Mercedes PRO connect | Navigasjonspakke – grunnleggende.

Verbesserte Navigation

Navigasjonspakke.

Raskere til mål med all nødvendig informasjon.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

 • Verktøy for kjøretøyadministrasjon
 • Mercedes PRO connect App
 • MBUX multimediesystem
 • Dynamisk veivisning

 • Alltid oppdatert kartmateriale

 • Send destinasjoner direkte til bilen

Produktbeskrivelse

Med Mercedes PRO connect får du digitale tjenester som kan gi deg all relevant informasjon for en mer behagelig tur i form av tjenestene i "Navigasjonspakke"1 via multimediesystemet. Trafikkinformasjon i sanntid, alltid oppdaterte kartdata samt forskjellige multimedie- og navigasjonsfunksjoner gjør at du til enhver tid finner den beste ruten.

Inkluderte tjenester.

Live Traffic Information inkl. Car-to-X-Communication.

Kom trygt til målet med minimal køkjøring.

Køkjøring koster verdifull tid og gir økt stress. Unngå køkjøring i størst mulig grad med tjenesten "Live Traffic Information", som gir tilgang til trafikkdata i sanntid. Takket være de stadig oppdaterte dataene for kø, rykkvis køkjøring (stop-and-go-trafikk) og gjennomsnittsfart på hovedveiene finner navigasjonssystemet alltid beste vei til målet. Slik arbeider flåten din mer effektivt, og førerne kjører mer avslappet. Som et supplement til trafikkinformasjonen i sanntid kan "Car-to-X-Communication" varsle om farer på strekningen, f.eks. kraftig regn, tåke, isdekke eller havarerte kjøretøy. Grunnlaget danner automatisk innsamlede og anonymiserte data fra alle kjøretøy som bruker teknologien. Dersom f.eks. det elektroniske stabilitetsprogrammet ESP® griper inn på et slikt kjøretøy fordi veibanen er glatt, blir etterfølgende kjøretøy på strekningen automatisk varslet. Slik kan farlige situasjoner og ulykker unngås. Føreren blir informert om faren via et akustisk varselsignal eller en talemelding i bilen.

Oversikt over de viktigste fordelene:
 • Raskere til målet med best mulig veivisning og omkjøring ved køer takket være trafikkdata i sanntid
 • Mer effektiv utnyttelse av arbeidstiden ved at stillstandstider i kø kan unngås
 • Mer pålitelig informasjon om ankomsttider gir mulighet for å reagere raskt på forsinkelser og informere kunden
 • Økt sikkerhet kan bli advart mot farer i god tid på multimediesystemets berøringsskjerm

Informasjonen i denne tjenesten blir vist på berøringsskjermen i multimediesystemet. Live Traffic Information kan du følgelig bare bruke i forbindelse med multimediesystemene MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7") berøringsskjerm og navigasjon eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25") berøringsskjerm.1 For "Car-to-X-Communication" benyttes det bare data fra kjøretøy som blir direkte berørt av hendelsen, og som også bruker "Car-to-X Communication". Du kan altså ikke alltid forvente å bli varslet om farer i god tid.

Online kartoppdatering

Kjør alltid med oppdaterte kart.

Du har sikkert opplevd det selv: Navigasjonssystemet gjenkjenner ikke nye gater og støtter deg ikke optimalt under turen. Her hjelper tjenesten "Online kartoppdatering". Dermed har du til enhver tid fordel av de nyeste karten i den valgte regionen. Det valget gjør du i Mercedes PRO Portal. Oppdateringene skjer på nett mens bilen er i bruk, uten at du behøver å oppsøke verkstedet for å få det gjort2. Kjører du i regioner der du ikke har vært før, kan du laste ned ekstra kartmateriale via Mercedes PRO Portal og oppdatere det manuelt.

Oversikt over de viktigste fordelene:
 • Navigasjon med det nyeste kartmaterialet takket være onlineoppdatering
 • Tidsbesparelse ved at online-oppdatering ikke krever verkstedbesøk
 • Navigasjons-DVD-er trengs ikke mer, oppdateringen skjer online

Tjenesten "Online kartoppdatering" fås bare i forbindelse med multimediesystemene MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7") berøringsskjerm og navigasjon eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25") berøringsskjerm. I Mercedes PRO Portal må tjenesten først aktiveres og region for kartoppdatering stilles inn.

Multimediefunksjoner

Innhent relevant informasjon i bilen.

