Mercedes PRO | Vanliga frågor och svar

 • Söker du hjälp?

  Titta på svaren på vanliga frågor om Mercedes PRO och dess användning i fordonet.

Frågor om verktyget för fordonsadministration

Frågor om Mercedes PRO connect

Allmänna frågor om Mercedes PRO

Vad är Mercedes PRO?

Mercedes PRO är Mercedes-Benz Transportbilars nya märke för alla aktuella och kommande servicetjänster, lösningar och digitala tjänster för dina dagliga affärer. Vårt mål är att nyttja de digitala möjligheterna för att göra din verksamhet mer effektiv.

Mercedes PRO samlar ihop alla tjänster som är relevanta för dig på en webbaserad plattform. Via www.mercedes.pro får du på så sätt direkt åtkomst till mobilitets-, finansierings-, konnektivitets-1 och vagnparkslösningar1 samt erbjudanden som sträcker sig bortom de klassiska transportbilarna.

Översikt över de viktigaste fördelarna:

 • Alla relevanta tjänster och erbjudande samlas ihop på en plattform
 • Den ökar effektiviteten så att du kan koncentrera dig på kärnan i din verksamhet
 • Kostnaderna hålls nere

Vilka är fördelarna med Mercedes PRO?

Med Mercedes PRO kan alla service- och mobilitetserbjudanden från Mercedes-Benz Transportbilar integreras smidigt och effektivt. Via en portal samlar vi ihop alla aktuella och framtida tjänster kring dina transportbilar, från mobil styrning av vagnparken till service och skräddarsydda totallösningar. När du har registrerat dig har du tillgång till alla individuella ämnen som är relevanta för dig och naturligtvis dina bilar.

Vad är skillnaden mellan Mercedes me och Mercedes PRO?

Mercedes me är utformat enbart för privatkunder och deras krav. Paraplymärket Mercedes PRO däremot har utvecklats speciellt för transportbilskunder med företag och deras behov.

Här är det framför allt ämnen som ökad effektivitet och enklare vardag som står i fokus. Mercedes PRO hjälper dig att driva verksamheten mer effektivt. Här får du allt från en och samma leverantör och kan koncentrera dig på det väsentliga.

Hur registrerar jag mig för Mercedes PRO?

Det finns flera sätt att registrera sig för Mercedes PRO:

 1. Självregistrering via Mercedes PRO Portal
 2. Kontakta din Mercedes-Benz-partner

Vad är skillnaderna mellan den integrerade lösningen i nya Sprinter och Mercedes PRO Adapter?

Både Mercedes PRO Adapter och den integrerade lösningen i nya Sprinter med kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänster ingår i samma paraplymärke, Mercedes PRO, och möjliggör här den uppkopplade vagnparkslösningen Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Adapter innehåller fem grundtjänster, medan nya Sprinter (med kommunikationsmodulen LTE för digitala tjänster) tillhandahåller åtta olika mervärdespaket med ett stort antal tjänster.

Utöver det används Mercedes PRO Adapter för Vito (modellserie 639 sedan november 2010 och 447) och Sprinter (modellserie 906), och bygger på en Plug & Play-eftermonteringslösning (OBD II Adapter). Du gör beställningar via din Mercedes-Benz-partner. Kommunikationsmodulen LTE för digitala tjänster är en fabrikslösning och fast inmonterad i Sprinter (modellserie 907/910) fr.o.m. juni 2018. Eftermontering är möjlig i och med redan dragna kablar.

Uppkopplingen i Mercedes PRO Adapter möjliggörs via kundens smartphone (Bluetooth). För kommunikationsmodulen LTE för digitala tjänster finns ett fast installerat simkort i bilen.

Behöver jag internetanslutning via en smartphone för att använda Mercedes PRO?

Med en ny Sprinter (modellserie 907/910) behöver du ingen internetanslutning via smartphone eftersom det finns ett fast integrerat simkort i bilen. Det gör att du kan använda Mercedes PRO connect även utan smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

Med Mercedes PRO Adapter behövs en internetanslutning via Bluetooth i dina smartphones.

Vad är Mercedes PRO connect?

Den digitala och uppkopplade framtiden inom bilvärlden är åter på frammarsch: Den professionella konnektivitets- och vagnparkslösningen Mercedes PRO connect ansluter företag med deras bilar och hjälper dem att öka både effektivitet och produktivitet inom såväl företagsledning och internkontroll som vagnparksadministration. Fördelarna är många – från minimala stilleståndstider och förutseende administration av servicearbete till överskådligt förberedda data för analys av driftsekonomin.

I verktyget för fordonsadministration kan bilar och förare2 samordnas på ett överskådligt sätt och utnyttjas optimalt. För föraren2 finns Mercedes PRO connect App1 för informationsutbyte med vagnparksledningen via verktyget för fordonsadministration samt för värdefull information om bilen.

Vilka tekniska lösningar erbjuds i samband med Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect erbjuder kunden maskinvarulösningar för sammankoppling.

