Mercedes PRO | Časté otázky a odpovede

 • Potrebujete pomoc?

  Pozrite si odpovede na často kladené otázky týkajúce sa Mercedes PRO a jeho používania vo vozidle.

Otázky ku Komunikačnému modulu

Otázky a odpovede.

Všeobecné otázky k Mercedes PRO

Čo je Mercedes PRO?

Mercedes PRO je nová značka divízie Mercedes-Benz Vans, ktorá zahŕňa všetky aktuálne poskytované aj do budúcna plánované služby, riešenia a digitálne služby určené pre vaše každodenné podnikanie. Náš cieľ: využívať možnosti digitálnej technológie s cieľom zefektívniť vaše podnikanie.

Mercedes PRO spája do jedného celku všetky služby, ktoré sú pre vás dôležité. Základ pritom tvorí webová platforma. Táto platforma umožňuje na portáli www.mercedes.pro priamy prístup k riešeniam mobility, financovania, konektivity1 a vozového parku1, rovnako ako k prepojeným ponukám, ktoré ďaleko presahujú klasickú dodávku.

Prehľad najdôležitejších výhod:

 • Jedna platforma zlučuje všetky dôležité služby a ponuky
 • Zvýšenie efektivity, aby ste sa mohli sústrediť na vaše podnikanie
 • Úspora nákladov
   

Aké výhody ponúka Mercedes PRO?

Mercedes PRO umožňuje jednoduchú a efektívnu integráciu všetkých ponúk služieb a mobility, ktoré vám prináša divízia Mercedes-Benz Vans. Portál nám poskytuje priestor na zlúčenie všetkých aktuálnych a do budúcna plánovaných služieb súvisiacich s vašimi dodávkami - od mobilného manažmentu vozového parku cez údržbu až po komplexné systémové riešenia na mieru. Po prihlásení sa získate prístup k personalizovaným témam, ktoré sú pre vás dôležité – a samozrejme aj k vašim vozidlám.

Aký je rozdiel medzi službami Mercedes me a Mercedes PRO?

Služba Mercedes me je koncipovaná výlučne pre súkromných zákazníkov a ich požiadavky. Zastrešujúca značka Mercedes PRO bola naopak vyvinutá špeciálne pre komerčných zákazníkov využívajúcich dodávky a pre ich potreby a požiadavky.

Prioritné sú pritom predovšetkým témy zvýšenia efektivity a pomoci pri zdolávaní každodenných úloh. Platforma Mercedes PRO je nápomocná pri zefektívňovaní vášho podnikania. Všetko pritom vždy dostanete transparentne z jedného zdroja, takže sa môžete sústrediť na to, čo je dôležité.

Využívam Sprinter značky Mercedes-Benz vybavený komunikačným modulom ako súkromný zákazník (napríklad na kempovanie). Akým spôsobom môžem využívať služby Mercedes PRO v kombinácii s multimediálnym systémom MBUX?

Ak využívate nový Sprinter značky Mercedes-Benz (model 907 a 910) na súkromné účely, môžete vo vozidle používať vybrané služby Mercedes PRO (Internet v aute, Aktuálne informácie o premávke vrátane Komunikácie automobilu s okolím, Multimediálne funkcie, rovnako ako Navigačné funkcie (bez služby Send2Car)). Súvisiace hardvérové podmienky nájdete v popise príslušnej služby.

Proces aktivácie pre súkromných zákazníkov, ktorí chcú využívať služby Mercedes PRO v kombinácii s multimediálnym systémom MBUX – avšak bez možnosti používania nástroja na manažovanie vozidiel a príslušnej aplikácie – sa líši od procesu opísaného pre komerčných zákazníkov. Ako súkromný zákazník sa, prosím, skontaktujte priamo so svojím obchodným zástupcom v blízkom okolí. Podpísanie zmluvy o využívaní služieb Mercedes PRO určenej pre súkromného zákazníka priamo u obchodného zástupcu v blízkom okolí iniciuje ďalší proces, ktorý umožní, aby ste v blízkom čase po podpísaní mohli využívať svoj multimediálny systém MBUX vo svojom vozidle spolu so službami Mercedes PRO. Ďalšie služby v súvislosti s nástrojom na manažovanie vozidiel a príslušnou aplikáciou sú určené špeciálne na komerčné účely a pre vás, ako súkromného zákazníka, nie sú k dispozícii.

Aké sú rozdiely medzi integrovaným riešením v novom Sprinteri a zariadením Mercedes PRO Adapter?

Tak Mercedes PRO Adapter, ako aj integrované riešenie v novom Sprinteri s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby patria k rovnakej zastrešujúcej značke: Mercedes PRO a umožňujú používanie riešenia Mercedes PRO connect zameraného na konektivitu a vozový park.

Mercedes PRO Adapter obsahuje päť základných služieb, pričom v prípade nového Sprintera (s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby) je k dispozícii osem rôznych balíkov s pridanou hodnotou, ktoré obsahujú množstvo služieb.

Mercedes PRO Adapter sa okrem toho používa pre Vito (modelový rad 639 od 11/2010 a 447) aj Sprinter (modelový rad 906) a je založený na riešení Plug & Play pre dodatočné vybavenie (OBD II adaptér). Objednávka sa vykonáva prostredníctvom vášho Mercedes-Benz partnera. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby predstavuje riešenie od samotného výrobcu a v prípade Sprintera (modelový rad 907/910) od 06/2018 je pevne nainštalované už vo výrobe. Vďaka vopred pripravenej kabeláži je možné aj dodatočné vybavenie.

Konektivitu v rámci Mercedes PRO Adapter zabezpečuje smartfón zákazníka (Bluetooth). V prípade komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby sa vo vozidla nachádza pevne nainštalovaná SIM karta.

Ako sa môžem zaregistrovať pre službu Mercedes PRO?

Registráciu pre službu Mercedes PRO môžete vykonať dvomi rôznymi spôsobmi:

 1. Zaregistrujte sa na portáli Mercedes PRO
 2. Obráťte sa na vášho Mercedes-Benz partnera

Potrebujem pre využívanie služby Mercedes PRO prístup na internet prostredníctvom môjho smartfónu?