Tjenesten "Multimediefunksjoner" samler en rekke online-applikasjoner som leverer verdifull informasjon og letter arbeidet underveis. Blant høydepunktene er en komfortabel stemmestyringsfunksjon, onlinesøk på Internett og en internettradio.3

Oversikt over de viktigste fordelene:
 • Komfortabel stemmestyring, blant annet for telefon, navigasjon og media, med "Stemmestyring"
 • Finn innhold lettere med stemmestyring ved hjelp av "Global Search"
 • Kjempeutvalg av radiostasjoner via „Internettradio“3
 • Forenklet navigasjon via en unik 3-ordsadresse (what3words)
 • Surfe på Internett direkte via ditt MBUX multimediesystem3 4

Tjenesten "Multimediefunksjoner" kan du bare bruke i forbindelse med multimediesystemene MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7") berøringsskjerm og navigasjon eller satellittradio, eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25") berøringsskjerm. Noen av applikasjonene må aktiveres via Mercedes PRO Portal før de kan brukes. Forskjellige funksjoner (internettradio og browser) krever en ekstra datamengde som kan kjøpes via tjenesten "Internett i bilen"3.4

Navigationsfunktionen inkl. Send2Car

Orientieren Sie sich besser mit zusätzlichen Informationen.

Der Dienst „Navigationsfunktionen“ bündelt eine Reihe von Online-Anwendungen, die unterwegs wertvolle Informationen liefern und die Navigation erleichtern. Zu den Highlights gehören beispielsweise Send2-Car, die Anzeige von Tankstellenpreisen, Parkmöglichkeiten oder Wetterinformationen auf dem Touchscreen des Multimediasystems.
Die Funktion „Send2Car“ ermöglicht es, Adressen vom Fahrzeugmanagement-Tool direkt an das Navigationssystem im Fahrzeug zu senden. Der Fahrer wird durch eine Meldung auf dem Touchscreen über den Eingang einer Adresse informiert und kann diese entweder als Navigationsziel übernehmen oder sie zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. So funktioniert die Adressübermittlung schneller und unmissverständlicher, was sowohl dem Flottenmanager als auch dem Fahrer die Arbeit erleichtert.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
 • Leichter günstige Tankstellen in der Nähe finden mit der Funktion „Tankstellenpreise“ auf dem Navigationsscreen des Multimediasystems
 • Wetterhinweise direkt auf der Karte des Navigationssystems über „Wetter“
 • Anzeige von freien Parkmöglichkeiten und Informationen über Parkhäuser auf dem Multimediasystem mit der Funktion „Verfügbare Parkplätze“
 • Effizientere Arbeitsabläufe, da Adressen direkt in das Navigationssystem des Fahrzeugs übernommen werden können
 • Weniger Fehler bei der Adressübermittlung, da der Fahrer die Adresse nicht selbst eingeben muss

Den Dienst „Navigationsfunktionen“ können Sie nur in Verbindung mit den Multimediasystemen MBUX Multimediasystem mit 17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen und Navigation oder MBUX Multimediasystem mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen nutzen. Einige der Anwendungen müssen vor der Nutzung zuerst über das Mercedes PRO Portal aktiviert werden. Zur Nutzung von „Send2Car“ direkt aus dem Fahrzeugmanagement-Tool heraus benötigen Sie zudem die Dienste „Flottenkommunikation“ und „Fahrzeuglogistik“.

Mercedes PRO Portal.

Opplev de innovative produktene i Mercedes PRO connect.

 Mercedes PRO produktrådgiver
Produktrådgivning

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trinn for trinn

Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Her finner du nyttige veiledninger, spørsmål og svar samt alle detaljer vedrørende Mercedes PRO connect – kompakt og oversiktlig.

1

Tjenestene i "Navigasjonspakke" er bare tilgjengelige i forbindelse med MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7") berøringsskjerm og navigasjon (eller satellittradio for multimedietjenester) eller med MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25") berøringsskjerm).

2

Kartene kan ikke oppdateres online for kjøretøy som ikke har fått oppdatert kartene på flere måneder, især fordi tjenesten var deaktivert, tenningen ikke var slått på lenge nok eller fordi det ikke var god nok forbindelse med mobilnettet. I slike tilfeller må kartene oppdateres manuelt ved hjelp av en USB-minnepinne eller hos et Mercedes-Benz verksted. Du finner mer informasjon i Mercedes PRO Portal.

3

"Internett i bilen" krever en ekstra datamengde, som du kan kjøpe hos mobiltelefonleverandøren.

4

"Internett i bilen" er tilgjengelig i utvalgte land. Du får mer informasjon hos din Mercedes-Benz forhandler.