Mercedes PRO connect | PRO fleetadministration Bas

PRO Fleetadministration.

PRO Fleetadministration.

Översikt över fordonsstatus och fordonens geografiska läge.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 såväl som de följande tillämpningarna:

 • Fleetadministration
 • Mercedes PRO connect App
 • MBUX Multimediesystem
 • Spara tid och förvaltningskostnader

 • Bättre kapacitetsutnyttjande och produktivitet

 • Snabb reaktion vid stöldrisk

Produktbeskrivning.

Konnektivitets- och fleetlösningen Mercedes PRO connect stöder fleetledningen med hjälp av  ”PRO Fleetadministration” genom att hjälpa denna att behålla överblicken och planera körningar snabbt och flexibelt. Med den här lösningen kan du när som helst använda funktionen för att se fordonsstatus eller lokalisera bilen1. Detta är till hjälp för att optimera kapacitetsutnyttjandet tack vare en förutseende och flexibel planering, vilket också ökar produktiviteten i ditt företag.

Ingående tjänster.

Fordonsstatus

Ta reda på mer realtidsinformation om din bil online.

Så här har du koll på dina bilar: Med Mercedes PRO connect-tjänsten ”Fordonsstatus” får fleetledning och förare2 viktig och toppaktuell fordonsinformation online. Du kan till exempel kontrollera räckvidden, bränslenivån eller batterinivån, mätarställningen och tändningsstatusen. Med extrautrustning kan även däcktrycket och nivån i AdBlue®-tanken på  fordon med dieselmotorer kontrolleras. Varningsmeddelanden från bilen visas också.

Fördelar:
 • Översikt över alla bilarna i vagnparken där all fordonsinformation visas i en överskådlig översikt i fordonsadministrationen
 • Snabbare reaktion vid icke planerade händelser eftersom varningsmeddelanden även visas i fordonsadministrationen
 • Viktig fordonsinformation kan enkelt hämtas via Mercedes PRO connect App2 även när föraren1 inte befinner sig i bilen
 • Arbetsdagen blir lättare att planera eftersom det till exempel går att fjärrkontrollera räckvidden online

All viktig fordonsinformation kan hämtas via fordonsadministrationen – på önskemål som lista för utvalda bilar eller i en detaljerad vy för varje enskild bil i vagnparken. Och även föraren2 kan lätt hitta information om fordonsstatus i sin Mercedes PRO connect App2.

Vilka data som är tillgängliga kan variera beroende på fordonsmodell. Däcktrycket kan bara visas om det finns en inbyggd trådlös däcktrycksövervakning (tillval) på fram- och bakaxeln. AdBlue®-nivån kan bara kontrolleras på bilar med dieselmotor i kombination med extrautrustningen avgasrening SCR generation 3.

Fordonslogistik

Alltid koll på var dina bilar befinner sig.    

Med Mercedes PRO connect-tjänsten ”Fordonslogistik” får du exakt koll på var dina bilar befinner sig och kan planera dina körningar bättre. Fleetledningen kan när som helst se bilarnas position i fordonsadministrationen1. Om man vill veta när föraren2 åker ut ur eller in i ett visst område kan man begränsa detta område på kartan med ett ”geofence”. Han eller hon får till exempel ett meddelande när föraren lämnar kunden.

Planeringen underlättas dessutom av olika kartbilder, till exempel med trafikinformation i realtid4, laddstolpar för elbilar5 eller satellitbild. Dessutom kan fleetledningen markera och spara adresser på kartan och skicka dessa till förarens2 Mercedes PRO connect App. För att skicka adresser till appen3 krävs tjänsten ”Fleetkommunikation”. Om tjänsten ”Send2Car”3 finns går det även att sända adresser till bilens multimediesystem. 

Fördelar:
 • Översikt över alla bilarna i vagnparken eftersom fordonsadministrationen visar alla bilar i realtid på en överskådlig karta
 • Körningarna kan planeras effektivare och med kortare varsel eftersom fleetledningen har överblick över alla aktuella uppgifter
 • Förarna blir mer nöjda på jobbet tack vare att fleetledningen kan planera körningarna mer effektivt

Om föraren vill bevara sin privatsfär går det att stänga av fordonsspårningen vid privata körningar via Mercedes PRO connect App2

Billarm

Reagera snabbt vid risk för stöld.

Ju snabbare du får information om en bilstöld, desto snabbare kan du agera – och desto mer sannolikt är det att du får tillbaka din bil. Tjänsten ”Billarm” ger fleetledningen information via fordonsadministrationen om en bil rapporterar en förmodad stöld.

Fördelar:
 • Kostnadsbesparingar i driften av vagnparken eftersom färre bilar måste ersättas
 • Förmånligare försäkringspremier tack vare färre bilstölder
 • Enklare positionsbestämning av den stulna bilen via fordonsadministrationen gör att fleetledningen kan se var bilen befinner sig

Billarmet visas proaktivt när bilen kör ut ur definierade geofence-områden inom en viss tidsperiod eller om billarmet4 (tillval) löser ut.

Mercedes PRO Portal.

Upplev även de nydanande produkterna från Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktrådgivning
Produktrådgivning

Vår rekommendation: Mercedes PRO-produktrådgivare.

Här kan du ta reda på vilka Mercedes PRO connect-produkter och tjänster som passar bäst för ditt företag.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinters står sida vid sida
Steg för steg

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect.

Här hittar du informativa anvisningar, frågor och svar, samt alla detaljer om Mercedes PRO connect - kompakt och överskådligt.

1

Positionen visas bara vid körningstypen ”Företagskörning”.

2

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagbestämmelser i det land där du befinner dig.

3

Tjänsten ”Send2Car” finns bara i kombination med multimediesystem MBUX med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller multimediesystem MBUX med 26 cm (10,25 tum) pekskärm.

4

Endast i kombination med alternativen billarm eller stöldskyddspaket.

1

Offentliga laddningsstationer för elfordon visas i kartvyn om tjänsten ”Fordonslogistik” är aktiverad för minst ett elfordon.