Dels en baslösning med Mercedes PRO Adapter, dels en professionell lösning med integrerad kommunikationsmodul för digitala tjänster. Mer information om Mercedes RPO Adapter finner du på: Mercedes PRO Adapter

Nya Sprinter erbjuder med den fabriksintegrerade lösningen en omfattande integration i fordonsarkitekturen som utgör grunden för ett stort antal uppkopplingstjänster. Den uppkopplade vagnparkslösningen Mercedes PRO connect består här av kommunikationsmodulen för digitala tjänster, verktyget för fordonsadministration för vagnparkens arbetsledare samt Mercedes PRO connect App för föraren.  Den professionella uppkopplade vagnparkslösningen underlättar kommunikationen mellan vagnparkschefen och föraren och bidrar till att den dagliga verksamheten blir mer effektiv och produktiv. Portföljen kommer utökas med fler Mercedes PRO connect-lösningar vid angiven tidpunkt.

Var köper jag tjänsterna?

Du kan köpa kommunikationsmodulens digitala tjänster i olika mervärdespaket via Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store  Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store. Mercedes PRO Adapter kan du erhålla hos din Mercedes-Benz-partner.
Mer detaljerad information om installationen av adaptern kan du få på vår webbplats Webseite eller hos din Mercedes-Benz-partner.

Måste jag registrera mig separat för varje tjänst?

Om du väl registrerar dig en gång för Mercedes PRO får du tillgång till alla tillgängliga tjänster efter köpet.

Är det möjligt att köpa tjänsterna separat?

Som kund kan du köpa mervärdespaket för nya Sprinter med olika tjänster som är extra fördelaktiga för dig, t.ex. navigation eller körstilsanalys. Genom att köpa tjänsterna i paket får du också ett reducerat pris.

För Mercedes PRO Adapter finns ett paket med 5 tjänster direkt anslutet till maskinvaran.

Hur gör jag för att aktivera Mercedes PRO-tjänsterna?

För att avaktivera tjänsterna måste du genomföra fyra steg:

 1. Öppna produktöversikten i Mercedes PRO Portal
 2. Välj bil
 3. Välj tjänsten
 4. Avaktivera tjänsten

Hur gör jag för att avaktivera Mercedes PRO-tjänsterna?

För att avaktivera tjänsterna måste du genomföra fyra steg:

 1. Öppna produktöversikten i Mercedes PRO Portal
 2. Välj bil
 3. Välj tjänsten
 4. Avaktivera tjänsten

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att använda Mercedes PRO connect?

Nya Sprinter fr.o.m. produktionsår 2018 (modellserie 907/910) får sin nödvändiga maskinvara i Europa och i USA via den integrerade kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster som finns som standard i bilen. Ett undantag här är basmodellerna "Crew" och "Worker". För dessa kan man dock välja till kommunikationsmodulen som extrautrustning.

Genom en omfattade integration i fordonsarkitekturen utgör detta en grund för ett stort antal uppkopplingstjänster.

Kan jag använda Mercedes PRO connect för andra Mercedes-bilar?

Den integrerade fabrikslösningen finns till att börja med bara för Sprinter (modellserie 907/910). Men vårt mål är förstås att erbjuda våra servicetjänster för fler modeller längre fram. För äldre Mercedes-Benz-transportbilar erbjuder vi redan eftermonteringslösningen Mercedes PRO Adapter. För mer information kan du gå in på Mercedes PRO Delar & förutsättningar

Kan jag integrera bilar av andra märken i Mercedes PRO connect?

I första steget koncentrerar vi oss på Mercedes-Benz modeller.

Jag har redan ett Mercedes me-konto. Kan jag använda inloggningsuppgifterna även för Mercedes PRO?

Ja du kan använda din Mercedes me-inloggning för att logga in på Mercedes PRO. Men du måste ändå skapa ett Mercedes PRO-konto. Av juridiska skäl överförs inte dina data från Mercedes me.

Lämnar Daimler ut mina personuppgifter eller data från mitt företag till andra företag?

Uppgifter om användaren och företaget lämnas endast ut till andra företag om detta krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster som kunden beställt. Daimler lämnar inte ut några personuppgifter för kommersiella ändamål utan uttryckligt godkännande från kunden.

Varför måste jag ange ett personligt supportlösenord?

I vissa fall kan en medarbetare hos en Mercedes-Benz-partner eller på kundsupportens hotline behöva ges åtkomst till ditt företagskonto i ditt namn efter att du har angett ditt personliga supportlösenord.Detta är bara synligt för användarna.

Detta ska förhindra att obehöriga gör intrång i ditt företagskonto. Om du behöver hjälp i Mercedes PRO Portal som kräver att en Mercedes-Benz-partner eller kundensupport ges åtkomst till ditt konto, ska du ange ditt supportlösenord när du ombeds göra detta. Du kan ändra ditt supportlösenord när som helst.

Jag vill ändra mitt personliga supportlösenord. Hur ska jag göra?