V prípade nového Sprintera (modelový rad 907/910) nepotrebujete žiadny prístup na internet prostredníctvom smartfónu, pretože SIM karta je pevne integrovaná vo vozidle. Tak je možné službu Mercedes PRO connect používať aj bez smartfónu. Služby, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre uľahčenie každodennej práce vodičov, sú však prepojené s aplikáciou Mercedes PRO connect.

V prípade Mercedes PRO Adapter je potrebný prístup na internet prostredníctvom Bluetooth spojenia s vaším smartfónom.

Čo je Mercedes PRO connect?

Digitálna a prepojená budúcnosť automobilov naberá na obrátkach: Profesionálne riešenia konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect spájajú firmy s ich vozidlami a dokážu zvýšiť efektivitu a produktivitu – v riadení podniku, v kontrolingu a tiež v manažmente vozového parku. Spektrum výhod siaha od minimalizácie výpadkov cez predvídavý manažment údržby až po prehľadne spracované údaje slúžiace na podnikovú analýzu.

Nástroj na manažment vozidiel umožňuje prehľadnú koordináciu a efektívne využívanie2 vozidiel a práce vodičov. Pre vodiča2 je k dispozícii aplikácia Mercedes PRO connect2, ktorá slúži na výmenu informácií s manažérom vozového parku prostredníctvom nástroja na manažment vozidiel, ako aj na získavanie cenných informácií o vozidlách.

Ktoré technické riešenia sú súčasťou ponuky služby Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect prináša zákazníkovi hardvérové riešenia pre prepojenie.

Od základného riešenia so zariadením Mercedes PRO Adapter až po profesionálne riešenie s integrovaným komunikačným modulom pre digitálne služby. Ďalšie informácie o Mercedes PRO Adapter nájdete na stránke: Mercedes PRO Adapter

Nový Sprinter ponúka prostredníctvom riešenia zabudovaného vo výrobe hlbokú integráciu do architektúry vozidla, ktorá tvorí základ pre množstvo služieb súvisiacich s konektivitou. Riešenie Mercedes PRO connect zamerané na konektivitu a vozový park pozostáva z komunikačného modulu pre digitálne služby, nástroja na manažment vozidiel pre dispečera vozového parku a z aplikácie Mercedes PRO connect pre vodiča.  Profesionálne riešenie zamerané na konektivitu a vozový park uľahčuje manažérom vozových parkov a vodičom komunikáciu a prispieva k zvýšeniu efektivity a produktivity v rámci vášho každodenného podnikania. Ďalšie riešenia Mercedes PRO connect budú v dohľadnej dobe pridané do portfólia.

Kde môžem získať tieto služby?

Digitálne služby komunikačného modulu môžete v rôznych balíkoch s pridanou hodnotou získať prostredníctvom portálu Mercedes PRO/obchodu Mercedes PRO.
Mercedes PRO Adapter získate u vášho Mercedes-Benz partnera.
Ďalšie informácie o inštalácii adaptéra môžete nájsť na našej internetovej stránke alebo sa môžete obrátiť na vášho Mercedes-Benz partnera.

Musím sa samostatne zaregistrovať pre každú službu?

Na základe jednorazovej registrácie pre Mercedes PRO získate po príslušnom zakúpení prístup ku všetkým dostupným službám.

Je možné si služby zakúpiť aj jednotlivo?

Ako zákazník si môžete pre nového Sprintera zakúpiť balíky s pridanou hodnotou obsahujúce rôzne služby, ktoré vám ponúkajú špecifické výhody - napr. navigáciu alebo analýzu jazdného štýlu. Získanie služieb v rámci balíka vám ponúka aj cenovú výhodu.

V prípade Mercedes PRO Adapter je balík 5 služieb priamo prepojený s hardvérom.

Ako môžem aktivovať služby Mercedes PRO?

Pre aktiváciu služieb Mercedes PRO je nutné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Vozidlo už musí byť uložené vo vašom konte
 2. Služby si musíte zakúpiť na portáli Mercedes PRO/v obchode Mercedes PRO
 3. Služby možno priradiť k určitému vozidlu
 4. Po priradení sa služby automaticky aktivujú

Ako môžem deaktivovať služby Mercedes PRO?

Pre deaktiváciu služieb je nutné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Na portáli Mercedes PRO otvorte prehľad produktov
 2. Vyberte vozidlo
 3. Vyberte službu
 4. Deaktivujte službu

Aké technické podmienky musia byť splnené pre využívanie služby Mercedes PRO connect?

Nový Sprinter od roku výroby 2018 (modelový rad 907/910) je v Európe a v USA už sériovo vybavený potrebným hardvérom vo forme integrovaného komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby. Výnimku tvoria základné modely vozidla „Crew“ a „Worker“ – v týchto prípadoch si možno komunikačný modul zvoliť ako špeciálnu výbavu.

Tento modul tvorí vďaka svojej hlbokej integrácii do architektúry vozidla základ pre množstvo služieb spojených s konektivitou.

Môžem Mercedes PRO connect použiť pre iné vozidlá Mercedes?

Integrované riešenie z výroby je zatiaľ k dispozícii len pre model Sprinter (modelový rad 907/910). Našim cieľom je však ponúknuť naše služby v budúcnosti aj pre ďalšie modely. Pre staršie dodávky Mercedes-Benz teraz ponúkame riešenie pre dodatočné vybavenie - Mercedes PRO Adapter. Ďalšie informácie nájdete na stránke Mercedes PRO Súčasti a predpoklady.

Môžem do služby Mercedes PRO connect integrovať vozidlá iných značiek?

V prvom rade sa sústredíme na modely Mercedes-Benz.

Už mám konto Mercedes me. Môžem prihlasovacie údaje použiť aj pre Mercedes PRO?

Áno, s vašimi prihlasovacími údajmi pre Mercedes me sa môžete prihlásiť aj do Mercedes PRO. Aj napriek tomu si však musíte vytvoriť konto Mercedes PRO. Vaše údaje zo služby Mercedes me nebudú z právnych dôvodov prenesené.

