Mercedes PRO connect | PRO Körstilsanalys Bas

PRO Körstilsanalys.

PRO Körstilsanalys.

Varaktigt lägre bränsle- och stilleståndskostnader.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 samt de följande tillämpningarna:

  • Fleetadministration
  • Mercedes PRO connect App
  • MBUX Multimediesystem
  • Reducerade bränslekostnader tack vare lägre förbrukning

  • Skapar medvetande för ekonomisk körning

  • Översiktlig databehandling

Produktbeskrivning.

Med Mercedes PRO connect får du digitala tjänster som ger förare1 och fleetledning informativa uppgifter om körsättet och möjliggör ”PRO Körstilsanalys Bas”. Med hjälp av dessa uppgifter kan körstilen optimeras när det gäller bränsleförbrukning och slitage. Resultatet leder till att du sänker kostnaderna och din vagnpark blir lönsammare.2

Ingående tjänster.

Eco-Monitor

Hjälper dig att spara resurser.

Tjänsten ”Eco-Monitor” tillhandahåller viktiga data om förbrukningen i vagnparken så att du kan analysera dessa. Följande data presenteras i en överskådlig översikt i fordonsadministrationen: Genomsnittlig förbrukning samt sparad energi med körsättet och resulterande bonuskilometer, körningar delas in efter längd, genomsnittligt tillryggalagd sträcka och sammanlagd sträcka. Det kan vara särskilt intressant att identifiera körningar i rusningstrafik med hjälp av körningens tidpunkt. Dessutom visas däcktrycks- (om fordonet är utrustat med däcktryckssensor) och batterivarningar  i fordonsadministrationen. Denna informationen kan visas för hela vagnparken, för en bilgrupp eller en enstaka bil.

Dessa data hjälper dig att motivera dina förare att köra mer resurssparande och eventuellt optimera körningen med förarkurser.

Fördelar:
  • Potential att minska bränsle- eller energiförbrukningen och därmed sänka förbrukningskostnaderna
  • Ökat medvetande för resurssparande körning tack vare transparenta förbrukningsvärden
  • Förbrukningsoptimeringar kan offentliggöras vid goda resultat under Eco-Monitor-förloppet
  • Möjligt att jämföra olika fordonsgrupper till exempel avseende bränsle- eller energiförbrukning i stads- och landsvägstrafik

Mercedes PRO Portal.

Upplev även de nydanande produkterna från Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vår rekommendation: Mercedes PRO-produktrådgivare.

Här kan du ta reda på vilka Mercedes PRO connect-produkter och tjänster som passar bäst för ditt företag.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinters står sida vid sida
Steg för steg

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect.

Här hittar du informativa anvisningar, frågor och svar, samt alla detaljer om Mercedes PRO connect - kompakt och överskådligt.

1

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagbestämmelser i det land där du befinner dig.

2

Inom ramen för utvecklingen av denna tjänst utökas tillgängliga data och funktioner kontinuerligt.