 1. Logga in och öppna dina personuppgifter.
 2. Nu är det bara att ange ett nytt supportlösenord utan att först ange det gamla supportlösenordet (Beakta följande när du anger supportlösenordet: minst 6 tecken, max 20 tecken, inga blanksteg)
 3. Nu är det bara att ange ett nytt supportlösenord utan att först ange det gamla supportlösenordet (Beakta följande när du anger supportlösenordet: minst 6 tecken, max 20 tecken, inga blanksteg)

Hur gör jag för att radera mitt personliga användarkonto?

Användaren har ingen möjlighet att radera sig själv i ett företagskonto. Det är företagsadministratören som måste göra detta i användaradministrationen i Mercedes PRO Portal genom att klicka på papperskorgssymbolen. Den raderade användaren får besked via e-post.

Frågor om kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster

Vad är Mercedes PRO kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänster?

Det fast monterade simkortet i kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster ger en stabil och snabb anslutning mellan bilen och internet3. Det används för Mercedes-Benz nödanropssystem4, Live Traffic Information och alla övriga tjänster inom Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect ger dig transparens, kontroll och stöd så att vardagens arbete kan flyta på ännu mer effektivt.

Användningen förutsätter att bilen har sammankopplats av en Mercedes-Benz-partner samt att kunden har registrerat sig i kundportalen ”Mercedes PRO” och godkänt användarvillkoren. I kundportalen kan mervärdespaketen i Mercedes PRO connect sammanställas och hanteras efter behov. Kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster med ett fast monterat simkort överför uppgifter mycket snabbt och tillförlitligt samtidigt som den skapar tekniska förutsättningar för användning av tjänsterna inom Mercedes PRO connect4.

Nya Sprinter fr.o.m. produktionsår 2018 (modellserie 907/910) har i Europa och i USA den integrerade kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster som standard i bilen.

Ett undantag här är basmodellerna "Crew" och "Worker". För dessa kan man dock välja till kommunikationsmodulen som extrautrustning.

Om du vill ha mer information om installationen är du välkommen att kontakta din auktoriserade Mercedes-Benz Partner eller titta in på vår hemsida Mercedes PRO.

Hur gör jag för att börja använda kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?

Kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster är fast inmonterad i bilen och aktiveras vid köp av tjänsterna i Mercedes PRO Portal (alltså aktiveringen genomförs genom köp av tjänster som sedan tilldelas bilen).

Vilka tjänster stöds av kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?

Du kan välja tjänster i följande kategorier. Inom dessa så kallade mervärdespaket hittar du grundtjänster och tjänster som går att köpa till.

För nya Sprinter finns det 8 mervärdespaket med digitala tjänster:

 • Du kan välja tjänster i följande kategorier. Inom dessa så kallade mervärdespaket hittar du grundtjänster och tjänster som går att köpa till.
 • För nya Sprinter finns det 8 mervärdespaket med digitala tjänster:
 • Förbättrat stöd
 • Digital registrering
 • Effektiv vagnparksadministration
 • Effektiv körstilsanalys
 • Enklare vagnparkskommunikation
 • Förbättrad navigation
 • Mobil manövrering av bilen
 • Datagränssnitt Mercedes-Benz Vans

Frågor om Mercedes PRO Adapter-appen

Varför behöver jag Mercedes PRO connect App

Mercedes PRO connect skapar enkel och smidig kommunikation mellan vagnparksledning och förare2 med Mercedes PRO connect App2 för förarenoch verktyget för fordonsadministration för vagnparkschefen.

För användaren av Mercedes PRO connect App2 sker kommunikationen via en smartphone. Dessutom kan föraren1länka sig själv till en bil via appen.

Beroende på vilka tjänster som är tillgängliga kan föraren med Mercedes PRO connect App se sina genomförda körningar eller fjärröppna och -stänga den bil hen är sammanlänkad med.

Vad kostar Mercedes PRO Adapter-appen?

Mercedes PRO Adapter-appen kan laddas ned utan kostnad i Apple App Store och Google Play Store.

Vilka grundfunktioner finns i Mercedes PRO connect App?

Mercedes PRO connect App erbjuder följande grundfunktioner:

1. Tack vare Dashboard Management i Mercedes PRO connect App2 ges föraren2 översikt över den viktigaste informationen om den bil hen är sammanlänkad med, exempelvis tanknivå och återstående räckvidd, och detta gör det möjligt att göra adminstrativa inställningar.

2. Med funktionen Meddelanden2 får föraren2 information på Mercedes PRO connect App2 (beroende på vilka tjänster som är tillgängliga) via viktiga fordonsnotiser – till exempel om det är för låg nivå på däcktryck eller kylarvätska i den tilldelade bilen.

3. Med Fordonssökning kan föraren2 navigera från sin aktuella position till sin bil.

Hur stor datavolym förbrukar funktionerna i Mercedes PRO App?

Det beror på hur den används. Appen är programmerad för iOS och Android. Därför sker bara utbyte av dynamiska data som körningslista eller meddelandena med servrarna.

Vid frekvent användning förbrukar Mercedes PRO connect App ca 300 MB i månaden (9 h per dag, 20 dagar per månad).