Poskytuje spoločnosť Daimler moje osobné údaje alebo údaje o mojej firme iným spoločnostiam?

Údaje o užívateľovi a firme sú iným spoločnostiam poskytované len vtedy, keď je to potrebné pre poskytnutie služieb objednaných zákazníkom. Bez výslovného súhlasu zákazníka nebude spoločnosť Daimler poskytovať iným subjektom pre komerčné účely žiadne osobné údaje.

Prečo musím zadať osobné Support heslo?

V prípade potreby môže pracovník Mercedes-Benz partnera alebo linky zákazníckej podpory vo vašom mene vstúpiť do vášho firemného konta po tom, ako ste zadali osobné Support heslo. Toto môžu vidieť len samotní užívatelia.

Cieľom je zabrániť neoprávnenému prístupu k vášmu firemnému kontu. Ak potrebujete pomoc na portáli Mercedes PRO, ktorá si vyžaduje prístup Mercedes-Benz partnera alebo zákazníckej podpery k vášmu kontu, tak v momente, keď k tomu budete vyzvaný, zadajte Vaše Support heslo. Vaše Support heslo si môžete kedykoľvek zmeniť.

Chcem si zmeniť moje osobné Support heslo. Ako to môžem urobiť?

 1. Prihláste sa a otvorte vaše osobné údaje.
 2. Môžete jednoducho zadať nové Support heslo bez predošlého zadania starého Support hesla (Zadajte Support heslo v súlade so špecifikáciami: minimálne 6 znakov, maximálne 20 znakov, žiadne medzery)
 3. Z dôvodu možných preklepov musíte nové Support heslo zadať dvakrát a následne musíte použiť tlačidlo "Uložiť".

Ako môžem vymazať moje osobné užívateľské konto?

Užívateľ nemá žiadnu možnosť vymazať sám seba z firemného konta. Vymazanie musí vykonať firemný administrátor v správe užívateľov portálu Mercedes PRO, a to kliknutím na symbol smetného koša. Vymazaný užívateľ bude informovaný prostredníctvom e-mailu.

Otázky týkajúce sa komunikačného modulu pre digitálne služby

Čo je komunikačný modul pre digitálne služby (LTE) Mercedes PRO?

Pevne zabudovaná SIM karta komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby umožňuje spoľahlivé a rýchle spojenie vozidla s internetom1. Používa sa pre systém núdzového volania Mercedes-Benz2, službu Aktuálne informácie o premávke a pre všetky ďalšie služby Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect vám poskytuje vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory pre ešte efektívnejšie organizovanie pracovného dňa.

Pre používanie je potrebné prepojenie vozidla prostredníctvom Mercedes-Benz partnera, registrácia zákazníka na zákazníckom portáli "Mercedes PRO" a súhlas s podmienkami používania. Na zákazníckom portáli možno podľa potreby kombinovať a spravovať balíky s pridanou hodnotou Mercedes PRO connect. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby umožňuje pomocou pevne zabudovanej SIM karty mimoriadne rýchly a spoľahlivý prenos údajov a tvorí technický základ pre využívanie služieb Mercedes PRO connect4.

Nový Sprinter od roku výroby 2018 (konštrukčný rad 907/910) je v Európe a v USA už sériovo vybavený integrovaným komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby.

Výnimku tvoria základné modely vozidla „Crew“ a „Worker“.

Pre ďalšie informácie o inštalácii sa obráťte na vášho autorizovaného Mercedes-Benz partnera alebo navštívte našu domovskú stránku Mercedes PRO.

Ako spustím používanie komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby?

Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby je pevne zabudovaný vo vozidle a aktivuje sa zakúpením služieb na portáli Mercedes PRO (resp. aktivácia sa vykoná po zakúpení služieb a ich priradení k vozidlu).

Ktoré služby podporuje komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby?

Môžete si vybrať služby z nasledujúcich kategórií. V rámci týchto balíkov s pridanou hodnotou nájdete základné služby a služby, ktoré si možno objednať navyše.

Pre nového Sprintera je k dispozícii 8 balíkov s pridanou hodnotou obsahujúcich digitálne služby:

 • Optimalizovaná podpora
 • Digitalizované záznamy
 • Efektívny manažment vozového parku
 • Efektívna analýza štýlu jazdy
 • Jednoduchšia komunikácia s vozovým parkom
 • Vylepšená navigácia
 • Mobilná obsluha vozidla
 • Dátové rozhrania Mercedes-Benz Vans
   

Otázky týkajúce sa aplikácie Mercedes PRO connect

Načo potrebujem aplikáciu Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect umožňuje pohodlnú a jednoduchú komunikáciu medzi manažérom vozového parku a vodičom2: využíva pritom aplikáciu Mercedes PRO connect2 pre vodiča2 a nástroj na manažment vozidiel pre manažéra vozového parku.

Komunikácia z pohľadu používateľa aplikácie Mercedes PRO connect2 prebieha prostredníctvom smartfónu. Vodič1 sa okrem toho môže prostredníctvom aplikácie sám priradiť k príslušnému vozidlu.

V závislosti od objednaných služieb môže vodič prostredníctvom aplikácie Mercedes PRO connect získať aj priamy prehľad o svojich absolvovaných jazdách alebo môže na diaľku otvoriť a zatvoriť vozidlo, ktoré mu je pridelené.

Koľko stojí aplikácia Mercedes PRO connect?

Aplikácia Mercedes PRO connect je dostupná bezplatne v obchode s aplikáciami spoločnosti Apple a v obchode Google Play.

Ktoré základné funkcie ponúka aplikácia Mercedes PRO connect?

