmanager alle aktuellen Daten auf einen Blick zur Verfügung stehen
 • Höhere Arbeitszufriedenheit der Fahrer aufgrund effizienter Fahrtenplanung durch den Flottenmanager

For å beskytte privatsfæren kan føreren slå av sporing av kjøretøyet på privatturer eller til og fra arbeidet via Mercedes PRO connect App2.

Tyverialarm.

Reager raskt på tyverifare.

Jo tidligere du blir informert om et biltyveri, desto raskere kan du reagere – og desto mer sannsynlig er det at du finner bilen igjen. Tjenesten "Tyverialarm" informerer flåtelederen via verktøyet for kjøretøyadministrasjon dersom et kjøretøy melder fra om et antatt biltyveri.

Oversikt over de viktigste fordelene:
 • Kostnadbesparelser i flåtedriften fordi færre kjøretøy må erstattes
 • Gunstigere forsikringspremier takket være færre biltyverier
 • Enkel posisjonsbestemmelse for et stjålet kjøretøy via verktøyet for kjøretøyadministrasjon viser flåtelederen hvor kjøretøyet befinner seg

Tyverialarmen vises proaktivt, dersom kjøretøyet forlater fastsatte geografiske begrensninger i et bestemt tidsrom, eller innbrudds- og tyverialarmen4 (tilleggsutstyr) utløser en alarm.

Mercedes PRO Portal.

Opplev de innovative produktene i Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO produktrådgiver
Produktrådgivning

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trinn for trinn

Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Her finner du nyttige veiledninger, spørsmål og svar samt alle detaljer vedrørende Mercedes PRO connect – kompakt og oversiktlig.

1

Posisjon vises bare for turtypen "Næringskjøring".

2

Mercedes PRO connect App må ikke brukes under kjøring. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

3

Tjenesten "Send2Car" er bare tilgjengelig i forbindelse med MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7") berøringsskjerm og navigasjon eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25") berøringsskjerm.

4

Bare i kombinasjon med alternativene "Innbrudds- og tyverialarm" eller "Tyverisikringspakke".

5

De offentlige ladestasjonene for elkjøretøy vises i kartvisningen når tjenesten Kjøretøylogistikk er aktivert for minst én elbil.