Den datavolym som behövs direkt via kommunikationsmodulen i bilen är inkluderad i erbjudandets pris.

Måste jag sammankoppla Mercedes PRO connect App med kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?

Du behöver inte sammankoppla Mercedes PRO connect App med kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster. Alla nödvändiga data finns tillgängliga i verktyget för fordonsadministration.

Mercedes PRO connect App skickar dina data automatiskt till verktyget för fordonsadministration som synkroniseras Mercedes PRO Portal. 

Kan jag använda kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster utan smartphone?

För kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster går uppkopplingen via ett integrerat simkort i bilen. Det gör att du i teorin kan använda Mercedes PRO connect även utan smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

Vad gäller för dataöverföring från Mercedes PRO connect App vid körning i utlandet?

Data överförs endast om det finns en aktiv internetanslutning. Tänk på att din mobiloperatör kan ta ut extra avgifter för roaming.

Jag har redan Mercedes PRO Adapter App från Mercedes, som jag ansluter till min transportbil. Kan jag använda Mercedes PRO Adapter App tillsammans med Mercedes PRO connect App?

Nej, för närvarande kan du inte använda Mercedes PRO Adapter App och Mercedes PRO connect App tillsammans eftersom de inte är sammankopplade med varandra.

Mercedes PRO connect App är avsedd att användas med den integrerade kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster och tillhörande verktyg för fordonsadministration. Mercedes PRO Adapter App med Mercedes PRO Adapter måste användas med det tillhörande verktyget för fordonsadministration. Observera att det för lansering av Mercedes PRO connect i nya Sprinter finns ett verktyg för fordonsadministration för fabrikslösningen med kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster och ett separat verktyg för fordonsadministration för eftermonteringslösningen med Mercedes PRO Adapter.

Jag har redan Mercedes PRO me App från Mercedes, som jag ansluter till min personbil eller transportbil. Kan jag använda Mercedes me App tillsammans med Mercedes PRO connect App?

Nej, du kan inte använda Mercedes me Adapter App och Mercedes PRO connect App tillsammans eftersom de inte är sammankopplade med varandra. . Mercedes me App är inte avsedd för kommersiell användning med Mercedes PRO.

Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord till Mercedes PRO connect App?

Klicka på "nytt lösenord?" på inloggningssidan i Mercedes PRO connect App. Du kommer då vidare till sidan "återställ lösenord" där du kan återställa ditt lösenord genom att mata in din e-postadress och tecken från en bild. E-postmeddelandet skickas till din inkorg.

Frågor om verktyget för fordonsadministration

Vad är verktyget för fordonsadministration och varför behöver jag det?

I verktyget för fordonsadministration får vagnparkschefen översikt över hela vagnparken. Allt efter behov kan du filtrera information som är extra viktig. Du informeras i god tid om förestående underhåll, du kan ta reda på bilarnas position så att du kan fördela nya uppdrag på ett bättre sätt, du kan se redan genomförda körningar och överföra kommande beställningar till Mercedes PRO connect App2. Detta främjar en proaktiv underhållsplanering och en effektiv kapacitetsplanering.

Innan bilarna kan hanteras i verktyget för fordonsadministration måste de skapas i Mercedes PRO Portal. Viss fordonsinformation, som modell, bränsletyp eller växellåda, läses automatiskt in och kan ses i verktyget för fordonsadministration via chassinumret.

Det går att lägga till information utöver det, exempelvis registreringsnummer, information om leasingavtal eller intervall för nästa kontrollbesiktning, kommande däckbyten eller fri information, t.ex. om påbyggnationer.

Vilka grundfunktioner finns det i verktyget för fordonsadministration?

Verktyget för fordonsadministration erbjuder bland annat följande grundfunktioner:

 • Med Dashboard Management som startsida i verktyget för fordonsadministration och dess valfria och konfigurerbara widgets får vagnparkschefen en snabb överblick över det viktigaste. Beroende på tillgänglig tjänst t.ex. om fordonspositioner och fordonsunderhåll, antal körda kilometer m.m.
 • Med Meddelanden i verktyget för fordonsadministration håller sig vagnparkschefen informerad om viktiga händelser. Beroende på tillgänglig tjänst exempelvis när en bil kör ut ur ett geofence-område.
 • Avtalshanteringen gör det möjligt att manuellt ange information som start- och slutdatum för ett leasingavtal, avtalets överenskomna körsträcka samt ett avtalsnummer i verktyget för fordonsadministration.

Vad kostar det att använda verktyget för fordonsadministration?

Användningen av verktyget för fordonsadministration är för närvarande kostnadsfri i kombination med Mercedes PRO.