Aplikácia Mercedes PRO connect ponúka nasledujúce základné funkcie:

 1.  Manažment prístrojovej dosky v rámci aplikácie Mercedes PRO connect2 poskytuje vodičovi2 v prehľadnej forme najdôležitejšie informácie o vozidle, ktoré mu bolo pridelené – napríklad stav naplnenia nádrže a dojazd – a umožňuje mu vykonanie administratívnych nastavení.
 2. Upovedomenia2 informujú vodiča2 v aplikácii Mercedes PRO connect2 (v závislosti od objednaných služieb) o dôležitých hláseniach vo vozidle, napríklad o príliš nízkom tlaku v pneumatikách alebo stave chladiaceho média v pridelenom vozidle.
 3. Pomocou funkcie Vyhľadávanie vozidla sa môže vodič2 nechať navigovať od jeho aktuálnej polohy k jeho vozidlu.

Aký objem dát spotrebujú funkcie aplikácie Mercedes PRO?

Spotreba dát závisí od používania. Aplikácia je prirodzene naprogamovaná pre operačné systémy iOS a Android, vďaka čomu sa so servermi vymieňajú len dynamické údaje, akými sú zoznam jázd alebo správy.

Aplikácia Mercedes PRO connect spotrebuje pri intenzívnom používaní približne 300 MB za mesiac (9 hodín za deň, 20 dní za mesiac).

Dátový objem služieb, ktoré sú poskytované priamo prostredníctvom komunikačného modulu vo vozidle, je zahrnutý v cene ponuky.

Musím aplikáciu Mercedes PRO connect spojiť s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby?

Aplikáciu Mercedes PRO connect nemusíte spojiť s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby. Všetky potrebné údaje sú k dispozícii v nástroji na manažment vozidiel.

Aplikácia Mercedes PRO connect automaticky odosiela vaše údaje do nástroja na manažment vozidiel, ktorý sa synchronizuje s portálom Mercedes PRO.

Môžem komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby používať bez smartfónu?

V prípade komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby je konektivita zabezpečená prostredníctvom SIM karty integrovanej vo vozidle. Z tohto dôvodu je teoreticky možné používať Mercedes PRO connect aj bez smartfónu. Služby, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre uľahčenie každodennej práce vodičov, sú však prepojené s aplikáciou Mercedes PRO connect.

Čo sa deje s prenosom údajov aplikácie Mercedes PRO connect pri cestách do zahraničia?

Údaje sú prenášané len v prípade prítomného aktívneho internetového pripojenia. Dbajte na to, že váš mobilný operátor môže účtovať prípadné roamingové poplatky.

Už mám aplikáciu Mercedes PRO Adapter od spoločnosti Mercedes, ktorú spájam s mojou dodávkou. Môžem aplikáciu Mercedes PRO Adapter používať spolu s aplikáciou Mercedes PRO connect?

Nie, aktuálne nemôžete spoločne používať aplikáciu Mercedes PRO Adapter a aplikáciu Mercedes PRO connect, pretože nie sú navzájom prepojené.

Aplikácia Mercedes PRO connect je určená na používanie s integrovaným komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby a príslušným nástrojom na manažment vozidiel. Aplikácia Mercedes PRO Adapter so zariadením Mercedes PRO Adapter sa musí používať s príslušným nástrojom na manažment vozidiel. Upozorňujeme na to, že v čase uvedenia funkcie Mercedes PRO connect v novom Sprinteri na trh sú k dispozícii dva varianty: nástroj na manažment vozidiel pre riešenie z výroby zahŕňajúce komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby a samostatný nástroj na manažment vozidiel pre riešenie zahŕňajúce dodatočné vybavenie zariadením Mercedes PRO Adapter.

Už mám aplikáciu Mercedes me od spoločnosti Mercedes, ktorú spájam s mojím osobným vozidlom alebo dodávkou. Môžem aplikáciu Mercedes me používať spolu s aplikáciou Mercedes PRO connect?

Nie, aplikáciu Mercedes me a aplikáciu Mercedes PRO connect nemôžete používať spoločne, pretože nie sú navzájom prepojené. . Aplikácia Mercedes me nie je určená na podnikateľské používanie spolu s Mercedes PRO.

Čo mám urobiť v prípade, ak zabudnem svoje prihlasovacie heslo pre aplikáciu Mercedes PRO connect?

Na prihlasovacej obrazovke aplikácie Mercedes PRO connect kliknite na možnosť "Nové heslo?". Budete presmerovaný na stránku "Reset hesla", kde môžete vykonať reset vášho hesla tak, že zadáte vašu "E-mailovú adresu" a "Znaky z obrázka". Príslušný e-mail bude doručený do vašej e-mailovej schránky.

Otázky týkajúce sa nástroja na manažment vozidiel

Čo je nástroj na manažment vozidiel a načo ho potrebujem?

Manažér vozového parku získava prostredníctvom nástroja na manažment vozidiel prehľad o celom vozovom parku. V prípade potreby môžete presne vyfiltrovať informácie, ktoré sú pre vás mimoriadne dôležité. Tak budete včas informovaný o nadchádzajúcich údržbách, môžete zistiť polohu vozidiel a vďaka tomu lepšie priradiť nové zákazky, môžete si pozrieť už absolvované jazdy a takisto môžete preniesť nasledujúce objednávky do aplikácie Mercedes PRO connect2. Toto všetko podporuje proaktívne plánovanie údržby a takisto efektívne plánovanie práce.

Predtým, než bude možné spravovať vozidlá pomocou nástroja na manažment vozidiel, je nutné príslušné vozidlá uložiť na portáli Mercedes PRO. Niektoré informácie o vozidle, napríklad model, typ paliva alebo druh predovky, sa na základe čísla podvozka automaticky načítajú do nástroja na manažment vozidiel, kde si ich možno pozrieť.

Existuje tiež možnosť pridania doplňujúcich informácií: ide napríklad o evidenčné číslo vozidla, informácie o lízingovej zmluve alebo intervaly pre nasledujúcu technickú kontrolu, dátum plánovanej výmeny pneumatík alebo voliteľné informácie, napr. o nadstavbách.

Ktoré základné funkcie ponúka nástroj na manažment vozidiel?

