Mercedes PRO connect | Fjernstyring

Fahrzeugfernsteuerung

Fjernstyring.

Se og styr bestemte kjøretøyfunksjoner på nett.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt følgende anvendelser:

  • Verktøy for kjøretøyadministrasjon
  • Mercedes PRO connect App
  • MBUX multimediesystem
  • Forenkler arbeidet

  • Forbedret tyverisikring

  • Enkel kjøretøytilgang uten kjøretøynøkkel

Produktbeskrivelse.

Med tjenesten "Fjernstyring" kan føreren1 som er tilordnet bilen, låse og låse den opp og betjene en parkeringsvarmer2 (tilleggsutstyr) selv om bilen ikke er innenfor synsvidde. Slik kan for eksempel varer tas ut av lasterommet selv om føreren ikke er ved bilen. I tillegg kan føreren kontrollere statusen for kjøretøyet og en parkeringsvamer2 (tilleggsutstyr). Han kan enkelt fastslå om bilen er ulåst, eller om dørene eller elektriske vinduer er lukket. Fjernstyringen er blant annet praktisk for å sjekke om bilen er fullstendig låst ved arbeidsdagens slutt. Dette forenkler arbeidsprosessene, og bilen kan beskyttes bedre mot tyveri.

Oversikt over de viktigste fordelene:
  • Forenkler arbeidet ved at fjernstyringen fungerer selv om bilnøkkelen ikke er for hånden i øyeblikket
  • Forbedret tyveribeskyttelse fordi ulåste dører registreres og kan låses på avstand
  • Enkel kjøretøytilgang uten nøkkel for brukeren av kjøretøyet
  • Optimaliserte arbeidsprosesser fordi lasterommet kan låses opp på avstand i forbindelse med lasting og lossing

Fjernstyringen gjør at du kan sjekke status for dører og vinduer. Føreren1 kan også låse opp bilen via Mercedes PRO connect App1 ved hjelp av en kode, og han kan sjekke status for parkeringsvarmeren2 og betjene den. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i kombinasjon med parkeringsvarmer2  (varmtvannsbasert) (tilleggsutstyr).

Mercedes PRO Portal.

Opplev de innovative produktene i Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO produktrådgiver
Produktrådgivning

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre
Trinn for trinn

Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Her finner du nyttige veiledninger, spørsmål og svar samt alle detaljer vedrørende Mercedes PRO connect – kompakt og oversiktlig.

1

Mercedes PRO connect App må ikke brukes under kjøring. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

2

Parkeringsvarmer fås bare til biler med forbrenningsmotor.