Mercedes PRO connect | PRO Navigation Bas

PRO Navigation Bas.

PRO Navigation Bas.

Snabbt och direkt till målet med all information som behövs.

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910 såväl som de följande tillämpningarna:

 • Fleetadministration
 • Mercedes PRO connect App
 • MBUX Multimediesystem
 • Dynamisk ruttplanering

 • Alltid aktuellt kartmaterial

 • Sändning av körningarnas mål direkt till fordonet

Produktbeskrivning.

Med Mercedes PRO connect får du digitala tjänster som kan förse dig med all relevant information för en trevligare körupplevelse med tjänsterna i "PRO Navigation Bas"1  i ditt multimediesystem. Trafikdata i realtid, ständigt aktuella kartdata samt olika multimedie- och navigationsfunktioner hjälper dig att hitta den bästa rutten för tillfället.

Ingående tjänster

Live Traffic Information inkl. Car-to-X-Communication

Undvik så många köer som möjligt på vägen till ditt mål.

Köer kostar dyrbar tid och ökar dessutom stressnivån. Undvik därför köer så långt det går med tjänsten ”Live Traffic Information”, som tillhandahåller trafikdata i realtid. Tack vare att informationen om köer, stop and go-trafik och genomsnittlig hastighet på huvudleder ständigt uppdateras, finner navigationssystemet alltid den bästa vägen till målet. Det gör din vagnpark mer effektiv och att dina förare kan köra mer avslappnat.

Förutom trafikinformation i realtid kan ”Car-to-X-Communication” varna för faror på sträckan, t.ex. kraftigt regn, dimma, halka eller olyckor. Det bygger på automatiskt insamlade och anonymiserade data från alla bilar som använder denna teknologi. Om till exempel det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® i en sådan bil ingriper eftersom väglaget är halt, får bakomvarande bilar på denna sträcka automatiskt en varning om detta. Det gör att farliga situationer och olyckor kan undvikas. Föraren får information om faran via en varningsljudsignal eller ett talat varningsmeddelande i bilen.

Fördelar:
 • Nå ditt mål snabbare tack vare bästa möjliga ruttplanering och omledning vid köer tack vare trafikdata i realtid
 • Effektivare användning av arbetstiden eftersom stilleståndstiderna i samband med köer kan undvikas
 • Mer tillförlitlig information om ankomsttider gör det möjligt att reagera i tid och informera kunden vid förseningar

Denna tjänst visar informationen på multimediesystemets pekskärm. Live Traffic Information går därför bara att använda i kombination med multimediesystemen MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm.1 För ”Car-to-X-Communication” hanteras bara data från fordon som påverkas direkt av händelsen och som också använder ”Car-to-X-Communication”. Du kan alltså inte utgå ifrån att alltid bli varnad för faror i god tid.

Online Kartuppdatering

Kör alltid med det senaste kartmaterialet.

Du har säkert varit med om att navigationssystemet inte känner igen nya gator så att du inte får optimalt stöd under körning. Här kan du få hjälp av tjänsten ”Online Kartuppdatering”. Därmed har du alltid de nyaste kartorna för den valda regionen. Detta väljs i Mercedes PRO Portal. Uppdateringarna sker online medan bilen används utan att du måste åka in till verkstaden enkom för detta2. När du kör i regioner där du aldrig har varit förut kan du ladda ned extra kartmaterial via Mercedes PRO Portal och uppdatera detta manuellt.

Fördelar:
 • Navigation med aktuellt kartmaterial tack vare onlineuppdatering
 • Tidsbesparing eftersom det för onlineuppdateringen inte är nödvändigt med något extra verkstadsbesök
 • Navigations-dvd:er är överflödiga eftersom uppdateringen sker online

Tjänsten ”Kartuppdatering online” går bara att använda i kombination med multimediesystemen MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. Tjänsten måste först aktiveras i Mercedes PRO Portal och sedan måste regionen för kartuppdateringen ställas in i Mercedes PRO Portal.

Multimediefunktioner

Hämta relevant onlineinformation direkt till bilen.