Nástroj na manažment vozidiel ponúka okrem iného tieto základné funkcie:

 • Manažment prístrojovej dosky v podobe úvodnej stránky nástroja na manažment vozidiel a jeho voliteľné a ľubovoľne konfigurovateľné funkcie rýchlo poskytujú manažérovi vozového parku prehľad o najdôležitejších témach. V závislosti od objednanej služby napríklad o polohách a údržbách vozidiel, najazdenom počte kilometrov a mnohých iných témach.
 • Upovedomenia ako súčasť nástroja na manažment vozidiel informujú manažéra vozového parku pri všetkých dôležitých udalostiach. V závislosti od objednanej služby napríklad o tom, keď vozidlo opustí oblasť s geografickým obmedzením.
 • Manažment zmlúv umožňuje manuálne zaznamenávanie informácií v nástroji na manažment vozidiel, medzi ktoré patrí napríklad začiatok a koniec lízingovej zmluvy, zmluvne dohodnutý počet najazdených kilometrov, ako aj číslo zmluvy.

Koľko stojí používanie nástroja na manažment vozidiel?

Používanie nástroja na manažment vozidiel v spojení s Mercedes PRO je aktuálne bezplatné.

Subdodávatelia pre službu Mercedes PRO connect podieľajúci sa na poskytovaní služieb a servisných služieb

T-Systems International GmbH
Fasanenweg 5
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.e
Gelissendomein 5
6229 Maastricht
Holandsko

LogiBright GmbH
Kolbäckerstrasse 28
70567 Stuttgart
Nemecko

Pentasys AG
Ruedesheimer St. 9
80686 Mníchov
Nemecko

Microsoft Deutschland GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
Nemecko

Jambit GmbH
Erika-Mann-St. 63
80636 Mníchov
Nemecko

Intuity Media Lab GmbH
Feuerseeplatz 14
70176 Stuttgart
Nemecko

Codecentric AG
Hochstraße 11
42697 Solingen
Nemecko

Daimler TSS GmbH
Wilhelm-Runge-St. 11
89081 Ulm
Nemecko

Microsoft Ireland Operations Ltd.
Carmenhall Rd., Sandyford Incl.E.
Dublin 18
Írsko

Complevo GmbH
Franklinstr. 14
10587 Berlin
Nemecko

Mercedes-Benz.io GmbH
Breitscheidstr. 10
70174 Stuttgart
Nemecko

Otázky k Mercedes PRO Adapter

Otázky a odpovede.

Otázky k službe Mercedes PRO connect

Aký je rozdiel medzi službami Mercedes me a Mercedes PRO?

Služba Mercedes me je koncipovaná výlučne pre súkromných zákazníkov a ich požiadavky. Napriek tomu zastrešujúca značka Mercedes PRO bola vyvinutá špeciálne pre komerčných zákazníkov využívajúcich transportéry a pre ich potreby a požiadavky.

Prioritné sú pritom predovšetkým témy zvýšenia efektivity a pomoci pri zdolávaní každodenných úloh. Platforma Mercedes PRO je nápomocná pri zefektívňovaní vášho podnikania. Všetko pritom dostanete vždy transparente z jedného zdroja a vy sa môžete sústrediť na to podstatné.

Ktoré servisné riešenia sú súčasťou ponuky služby Mercedes PRO connect?

Podľa aktuálneho stavu ponúka služba Mercedes PRO connect riešenie zamerané na konektivitu a vozový park s možnosťou dodatočného vybavenia a jej súčasť tvoria zariadenie Mercedes PRO Adapter, nástroj manažmentu vozidiel pre disponenta vozového parku, rovnako ako aplikácia Mercedes PRO Adapter pre vodiča komerčne používaných transportérov.

V budúcnosti pre vás pridáme k existujúcemu portfóliu ďalšie koncepty riešenia Mercedes PRO connect.

Koľko stojí aplikácia Mercedes PRO Adapter?

Aplikácia Mercedes PRO Adapter je dostupná bezplatne v obchode s aplikáciami spoločnosti Apple a na Google Play.

Koľko stojí používanie nástroja manažmentu vozidiel?

Používanie nástroja manažmentu vozidiel je v kombinácii so zariadením Mercedes PRO Adapter aktuálne bezplatné.

Aké technické podmienky musia byť splnené pre využívanie služby Mercedes PRO connect?

Služba Mercedes PRO connect je aktuálne kompatibilná s nasledujúcimi modelmi vozidiel značky Mercedes-Benz:

 • Sprinter (konštrukčný rad 906) od roku výroby 2006
 • Vito (konštrukčný rad 447) od roku výroby 2014
 • Vito (konštrukčný rad 639) od modernizácie modelu 11/2010

Na používanie aplikácie a prenos údajov navyše potrebujete niektorý z následne uvedených modelov smartfónov: Apple iPhone s operačným systémom iOS 9 a novším, rovnako ako smartfóny s operačným systémom Android OS verzie 5.0 a novšej. Smartfóny s kompletným prístupom k operačnému systému alebo otvoreným operačným systémom nie sú z bezpečnostných dôvodov podporované.

Môžem do služby Mercedes PRO connect integrovať vozidlá iných značiek?

V prvom rade sa sústredíme na modely Mercedes-Benz.

Ktoré z mojich údajov sa odosielajú do spoločnosti Daimler AG?

Do systémov spoločnosti Daimler AG sa odosielajú nasledujúce údaje: údaje o vozidle (identifikačné číslo vozidla, stav kilometrov, stav naplnenia nádrže, napätie akumulátora, stav zapaľovania, blížiaci sa termín servisu, zoznam jázd (polohy GPS od začiatku až po koniec jazdy), dielenský a servisný kód, časová pečiatka, názov polohy GPS, zemepisná šírka polohy GPS, zemepisná dĺžka polohy GPS), osobné údaje (názov firmy, adresa firmy, krstné meno a priezvisko manažéra vozového parku, e-mail manažéra vozového parku, telefónne číslo manažéra vozového parku, užívateľské meno manažéra vozového parku, heslo manažéra vozového parku, krstné meno a priezvisko vodiča, e-mail vodiča, telefónne číslo vodiča, užívateľské meno vodiča, heslo vodiča, geografické údaje o polohe). Prenos údajov je potrebný na poskytnutie aktuálneho statusu vozidla vám alebo vašim spoločným používateľom a pre umožnenie predloženia vhodnej ponuky na vykonanie údržby. Spoločnosť Daimler AG nevytvára na základe prenesených údajov žiadne pohybové profily, údaje sa nepoužívajú s cieľom ďalšej internej analýzy, ale slúžia výlučne na poskytovanie služby Mercedes PRO connect.