Involverade underleverantörer för Mercedes PRO connect vid tillhandahållandet av tjänster och service

T-Systems International GmbH
Fasanenweg 5
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.e
Gelissendomein 5
6229 Maastricht
Nederländerna

LogiBright GmbH
Kolbäckerstrasse 28
70567 Stuttgart
Tyskland

Pentasys AG
Ruedesheimer St. 9
80686 München
Tyskland

Microsoft Deutschland GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
Tyskland

Jambit GmbH
Erika-Mann-St. 63
80636 München
Tyskland

Intuity Media Lab GmbH
Feuerseeplatz 14
70176 Stuttgart
Tyskland

Codecentric AG
Hochstraße 11
42697 Solingen
Tyskland

Daimler TSS GmbH
Wilhelm-Runge-St. 11
89081 Ulm
Tyskland

Microsoft Ireland Operations Ltd.
Carmenhall Rd., Sandyford Incl.E.
Dublin 18
Irland

Complevo GmbH
Franklinstr. 14
10587 Berlin
Tyskland

Mercedes-Benz.io GmbH
Breitscheidstr. 10
70174 Stuttgart
Tyskland

Frågor om Mercedes PRO Adapter

Frågor om Mercedes PRO Adapter

Allmänna frågor om Mercedes PRO

Vad är skillnaden mellan Mercedes me och Mercedes PRO?

Mercedes me är utformat enbart för privatkunder och deras krav. Paraplymärket Mercedes PRO däremot har utvecklats speciellt för transportbilskunder med företag och deras behov.

Här är det framför allt ämnen som ökad effektivitet och enklare vardag som står i fokus. Mercedes PRO hjälper dig att driva verksamheten mer effektivt. Här får du allt från en och samma leverantör och kan koncentrera dig på det väsentliga.

Vilka servicelösningar erbjuds i samband med Mercedes PRO connect?

I dagsläget erbjuder Mercedes PRO connect en eftermonterbar konnektivitets- och vagnparkslösning som består av Mercedes PRO Adapter, verktyget för fordonsadministration för vagnparksledningen samt Mercedes PRO Adapter-appen för förarna av transportbilar som används i näringsverksamhet.

I framtiden kommer vi att lägga till fler lösningskoncept från Mercedes PRO connect till det befintliga utbudet.

Vad kostar Mercedes PRO Adapter-appen?

Mercedes PRO Adapter-appen kan laddas ned utan kostnad i Apple App Store och Google Play Store.

Vad kostar det att använda verktyget för fordonsadministration?

Användningen av verktyget för fordonsadministration är för närvarande kostnadsfri i kombination med Mercedes PRO Adapter.

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att använda Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect är för närvarande kompatibelt med följande Mercedes-Benz modeller:

 • Sprinter (modellserie 906) fr.o.m. produktionsår 2006
 • Vito (modellserie 447) fr.o.m. produktionsår 2014
 • Vito (modellserie 639) fr.o.m. facelift 11/2010

Dessutom behöver du någon av smartphone-modellerna nedan för att kunna använda appen och överföra data: Apple iPhone med operativsystem fr.o.m. iOS 9 samt smartphones med operativsystem Android OS fr.o.m. version 5.0. Smartphones med root-åtkomst eller jailbreak stöds ej av säkerhetsskäl.

Kan jag integrera bilar av andra märken i Mercedes PRO connect?

I första steget koncentrerar vi oss på Mercedes-Benz modeller.

Vilka av mina uppgifter skickas till Daimler AG?

Följande uppgifter skickas till Daimler AG:s system: fordonsdata (chassinummer, mätarställning, bränslenivå, batterispänning, tändningsstatus, servicebehov, lista över körningar (GPS-positioner från körningens början till slut), verkstads- och servicekod, tidsstämpel, GPS Position Heading, GPS Position Latitude, GPS Position Longitude), personuppgifter (företagsfirma, företagsadress, för- och efternamn på vagnparkschefen, e-post vagnparkschef, telefonnummer till vagnparkschef, användarnamn vagnparkschef, lösenord vagnparkschef, för- och efternamn på föraren, e-post till förare, telefonnummer till förare, användarnamn förare, lösenord förare, geopositionsdata). Överföringen av uppgifter krävs för att kunna tillhandahålla dig eller dina medanvändare aktuell fordonsstatus och för att kunna förbereda passande serviceerbjudanden. Daimler AG skapar inga rörelseprofiler utifrån överförda data, uppgifterna används inte för interna analyser utan enbart för tillhandahålla Mercedes PRO connect-tjänsterna.

Viktig information:

Syftet med varje körning kan ställas in via Mercedes PRO Adapter-appen. Här finns tre olika statusar:

 • Arbete
 • Pendling
 • Privat

I status ”Privat” och ”Pendling” visas körningarna anonymiserat i körjournalen i såväl verktyget för fordonsadministration som i Mercedes PRO Adapter-appen. Under körningar med dessa statusar skickas inga positionsdata från bilen till verktyget för fordonsadministration, dvs. vagnparkschefen ser inte bilens aktuella position i visningen av fordonslogistiken.

Hur registrerar jag mig för Mercedes PRO connect?

Kontakta din Mercedes-Benz-partner för att registrera dig för Mercedes PRO connect och kunna använda tjänsterna.Där får du hjälp med att aktivera och börja använda ditt Mercedes PRO connect-konto.

