Mercedes PRO connect | Digital förarjournal

Digital förarjournal.

Spara underlaget för körjournalen.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 såväl som de följande tillämpningarna:

 • Fleetadministration
 • Mercedes PRO connect App
 • MBUX Multimediesystem
 • Alla data som är relevanta för inkomstdeklarationen som PDF

 • Digitaliserad registrering av alla körningar

 • Enklare arbetsprocesser

Produktbeskrivning.

Du behöver inte längre föra förarjournal för hand. Med hjälp av den "Digitala förarjournalen"1 från Mercedes PRO connect kan du dra fördel av den översiktliga framställningen av alla körningar som dina fordon genomfört och få en utskriven PDF för din inkomstdeklaration1 med en knapptryckning.

Ingående tjänster.

Digital körjournal.

Håll koll på användningen av dina bilar.

Smidig körningsregistrering: Mercedes PRO connect-tjänsten ”Digital körjournal” registrerar alla körningar automatiskt.1 Därmed är det lätt att se hur bilen har använts. Eftersom position, datum och tid samt kilometerställning vid körningens start och slut registreras, är det lätt att ta reda på hur bilarna utnyttjas samt distans och varaktighet för körningarna. Tack vare tilldelningen av förarna via Mercedes PRO connect App3 kan fleetledningen när som helst se vilken förare som har genomfört körningarna.

Föraren2 kan själv ange körningens syfte3 samt information i Mercedes PRO connect App3 och klassificera körningen som arbetsmässig eller privat.

Fördelar:
 • Central översikt över alla körningar i fordonsadministrationen
 • Optimerad användning av vagnparken tack vare data som genereras av körningsregistreringen
 • Sparar tid eftersom körningarna sparas digitalt och inte behöver antecknas för hand
 • Snabb bearbetning av körningslistan på smartphonen2
Digital förarjournal

Undertecknad PDF till skattedeklarationen2.

Tack vare ”Digital körjournal”1 kan du spara körjournalerna i pappersformat i framtiden. Föraren är heller inte skyldig att krångla med att skriva upp varje körning för hand. När det är dags för deklarationen2 kan vagnparkschefen helt enkelt skapa en undertecknad PDF. Denna dokumenterar privata och arbetsmässiga körningar3 på ett överskådligt och läsbart sätt.

Fördelar:
 • Du kan skapa en undertecknad PDF med alla skatterelevanta uppgifter med en knapptryckning
 • Dina arbetsgångar blir enklare eftersom du slipper krånglet med att föra körjournal för hand (som innebär större risk för fel)

Mercedes PRO Portal.

Upplev även de nydanande produkterna från Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vår rekommendation: Mercedes PRO-produktrådgivare.

Här kan du ta reda på vilka Mercedes PRO connect-produkter och tjänster som passar bäst för ditt företag.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinters står sida vid sida
Steg för steg

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect.

Här hittar du informativa anvisningar, frågor och svar, samt alla detaljer om Mercedes PRO connect - kompakt och överskådligt.

1

I bilar som är utrustade med motortomgång utan nyckel (MW1) är tjänsterna ”Digital körjournal” och ”Digital förarjournal” begränsade. När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

2

Om du vill använda den digitala körjournalen för skattedokumentation, är det mycket viktigt att du först kontrollerar att formen och den sammanställda informationen följer din skattemyndighets skatterättsliga föreskrifter.

3

Beroende på marknad har föraren två möjligheter att kategorisera sina körningar: som arbetsmässig körning eller som privat körning.