Mercedes PRO connect | Digital körjournal

Digital körjournal.

Håll koll på användningen av dina bilar.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 såväl som följande tillämpningar:

  • Fleetadministration
  • Mercedes PRO connect App
  • MBUX Multimediesystem
  • Digitaliserad registrering av alla körningar

  • Fullständig transparens för användningen av fordonen

  • Gör optimeringsmöjligheterna synliga

Produktbeskrivning

Smidig körningsregistrering: Mercedes PRO connect-tjänsten ”Digital körjournal” registrerar alla körningar automatiskt.1 Därmed är det lätt att se hur bilen har använts. Eftersom position, datum och tid samt kilometerställning vid körningens start och slut registreras, är det lätt att ta reda på hur bilarna utnyttjas samt distans och varaktighet för körningarna. Tack vare tilldelningen av förarna via Mercedes PRO connect App2 kan fleetledningen när som helst se vilken förare som har genomfört körningarna.

Föraren2 kan själv ange körningens syfte3 samt information i Mercedes PRO connect App2 och klassificera körningen som arbetsmässig eller privat.

Fördelar:
  • Central översikt över alla körningar i fordonsadministrationen
  • Optimerad användning av vagnparken tack vare data som genereras av körningsregistreringen
  • Sparar tid eftersom körningarna sparas digitalt och inte behöver antecknas för hand
  • Snabb bearbetning av körningslistan på smartphonen1

Mercedes PRO Portal.

Upplev även de nydanande produkterna från Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vår rekommendation: Mercedes PRO-produktrådgivare.

Här kan du ta reda på vilka Mercedes PRO connect-produkter och tjänster som passar bäst för ditt företag.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinters står sida vid sida
Steg för steg

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect.

Här hittar du informativa anvisningar, frågor och svar, samt alla detaljer om Mercedes PRO connect - kompakt och överskådligt.

1

I bilar som är utrustade med motortomgång utan nyckel (MW1) har tjänsterna ”Digital körjournal” och ”Digital förarjournal” begränsad funktion. När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

2

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagbestämmelser i det land där du befinner dig.

3

Beroende på marknad har föraren upp till tre möjligheter att kategorisera sina körningar: som arbetsmässig körning, som privat körning eller som väg till arbetet.