Mercedes PRO connect I PRO Fjärrstyrning.

    PRO Fjärrstyrning.

Vårt erbjudande.

Fullständig kontroll över bestämda fordonsfunktioner - även när fordonen inte befinner sig i närheten. Hantera dörrlåsningen och fönsterhissarna enkelt online när som helst och från vilken plats som helst.

Fjärrstyrning

Fjärrstyr bekvämt kontrollen av fordonets status och låsning och upplåsning av dörrarna utan nyckel.

  • Förbättrade arbetsprocesser 
  • Förbättrat stöldskydd 
  • Enkel åtkomst till bilen utan bilnyckel 

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910.

Förutsättningar

Vilken Mercedes PRO connect-lösning passar för dig?

Hitta en lämplig lösning för ditt fordon.

Företagen förändras: Finns det bilar i din vagnpark som skulle kunna vara effektivare om de hade en nydanande konnektivitets- och fleetlösning? Är det dags att byta fordon? Mercedes PRO connect har ett lämpligt erbjudande till dig.