Information om användning av cookies samt utvärdering av användardata och användning av analysverktyg

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så välfungerande som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. För samma syfte använder vi analysverktygen Adobe Analytics; även här kan cookies komma att användas.

1.    Funktion hos och användning av cookies

a.    Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan bl.a. användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor, eller vilket språk eller andra inställningar du föredrar. Cookies kan också innehålla personlig information.

b.    Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används.

Du kan också besöka våra webbsidor utan att godkänna användning av cookies. Det vill säga du kan avvisa användningen av cookies och när som helst radera cookies, genom att göra dessa inställningar på din enhet. Detta sker på följande sätt:

i.    De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare.

ii.   Du kan alltid radera befintliga cookies. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet.

iii.  Information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du under följande länk: 

Information om avaktivering av Local Shared Objects

iv.  Liksom användningen av cookies är avvisandet eller borttagandet av dem kopplat till den använda enheten och även till den webbläsare som används. Du måste därför avvisa eller ta bort cookies för var och en av dina enheter och för varje webbläsare, när du använder flera webbläsare.

c.    Om du avvisar användning av cookies kan det hända att inte alla funktioner på våra hemsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

d.    Vi delar in cookies i följande kategorier:

i.    Obligatoriska cookies (typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din Mercedes”.

ii.   Funktionscookies (typ 2)
Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och förbättrar olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

iii.   Anpassningscookies (typ 3)
Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser. På så sätt kan vi identifiera särskilt populära delar av vår webbplats och förbättra erbjudandet för dig. Läs mer om detta i avsnittet ”Analys av användardata”.

iv.  Cookies från tredje part (typ 4)
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, vars innehåll du kan integrera med hjälp av så kallade "Social Plugins" på våra webbsidor. Mer information om användningen av Social-Plugins och dess funktioner hittas under punkt 4 i vår information om skydd av personuppgifter.

Information om skydd av personuppgifter

Vi använder följande cookies på vår webbsida:

Cookie-namn

Beskrivning

Cookie-typ

AAMC_daimlerag_0

Dessa cookies samlar in information om hur du använder webbsidan. Servicetjänst-cookies hjälper oss även att identifiera särskilt populära delar av vårt internetutbud. På så sätt kan vi skräddarsy innehållet på våra webbsidor efter dina behov och därmed förbättra utbudet för dig. Informationen som samlas in med dessa cookies är inte personrelaterad. Mer information om insamling och analys av informationen finns i avsnittet ”Analys av användningsuppgifter”.

Typ 3

AMCVS,ADRUM, AMCV, aam_uuid, mbox, s_nr, gapv_csref, s_fid, s_vi, s_cc, s_sq, _ga, _gaexp, s_getNewRepeat, s_gpv*, amcv_*, s_gvo_csref, s_gvo_pid, s_gvo_v*, s_gvo_c*, s_gapv_v*, s_gapv_c*, s_gapv_csref, s_gpv*, s_visit

Dessa cookies sparar information om hur besökare använder vår webbsida, vilket hjälper oss att ständigt vidareutveckla vår webbsida för att bättre passa dina intressen.

Typ 3

MYMPREFS

Denna cookie sparar dina förinställningar, t.ex. valt språk och marknad eller sorteringsordningar i tabellvisningar.

Typ 2

MMPSESSION

Denna cookie sparar temporär tillståndsinformation som snabbar upp användningen, t.ex. informationen att en webbläsare som stöds används.

Typ 2

PHPSESSID

Denna cookie tilldelar din enhet ett anonymiserat ID (session ID) under tiden för ditt besök för att samla ihop flera sammanhörande förfrågningar till servern och kunna koppla dem till en session.

Typ 1

JSESSIONID

Denna cookie tilldelar ett anonymt ID (session ID) till din enhet under ditt besök för att samla ihop flera sammanhörande förfrågningar till servern och kunna knyta dem till en session.

Typ 1

cookiePolicy

Denna cookie visar att du godkänner användning av cookies på vår sida. Den ställs in när du stänger informationslagret ”användning av cookies”.

Typ 2

mbcsUserCountry

Denna cookie sparar det land från vilket åtkomst till Connect-shoppen sker. Cookien är giltig tills den aktuella webbläsarsessionen avslutas.

Typ 1

mbcsUserIP

Denna cookie sparar användarens IP-adress som används för åtkomst till Connect-shoppen. Cookien är giltig tills den aktuella webbläsarsessionen avslutas.

Typ 1

omniture_optout Denna cookie sparar information om ifall det är tillåtet att analysera användarens användarbeteende. Typ 4
RECOMMENDATION_STATE Denna cookie sparar hur långt användaren har kommit samt användarbeteendet i produktrådgivaren för att förbättra användarupplevelsen. Typ 2

 

2.    Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg 

a.    Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Adobe Analytics. 

b.    Då analysverktyg används kan data överföras och bearbetas i servern som ligger i USA. Vänligen beakta följande: I USA finns det, ur Europeiska unionens synvinkel, ingen "tillräcklig skyddsnivå" motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter. Denna skyddsnivå kan för enskilda företag emellertid ersättas av en certifiering enligt den så kallade "EU-U.S. Privacy Shield" 

c.    Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på vår webbsida kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök ("opt-out").

Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

d.    Nedan hittar du information om leverantörerna av de analysverktyg vi använder och respektive opt-out-alternativ:

i.    Adobe Systems Inc. ("Adobe")

Adobe är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield. För att motverka att produkten Adobe Analytics utvärderar data kan du följa denna länk: 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html