Dôležité upozornenie:

Aplikácia Mercedes PRO Adapter umožňuje nastavenie účelu každej jazdy. V tejto súvislosti existujú tri statusy jazdy:

 • Služobná
 • Kyvadlová
 • Súkromná

Pri statuse „Súkromná“ a „Kyvadlová“ sa jazdy zobrazujú v knihe jázd, rovnako ako v nástroji manažmentu vozidiel a aplikácii Mercedes PRO Adapter v anonymnej podobe. Navyše sa pri vykonaní jázd s týmto statusom neodošlú z vozidla do nástroja manažmentu vozidiel žiadne údaje o polohe, t. j. manažér vozového parku nevidí v náhľade logistiky vozidla aktuálnu polohu vozidla.

Ako sa môžem zaregistrovať v službe Mercedes PRO connect?

Pre registráciu v službe Mercedes PRO connect a využívanie služieb sa, prosím, skontaktujte s obchodníkom spoločnosti Mercedes-Benz. Pomôže vám pri aktivácii a uvedení vášho účtu Mercedes PRO connect do prevádzky.

Akým spôsobom môžem ukončiť platnosť svojej rámcovej zmluvy pre službu Mercedes PRO connect?

Svoju rámcovú zmluvu pre službu Mercedes PRO connect môžete kedykoľvek písomne vypovedať so zohľadnením vnútroštátnych lehôt. S týmto cieľom sa telefonicky ( 0080037777777 ) alebo prostredníctvom e-mailu (mproconnect.svk@cac.mercedes-benz.com) skontaktujte s centrom starostlivosti o zákazníkov. Po overení vášho vypovedania zmluvy dostanete potvrdenie o vypovedaní.

Zohľadnite, prosím, že vypovedanie rámcovej zmluvy bude mať vplyv na deaktiváciu vášho účtu Mercedes PRO v deň ukončenia platnosti zmluvy a vy tak stratíte prístup k nástroju manažmentu vozidiel, v rámci ktorého využívate služby Mercedes PRO connect.

Otázky k Mercedes PRO Adapter

Čo je Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter je riešenie zamerané na konektivitu a vozový park s možnosťou dodatočného vybavenia. Adaptér sa zasunie do diagnostickej prípojky (tzv. rozhranie OBD-II) vo vozidle.

Ďalšie podrobné informácie o inštalácii vám môže poskytnúť buď partner spoločnosti Mercedes-Benz podľa vášho výberu, alebo si môžete prečítať informácie na tejto webovej stránke.

Ktoré služby sú podporované prostredníctvom Mercedes PRO Adapter?

 • Status vozidla
 • Logistika vozidla
 • Manažment údržby
 • Komunikácia s vozovým parkom
 • Digitálna kniha jázd
   

Aký je rozdiel medzi Mercedes PRO Adapter a Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO Adapter je telematické riešenie s možnosťou dodatočného vybavenia určené pre vozidlá, ktoré neboli vo výrobnom závode vybavené funkciou konektivity.

Mercedes PRO Adapter je prvé hardvérové riešenie, ktoré podporuje Mercedes PRO connect. Ďalší hardvér a telematické riešenia zamerané na konektivitu a vozový park pre Mercedes PRO connect budú nasledovať.

Môžem na využívanie služby Mercedes PRO connect používať iný adaptér než Mercedes PRO Adapter?

Nie. Na fungovanie aplikácie Mercedes PRO Adapter je potrebný výlučne Mercedes PRO Adapter.

Kde získam Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter získate u svojho obchodníka spoločnosti Mercedes-Benz. Ďalšie podrobné informácie o téme inštalácie adaptéra si prečítajte, prosím, na tejto webovej stránke alebo sa skontaktujte so svojím obchodníkom spoločnosti Mercedes-Benz.

Môže používanie zariadenia Mercedes PRO Adapter spôsobiť poškodenie môjho vozidla?/Čo sa stane vo vozidle, keď zasuniem Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter tvorí súčasť príslušenstva, ktoré spoločnosť Daimler AG otestovala, schválila a certifikovala označením CE, pričom je určené pre kompatibilné konštrukčné rady. Pri zapojení zariadenia Mercedes PRO Adapter do diagnostickej prípojky (tzv. rozhranie OBD-II) sú zásadne zabezpečené tieto skutočnosti:

 • nebudú ovplyvnené žiadne funkcie systémov vozidla,
 • štartovací akumulátor sa nemôže vybiť,
 • nebudú resetované žiadne informácie o monitorovaní spalín.

Ako súčasť balenia vášho zariadenia Mercedes PRO Adapter nájdete doplnok k vášmu návodu na obsluhu. Priložte, prosím, tento doplnok k vášmu návodu na obsluhu.

Môžem Mercedes PRO Adapter po použití bez váhania odstrániť?

Áno, je to možné. Predsa by ste však mali venovať pozornosť tomu, aby bolo zapaľovanie vozidla vypnuté. Ak by ste znova chceli použiť Mercedes PRO Adapter v tomto vozidle, musí sa po jeho opätovnom zasunutí do diagnostickej prípojky (tzv. rozhranie OBD-II) vykonať v aplikácii Mercedes PRO Adapter nové uvedenie vozidla do prevádzky.

Čo sa stane, keď už nie je adaptér zasunutý, napríklad po návšteve dielne alebo po technickej kontrole?

Po opätovnom zasunutí do diagnostickej prípojky (tzv. rozhranie OBD-II) sa musí v aplikácii Mercedes PRO Adapter opäť vykonať uvedenie vozidla do prevádzky.

Prečo je potrebné uvedenie zariadenia Mercedes PRO Adapter do prevádzky a ako je možné, že sa na prenos údajov nepoužíva karta SIM?

