Mercedes Pro - PRO Fleetkommunikation

    PRO Fleetkommunikation.

Vårt erbjudande.

Bra kommunikation sparar tid och förenklar arbetsprocesserna. Därför erbjuder Mercedes PRO connect en rak, interaktiv förbindelse mellan fleetledningen och föraren1.

PRO Fleetkommunikation Bas.

Höj produktiviteten och spara tid med hjälp av interaktiv och snabb kommunikation.

  • Fleetkommunikation
  • Internet i bilen2

Kompatibel med: Sprinter 907, Sprinter 910.

Förutsättningar

Vilken Mercedes PRO connect-lösning passar för dig?

Hitta en lämplig lösning för ditt fordon.

Företagen förändras: Finns det bilar i din vagnpark som skulle kunna vara effektivare om de hade en nydanande konnektivitets- och fleetlösning? Är det dags att byta fordon? Mercedes PRO connect har ett lämpligt erbjudande till dig.

1

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagliga bestämmelser i det land där du befinner dig.

2

Tjänsten "Internet i bilen“ finns bara tillgänglig för Sprinter 907 och för Sprinter 910 med MBUX.