Hur registrerar jag mig för Mercedes PRO connect?

Du kan säga upp ditt Mercedes PRO connect-ramavtal skriftligt när som helst förutsatt att du följer nationella tidsfrister. Vänd dig i så fall till Customer Assistance Center via telefon ( 0080037777777 ) eller via e-post (mproconnect.swe@cac.mercedes-benz.com). När vi har kontrollerat din uppsägning får du en bekräftelse.

Observera att uppsägningen av ramavtalet medför att ditt konto på Mercedes PRO avaktiveras vid datumet för uppsägningen. Därmed har du inte längre åtkomst till verktyget för fordonsadministration för användning av Mercedes PRO connect-tjänsterna.

Frågor om Mercedes PRO Adapter-appen

Vad är Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter är en eftermonterbar konnektivitets- och vagnparkslösning. Adaptern sätts in i bilens diagnoskoppling (s.k. OBD-II-uttag).

För ytterligare detaljer om installationen kan du antingen få hjälp av din Mercedes-Benz-partner eller läsa mer på denna webbplats.

Vilka tjänster stöds av Mercedes PRO Adapter?

 • Fordonsstatus
 • Fordonslogistik
 • Servicehantering
 • Vagnparkskommunikation
 • Digital körjournal

Vad är skillnaden mellan Mercedes PRO Adapter och Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO Adapter är en eftermonterbar telematiklösning för bilar som ännu inte är anslutningskompatibla från fabrik.

Mercedes PRO Adapter är den första maskinvarulösningen som stöder Mercedes PRO connect. Ytterligare maskinvara och konnektivitets- och vagnparkslösningar inom telematik för Mercedes PRO connect följer.

Kan jag använda en annan adapter än Mercedes PRO Adapter för Mercedes PRO connect?

Nej. Mercedes PRO Adapter-appen fungerar endast med Mercedes PRO Adapter.

Hur får jag en Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter kan du få hos din Mercedes-Benz återförsäljare. Detaljerad information om installationen av adaptern kan du få på den här webbplatsen eller hos din Mercedes-Benz återförsäljare.

Kan min bil skadas om jag använder Mercedes PRO Adapter?/Vad händer i bilen när jag sätter i Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter är ett tillbehör som är kontrollerat, CE-certifierat och godkänt av Daimler AG för kompatibla modellserier.Vid anslutningen av Mercedes PRO Adapter till diagnoskopplingen (s.k. OBD-II-uttag) säkerställs att

 • funktionerna i fordonssystemen inte påverkas,
 • startbatteriet inte kan laddas ur och att
 • ingen information från avgasövervakningen kan återställas.

I förpackningen till din Mercedes PRO Adapter finns ett tillägg till instruktionsboken. Förvara detta tillägg tillsammans med instruktionsboken.

Kan jag utan vidare ta bort Mercedes PRO Adapter när jag har använt den?

Ja, det kan du. Se dock till att bilens tändning är frånslagen. Om du vill använda Mercedes PRO Adapter i samma bil igen ska du sätta i den i diagnoskopplingen (s.k. OBD-II-uttag) igen och genomföra aktivteringen av bilen i Mercedes PRO Adapter-appen.

Vad händer om adaptern inte längre är isatt, till exempel efter ett verkstadsbesök eller en kontrollbesiktning?

Sätt i adaptern i bilens diagnoskoppling (s.k. OBD-II-uttag) igen och upprepa aktiveringen av bilen i Mercedes PRO Adapter-appen.

Varför krävs idrifttagande av Mercedes PRO Adapter och varför används inget SIM-kort för dataöverföringen?

Mercedes PRO Adapter är en eftermonteringsdel som är kontrollerad, CE-certifierad och godkänd av Daimler AG för kompatibla modellserier.Som skydd mot manipulering och obefogad åtkomst används omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Bland dessa ingår exempelvis aktivering av din Mercedes PRO Adapter genom en guidad procedur i Mercedes PRO Adapter-appen. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt allt eftersom tekniken utvecklas.För dataöverföringen till en smartphone använder Mercedes PRO Adapter Bluetooth®-standarden. Vi har medvetet avstått från en maskinvarulösning med separat integrerad mobiltelefonmodul, eftersom detta innebär extrakostnader för dataöverföring samt ytterligare ett fast abonnemang för dig. Dessutom har du bättre kontroll över dataanvändningen i din smartphone och kan göra lämpliga inställningar.

Hur tar jag Mercedes PRO Adapter i drift?

Adaptern sätts in i bilens diagnoskoppling (s.k. OBD-II-uttag).I Sprinter (modellserie 906) behövs ett längre vridlås för skyddet över säkringsboxen. I snabbguiden finns en detaljerad vägledning med bilder och steg-för-steg-beskrivning. För ytterligare detaljer om installationen kan du antingen få hjälp av din Mercedes-Benz-partner eller läsa mer på denna webbplats.

Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord till Mercedes PRO Adapter App?

