Mercedes PRO connect I Mercedes PRO Adapter tjänster

  Mercedes PRO Adapter tjänster.

Vårt erbjudande.

Din tillgång till konnektivitetslösningarna från Mercedes PRO connect – även om dina fordon inte utrustats för konnektivitet på fabriken. Det är lätt att eftermontera Mercedes PRO Adapter. Dra också nytta av den förbättrade kommunikationen mellan fleetledningen, föraren och fordonet och effektivisera ledningen av ditt företag.

  Sexkantig honungskaka innehåller ikon för status för servicefordonet

  Fordonsstatus

  Översikt över skicket hos och användningen av bilarna i vagnparken tack vare överföring, bearbetning och utvärdering av fordonsdata.

  Sexkantig honungskaka innehåller ikon för servicefordonets logistik

  Fordonslogistik

  Överföring av bilens position och inställning av geofence som informerar fleetledaren när en bil kör in i eller lämnar ett definierat område. Intressepunkter kan skapas och skickas.

  Sexkantig honungskaka innehåller ikon för tjänsteflottans kommunikation

  Fleetkommunikation

  Skicka meddelanden, adresser och telefonnummer från fordonsadministrationen och Mercedes PRO Adapter App hos föraren.1

   Sexkantig honungskaka innehåller ikon för hängande service

  Servicehantering

  Information om nästa service och tillhandahållande av lämpliga erbjudanden från Mercedes-Benz-återförsäljaren.

  Sexkantig honungskaka innehåller Ikon för tjänsten Digital loggbok

  Digital förarjournal2

  En digital lista över dina körningar gör det lättare att skilja mellan privata körningar och körningar i tjänsten, vilket underlättar självdeklarationen.

Förutsättningar

Vilken Mercedes PRO connect-lösning passar för dig?

Hitta en lämplig lösning för ditt fordon.

Företagen förändras: Finns det bilar i din vagnpark som skulle kunna vara effektivare om de hade en nydanande konnektivitets- och fleetlösning? Är det dags att byta fordon? Mercedes PRO connect har ett lämpligt erbjudande till dig.

1

Mercedes PRO Adapter App får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagbestämmelser i det land där du befinner dig.

2

På bilar som har utrustningen fortsatt motorgång (MW1) är funktionerna för tjänsten ”Digital förarjournal” begränsade. När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.