Tjänsten "Multimediefunktioner" samlar flera onlinefunktioner som underlättar ditt arbete eftersom de tillhandahåller värdefull information under körning. Några av höjdpunkterna är till exempel en komfortabel röststyrningsfunktion, onlinesökning på internet och en webbradio.3

Fördelar:
 • Komfortabel röststyrning, bland annat för telefon, navigation och medier, som manövreras med ”Röststyrning”
 • Lättare att hitta röststyrda innehåll med hjälp av "Global Search"
 • Enormt utbud av radiokanaler via "Internetradio"3
 • Förenklad navigation via en engångsadress på 3 ord (what3words)
 • Gör sökningar på internet direkt via ditt MBUX multimediesystem3 4

Tjänsten ”Multimediafunktioner” går bara att använda i kombination med multimediesystemen MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation resp. satellitradio eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. Vissa av funktionerna måste först aktiveras via Mercedes PRO Portal innan de används. För vissa funktioner (Internetradio och Browser) krävs ytterligare datavolym. Detta kan köpas via tjänsten ”Internet i bilen”.3 4

Navigationsfunktioner inkl. Send2Car

Orientera dig lättare med extra information.

Tjänsten ”Navigationsfunktioner” samlar flera onlinefunktioner som underlättar ditt arbete eftersom de tillhandahåller värdefull information under navigeringen. Några av höjdpunkterna är till exempel Send2-Car, visning av bensinstationspriser, parkeringsmöjligheter eller väderinformation på multimediesystemets pekskärm.

Funktionen "Send2Car" gör det möjligt att skicka adresser från fordonsadministrationen direkt till bilens navigationssystem. Föraren får ett informationsmeddelande på pekskärmen om att det har inkommit en adress. Föraren kan då antingen välja denna adress som navigationsmål eller spara den till senare. Detta sätt att meddela en adress går snabbare och minskar risken för missförstånd, vilket underlättar arbetet både för fleetledningen och föraren.

Fördelar:
 • Lättare att hitta billiga bensinstationer i närheten med funktionen "Bensinstationspriser" på multimediesystemets navigationsskärm
 • Väderinformation direkt på kartan i navigationssystemet via "Väder"
 • Visning av lediga parkeringsmöjligheter och information om parkeringshus på multimediesystemet med funktionen "Tillgängliga parkeringsplatser"
 • Effektivare arbetsprocesser eftersom det går att överföra adresser direkt till bilens navigationssystem
 • Mindre risk för fel vid meddelande av adress eftersom föraren inte måste skriva in adressen själv

Tjänsten ”Navigationsfunktioner” går bara att använda i kombination med multimediesystemen MBUX multimediesystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. Vissa av funktionerna måste först aktiveras via Mercedes PRO Portal innan de används. För att använda "Send2Car" direkt från fordonsadministrationen behöver du dessutom tjänsterna "Fleetkommunikation" och "Fordonslogistik".

Mercedes PRO Portal.

Upplev även de nydanande produkterna från Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Produktberatung
Produktrådgivning

Vår rekommendation: Mercedes PRO-produktrådgivare.

Här kan du ta reda på vilka Mercedes PRO connect-produkter och tjänster som passar bäst för ditt företag.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinters står sida vid sida
Steg för steg

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect.

Här hittar du informativa anvisningar, frågor och svar, samt alla detaljer om Mercedes PRO connect - kompakt och överskådligt.

1

Tjänsterna "PRO Navigation“ finns endast tillgängliga tillsammans med MBUX Multimediesystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och Navigation (eller satellitradio för multimedietjänster) eller med MBUX Multimediesystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm.

2

Kartorna kan inte uppdateras online i bilar där kartorna inte uppdateras på flera månader, särskilt om tjänsten varit avaktiverad, tändningen inte varit på tillräckligt länge eller om det inte finns någon anslutning till mobilnätet. I så fall måste kartorna uppdateras manuellt med ett USB-minne eller hos en Mercedes-Benz-verkstad. Mer information finns i Mercedes PRO Portal.

3

Det krävs ytterligare data via ”Internet i bilen” som kan beställas av mobilnätsoperatören.

4

Tjänsten ”Internet i bilen” finns tillgänglig i vissa länder. Din Mercedes-Benz-återförsäljare berättar gärna mer.