Klicka på ”Glömt lösenordet?” på inloggningssidan för Mercedes PRO Adapter App. Användaren skickas då vidare till sidan ”Återställ lösenord” och kan återställa sitt lösenord genom att ange sin e-postadress och skriva in de tecken som visas på en bild. Därefter får användaren ett mejl i sin inkorg.

I vilka länder kan jag använda Mercedes PRO Adapter?

Adaptern fungerar i regel i alla länder, så länge din smartphone har internetanslutning och under vissa andra givna förutsättningar såsom en stabil Bluetooth-anslutning. Tänk på att din mobiloperatör kan ta ut extra avgifter för roaming.

Frågor om Mercedes PRO Adapter-appen

Vilka funktioner finns i Mercedes PRO Adapter-appen?

Mercedes PRO Adapter-appen omfattar:

 • administrering av körningar inkl. information om körningar samt möjlighet att redigera, kombinera och exportera körningar
 • översikt över fordonsinformation (t.ex. mätarställning, bränslenivå, bilar som tagits i drift med appen, senast tillgängliga position)
 • direkt informationsutbyte med vagnparkschefen*
 • överföring av intressepunkter till smartphone-navigationen

* Appen får inte hanteras under körning. Följ alltid gällande nationella lagar om användning av smartphone i bilen under körning.

Hur stor datavolym förbrukar funktionerna i Mercedes PRO Adapter-appen?

Vid frekvent användning tar Mercedes PRO Adapter-appen ca 300 MB i månaden (9h per dag, 20 dagar per månad).

Hur ansluter jag Mercedes PRO Adapter App till Mercedes PRO Adapter?

Idrifttagandet av Mercedes PRO Adapter tillsammans med Mercedes PRO Adapter App är indelat i fem steg. Tänk på att Mercedes PRO Adapter ska sitta i bilens diagnoskoppling (det s.k. OBD-II-uttaget) och att idrifttagandet av Mercedes PRO Adapter endast kan slutföras om alla fem steg genomförs i den ordningsföljd som anges.

 1. Ansluta fordon

  Om föraren använder Mercedes PRO Adapter App för första gången eller om förarens körlista fram till denna tidpunkt inte har fyllts i, kommer föraren uppmanas att utföra idrifttagandet efter inloggningen. För att detta ska kunna genomföras måste Bluetooth aktiveras i aktuell smartphone och anslutas till Mercedes PRO Adapter på förhand via Bluetooth-menyn.

  Nu ska bilens tändning slås på. Därefter startar anslutningsförsöken till Mercedes PRO Adapter.
   

 2. Hitta fordon

  I det andra steget avläses, utifrån den anslutning som upprättats i steg 1, chassinumret (VIN) till den bil som är ansluten via Mercedes PRO Adapter. Därefter visas chassinumret på displayen.
   

 3. Bekräfta fordon

  Efter att chassinumret hämtats från bilen kontrolleras i steg 3 internetanslutningen för Mercedes PRO Adapter App. För att slutföra steg 3 av idrifttagandet bekräftas bilen av systemet med det tidigare fastställda chassinumret.
   

 4. Konfigurera fordon

  I steg 4 hämtas fordonskonfigurationen och synkroniseras med servern.
   

 5. Slutföra idrifttagandet

  I det sista steget av idrifttagandet av Mercedes PRO Adapter uppmanas föraren att slå av bilens tändning. När tändningen har slagits av fastställs bilens GPS-position. Anslutningen mellan Mercedes PRO Adapter och Mercedes PRO Adapter App är nu slutförd.

Kan jag använda Mercedes PRO Adapter även utan Mercedes PRO Adapter-appen?

Mercedes PRO Adapter kan endast användas i kombination med Mercedes PRO Adapter-appen.

Vad händer med dataöverföringen från Mercedes PRO Adapter-appen vid utlandskörningar?

Data skickas endast om det finns en aktiv internetanslutning. Tänk på att din mobiloperatör kan ta ut extra avgifter för roaming.

Information om användning av Mercedes PRO Adapter

Vid anslutningen av Mercedes PRO Adapter till diagnoskopplingen säkerställs att

 • funktionerna i fordonssystemen inte påverkas,
 • startbatteriet inte kan laddas ur och att
 • ingen information från avgasövervakningen kan återställas.

Mercedes PRO Adapter är utvecklad för permanent bruk i motsvarande diagnoskoppling och ska sitta kvar där.

Följ alltid gällande nationella lagar om användning av smartphone i bilen under körning.

Modifieringar eller förändringar på Mercedes PRO Adapter försämrar produktsäkerheten och kan få konsekvenser för din bil. Obs! Risk för personskada!

Öppna aldrig Mercedes PRO Adapter själv. Utför aldrig reparationer själv!

Behandla Mercedes PRO Adapter varsamt. Den kan skadas av stötar, slag och fall även från låg höjd.

Håll Mercedes PRO Adapter borta från fukt och extrem värme.