Mercedes PRO Adapter tvorí súčasť dodatočného vybavenia, ktoré spoločnosť Daimler AG otestovala, schválila a certifikovala označením CE, pričom je určené pre kompatibilné konštrukčné rady. Na ochranu pred manipuláciou a prístupom neoprávnených osôb boli prijaté rozsiahle technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. K nim patrí napríklad aktivácia vášho zariadenia Mercedes PRO Adapter prostredníctvom riadeného procesu v aplikácii Mercedes PRO Adapter. Bezpečnostné opatrenia sa priebežne zdokonaľujú, v súlade s technologickým vývojom. Mercedes PRO Adapter používa na prenos dát do smartfónu štandardné rozhranie Bluetooth®. Zámerne sa nepoužíva hardvérové riešenie so samostatným integrovaným modulom mobilného prenosu, pretože pri takomto spôsobe prenosu dát vám vznikajú dodatočné náklady, rovnako ako ďalšie zmluvné záväzky. Navyše môžete pomocou svojho smartfónu lepšie kontrolovať využívanie dát a vykonať tu príslušné nastavenia.

Ako uvediem Mercedes PRO Adapter do prevádzky?

Adaptér sa zasunie do diagnostickej prípojky (tzv. rozhranie OBD-II) vo vozidle. Navyše je pri vozidle Sprinter (konštrukčný rad 906) potrebné zohľadniť, že sa pre kryt poistkovej skrinky vyžaduje dlhší otočný uzáver. Podrobný návod s vyobrazeniami a popisom krok za krokom je k dispozícii v stručnom návode. Ďalšie podrobné informácie o inštalácii vám môže poskytnúť buď partner spoločnosti Mercedes-Benz podľa vášho výberu, alebo si môžete prečítať informácie na tejto webovej stránke.

Čo mám urobiť v prípade, ak zabudnem svoje heslo pre prihlásenie sa do aplikácie Mercedes PRO Adapter?

Na prihlasovacej obrazovke aplikácie Mercedes PRO Adapter je potrebné kliknúť na možnosť „Zabudli ste heslo?“ . Následne bude používateľ presmerovaný na stránku „Resetovanie hesla“, kde môže po zadaní svojej e-mailovej adresy a znakov z obrázka resetovať svoje heslo. V ďalšom kroku dostane používateľ do svojej poštovej schránky súvisiaci e-mail.

V ktorých krajinách môžem používať Mercedes PRO Adapter?

Adaptér funguje spravidla v každej krajine, pokiaľ má váš smartfón k dispozícii internetové spojenie a sú splnené iné podmienky, napríklad stabilné spojenie cez rozhranie Bluetooth. Pamätajte, prosím, že váš poskytovateľ mobilnej siete môže účtovať poplatky za používanie roamingu.

Otázky k aplikácii Mercedes PRO Adapter

Aké funkcie ponúka aplikácia Mercedes PRO Adapter?

Aplikácia Mercedes PRO Adapter ponúka:

 • správu jázd vrátane náhľadu informácií o jazde, rovnako ako editáciu, kombinovanie a exportovanie jázd
 • prehľad informácií o vozidle (napríklad celkový stav kilometrov, stav naplnenia nádrže, vozidlá uvedené do prevádzky pomocou aplikácie, posledná dostupná poloha)
 • priamu výmenu informácií s manažérom vozového parku*
 • prevzatie mimoriadnych cieľov do navigácie smartfónu

* Aplikácia sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Zohľadnite, prosím, právne predpisy o používaní smartfónu vo vozidle počas jazdy, platné vo vašej krajine.

Aký objem dát spotrebujú funkcie aplikácie Mercedes PRO Adapter?

Aplikácia Mercedes PRO Adapter potrebuje pri intenzívnom používaní približne 300 MB za mesiac (9 h každý deň, 20 dní za mesiac).

Ako spojím aplikáciu Mercedes PRO Adapter so zariadením Mercedes PRO Adapter?

Proces uvedenia zariadenia Mercedes PRO Adapter a aplikácie Mercedes PRO Adapter do prevádzky pozostáva z piatich krokov. V zásade je potrebné zohľadniť, že Mercedes PRO Adapter musí byť zasunutý v diagnostickej prípojke (tzv. rozhranie OBD-II) vozidla a uvedenie zariadenia Mercedes PRO Adapter do prevádzky je ukončené iba po úspešnom vykonaní všetkých piatich krokov v predpísanom poradí.

 1. Pripojenie vozidla

  Ak vodič používa aplikáciu Mercedes PRO Adapter prvýkrát, prípadne ak zoznam jázd vodiča ešte nie je vypracovaný, systém vodiča po prihlásení vyzve, aby vykonal uvedenie do prevádzky. S týmto cieľom musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth chytrého telefónu a chytrý telefón už musí byť spojený so zariadením Mercedes PRO Adapter cez ponuku Bluetooth.

  Teraz je potrebné zapnúť zapaľovanie vozidla. Následne sa iniciuje pokus o spojenie so zariadením Mercedes PRO Adapter.
   

 2. Vyhľadanie vozidla

  V druhom kroku, ktorého základom je úspešné spojenie vytvorené v kroku 1, sa načíta identifikačné číslo vozidla (VIN) pripojeného prostredníctvom zariadenia Mercedes PRO Adapter. Nakoniec sa identifikačné číslo vozidla zobrazí vodičovi na displeji.
   

 3. Potvrdenie vozidla

  Po vyvolaní identifikačného čísla z vozidla sa v kroku 3 skontroluje internetové spojenie aplikácie Mercedes PRO Adapter. Systém ešte potvrdí vozidlo s už zisteným identifikačným číslom, čím sa v kroku 3 ukončí proces uvedenia do prevádzky.
   

 4. Konfigurácia vozidla

  V kroku 4 sa vyvolá konfigurácia vozidla, ktorá sa následne synchronizuje so serverom.
   

