Mercedes PRO connect I PRO Körjournal

  Digitaliserade poster.
  Digitaliserade poster.

  PRO Körjournal.

Vårt erbjudande.

Att registrera och följa användningen av fordonen i din vagnpark är lättare än förut med Mercedes PRO connect. Varje körning registreras helt automatiskt och du kan komma åt den i din fordonsadministration och i Mercedes PRO connect-appen2

Digital körjournal.

Du kan snabbt och enkelt komma åt viktiga uppgifter om dina bilar, till exempel körda rutter3

 • Digital registrering av alla körningar
 • Fullständig transparens när det gäller fordonets användning
 • Gör optimeringsmöjligheterna synliga

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910.

Digital förarjournal.

Du kan få en utskriven PDF för din inkomstdeklaration med en knapptryckning.1,3

 • All data av betydelse för inkomstdeklarationen som PDF
 • Digital registrering av alla körningar
 • Enklare arbetsprocesser

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910.

Delar & förutsättningar

Vilken Mercedes PRO connect-lösning passar för dig?

Hitta en lämplig lösning för ditt fordon.

Företagen förändras: Finns det bilar i din vagnpark som skulle kunna vara effektivare om de hade en nydanande konnektivitets- och fleetlösning? Är det dags att byta fordon? Mercedes PRO connect har ett lämpligt erbjudande till dig.

1

Om du vill använda den digitala körjournalen för skattedokumentation, är det mycket viktigt att du först kontrollerar att formen och den sammanställda informationen följer din skattemyndighets skatterättsliga föreskrifter. I bilar som är utrustade med motortomgång utan nyckel (MW1) är tjänsterna ”Digital körjournal” och ”Digital förarjournal” begränsade. När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

2

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagbestämmelser i det land där du befinner dig.

3

I bilar som är utrustade med motortomgång utan nyckel (MW1) har tjänsterna ”Digital körjournal” och ”Digital förarjournal” begränsad funktion. När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.