Doppa aldrig Mercedes PRO Adapter i vatten eller andra vätskor. För att rengöra den ska du bara använda en trasa fuktad med vatten. Använd absolut inga aggressiva rengöringsmedel (ättika/citronrengöringsmedel, skurmedel, kalk- eller nagellacksborttagning, allrengöring, neutralrengöringsmedel, sprit, oljehaltigt naturrengöringsmedel och jämförbara medel) eller hårda borstar, tvättsvampar och liknande hjälpmedel för rengöring.

Förvara din Mercedes PRO Adapter och tillhörande tillbehör utom räckhåll för barn. Om någon sväljer smådelar ska läkare kontaktas omedelbart. Det innebär risk för personskada och t.o.m. livsfara!

Vid kraftig värmeutveckling från smartphonen ska du alltid kontrollera att den fungerar korrekt. Vid bestående problem ska du sluta att använda appen i din smartphone och kontakta smartphone-tillverkaren.

Se till att förvara eller sätta fast din smartphone på ett säkert sätt innan varje körning. Tänk på att föremål (t.ex. en smartphone) som inte sitter fast kan innebära en skaderisk för både passagerare i bilen och andra trafikanter vid en plötslig retardation (inbromsning).

Personer med hörapparat eller annan utrustning med beteckningen BAHA® (”Bone Anchored Hearing Aid”) eller med helt eller delvis implanterade hörapparater kan uppleva kraftigare störljud. Kontakta tillverkaren av hörapparaten för att diskutera alternativ.

Personer med medicinsk utrustning, t.ex. pacemaker eller defibrillator: När Mercedes PRO Adapter används finns en radioförbindelse mellan din smartphone och adaptern. Den elektromagnetiska strålningen kan påverka funktionen hos medicinska apparater. Livsfara! Rådgör alltid med läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen om eventuella konsekvenser av strålningen från Mercedes PRO Adapter innan den används.

På tankställen råder strikt mobilförbud. Det finns risk för explosion eftersom batteriet kan hoppa ur en mobiltelefon som faller i marken. Då kan det uppstå gnistor som kan antända bensinångorna. Det är förbjudet att ta ur resp. sätta i Mercedes PRO Adapter på tankställen.

Undvik alla typer av systemomarbetning eller loggning resp. dekompilering och all kodmanipulation vad gäller Mercedes PRO Adapter och appen. Risk för personskada!

Smartphone med jailbreak (ej auktoriserad borttagning av användarbegränsningar i smartphone-tillverkarens operativsystem) stöds inte och är generellt undantagna från användning.

Med förbehåll för tekniska ändringar och felaktigheter resp. avvikelser!

Mercedes PRO Adapter Askey Declaration of Conformity
Mercedes PRO Adapter Security Leaflet

Frågor om verktyget för fordonsadministration

Hur kan jag lägga till/ta bort bilar till/från min vagnpark?

Din Mercedes-Benz återförsäljare lägger till/tar bort bilar. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare angående bilen.

Hur kan jag lägga till/ta bort förare till/från min vagnpark?

Din vagnparkschef kan lägga till/ta bort förare till ditt kundkonto. Du hittar funktionen i verktyget för fordonsadministration under ”Förare” – ”Administration”.

Hur kan jag lägga till nya eller fler vagnparkschefer till kundkontot?

Din Mercedes-Benz återförsäljare lägger till vagnparkschefer till ditt kundkonto.

Är antalet bilar jag kan lägga till i verktyget för fordonsadministration begränsat?

Nej, antalet bilar i verktyget för fordonsadministration är obegränsat.

Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord till verktyget för fordonsadministration?

Klicka på ”Nytt lösenord” på inloggningssidan för Mercedes PRO Adapter App. Användaren skickas då vidare till sidan ”Nytt lösenord” och kan återställa sitt lösenord genom att ange sin e-postadress. Därefter får användaren ett mejl i sin inkorg.

Hur aktiveras Mercedes PRO connect-tjänsterna?

För att aktivera Mercedes PRO connect-tjänsterna för en bil med Mercedes PRO Adapter krävs följande:

 1. Bilen ska vara tillagd i kundkontot
 2. Bilen måste tas i drift av en förare som är skapad i kundkontot. För detta kan föraren följa instruktionerna i Mercedes PRO Adapter-appen2.

När föraren har slutfört aktiveringen av bilen är tjänsterna aktiverade för bilen.

Involverade underleverantörer för Mercedes PRO connect vid tillhandahållandet av tjänster och service

Volvo Information Technology AB (Wireless Car)
Assar Gabrielssons väg
405 08 Göteborg
Sweden

T-Systems International GmbH
Fasanenweg 5
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.e
Gelissendomein 5
6229 - Maastricht
Nederländerna

Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Avenue North 
Seattle, WA 98109-5210
USA

Mercedes-Benz återförsäljare
Gör ett möte nu

Din kontaktperson på plats.

Hitta snabbt och enkelt en Mercedes-Benz Transportbilspartner nära dig.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinters står sida vid sida
Steg för steg

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect.

Här hittar du informativa anvisningar, frågor och svar, samt alla detaljer om Mercedes PRO connect - kompakt och översiktligt.

Support.