 5. Ukončenie procesu uvedenia do prevádzky

  V poslednom kroku procesu uvedenia zariadenia Mercedes PRO Adapter do prevádzky systém vodiča vyzve, aby vypol zapaľovanie vozidla. Po vypnutí zapaľovania sa na základe údajov GPS určí poloha vozidla. Spojenie zariadenia Mercedes PRO Adapter s aplikáciou Mercedes PRO Adapter je teraz úspešne ukončené.

Môžem používať Mercedes PRO Adapter aj bez aplikácie Mercedes PRO Adapter?

Mercedes PRO Adapter možno používať iba v kombinácii s aplikáciou Mercedes PRO Adapter.

Ako je to s prenosom dát v rámci aplikácie Mercedes PRO Adapter pri cestách do zahraničia?

Dáta sa odosielajú iba v tom prípade, keď existuje aktívne internetové spojenie. Pamätajte, prosím, že váš poskytovateľ mobilnej siete môže účtovať poplatky za používanie roamingu.

Otázky k nástroju manažmentu vozidiel

Ako môžem pridať vozidlá k svojmu vozovému parku alebo odstrániť vozidlá zo svojho vozového parku?

Pridanie alebo odstránenie vozidiel iniciuje váš obchodník spoločnosti Mercedes-Benz. Informujte sa, prosím, v tejto súvislosti u svojho obchodníka spoločnosti Mercedes-Benz o konkrétnom vozidle.

Ako môžem pridať vodiča k svojmu vozovému parku alebo odstrániť vodiča zo svojho vozového parku?

Pridanie alebo odstránenie vodičov v rámci vášho zákazníckeho účtu môže vykonať váš manažér vozového parku. Funkciu nájdete v nástroji manažmentu vozidiel v ponuke „Vodič“ – „Manažment“.

Ako môžem pridať nových alebo ďalších manažérov vozového parku k zákazníckemu účtu?

Pridanie manažérov vozového parku k vášmu zákazníckemu účtu iniciuje váš obchodník spoločnosti Mercedes-Benz.

Je počet vozidiel, ktoré môžem evidovať v nástroji manažmentu vozidiel, limitovaný?

Nie, počet vozidiel v nástroji manažmentu vozidiel nie je obmedzený.

Čo mám robiť v prípade, ak zabudnem heslo pre nástroj manažmentu vozidiel?

Na prihlasovacej obrazovke aplikácie Mercedes PRO Adapter je potrebné kliknúť na možnosť „Nové heslo“. Následne bude používateľ presmerovaný na stránku „Nové heslo“, kde môže po zadaní svojej e-mailovej adresy resetovať svoje heslo. V ďalšom kroku dostane používateľ do svojej poštovej schránky súvisiaci e-mail.

Akým spôsobom sa aktivujú služby Mercedes PRO connect?

Pre aktiváciu služieb Mercedes PRO connect pre vozidlo, ktoré má k dispozícii Mercedes PRO Adapter, je potrebné zohľadniť tieto aspekty:

 1. Vozidlo musí byť evidované v zákazníckom účte.
 2. Vozidlo musí uviesť do prevádzky vodič, ktorý je evidovaný v zákazníckom účte. Vodič môže pritom postupovať podľa inštrukcií uvedených v aplikácii Mercedes PRO Adapter2.

Potom, ako vodič úspešne uviedol vozidlo do prevádzky, sú služby pre vozidlo aktivované.

Pokyny na používanie zariadenia Mercedes PRO Adapter

Pri zapojení zariadenia Mercedes PRO Adapter do diagnostickej prípojky sú zásadne zabezpečené tieto skutočnosti:

 • nebudú ovplyvnené žiadne funkcie systémov vozidla,
 • štartovací akumulátor sa nemôže vybiť,
 • nebudú resetované žiadne informácie o monitorovaní spalín.

Mercedes PRO Adapter bol vyvinutý s cieľom nepretržitého používania v príslušnej diagnostickej prípojke a mal by v nej zostať zasunutý.

Zohľadnite právne predpisy o používaní smartfónu vo vozidle počas jazdy, platné vo vašej krajine.

Prestavba alebo zmena zariadenia Mercedes PRO Adapter ovplyvní bezpečnosť produktu a môže mať nepriaznivý vplyv na vaše vozidlo. Pozor: Nebezpečenstvo zranenia!

Nikdy svojvoľne neotvárajte Mercedes PRO Adapter. Nikdy nevykonávajte opravy samostatne!

So zariadením Mercedes PRO Adapter zaobchádzajte starostlivo. Po nárazoch, úderoch či páde už z nepatrnej výšky sa môže poškodiť.

Nevystavujte Mercedes PRO Adapter pôsobeniu vlhkosti ani extrémnej horúčave.

Nikdy neponorte Mercedes PRO Adapter do vody či iných kvapalín. Na čistenie použite, prosím, utierku navlhčenú iba vodou. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (ocot, čističe na báze citrónovej šťavy, abrazívne prostriedky, odstraňovače vodného kameňa alebo odlakovače, univerzálne čističe, neutrálne čističe, lieh, prírodné čističe obsahujúce olej ani porovnateľné prostriedky) alebo drsné kefky či špongie, prípadne podobné pomôcky na čistenie.

Uschovajte svoj Mercedes PRO Adapter a súvisiace príslušenstvo mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Hrozí nebezpečenstvo zranenia či dokonca ohrozenie života!

Pri nadmernom zohrievaní smartfónu by ste mali nevyhnutne skontrolovať jeho funkčnosť. Pri pretrvávaní problémov, prosím, zastavte činnosť aplikácie na svojom telefóne a skontaktujte sa s výrobcom svojho smartfónu.

Pred každou jazdou bezpečne uschovajte, prípadne uložte alebo upevnite smartfón. Pritom je potrebné zohľadniť, že pri náhlom spomalení (brzdení) môžu byť nezaistené komponenty, ako napríklad smartfóny, zdrojom značných rizík, môžu spôsobiť zranenia a poškodenia v súvislosti s cestujúcimi a tiež inými účastníkmi cestnej premávky.

Osoby s načúvacími prístrojmi alebo inými zariadeniami s označením BAHA® („Bone Anchored Hearing Aid“), alebo s „čiastočne implantovanými“ či „plne implantovanými“ načúvacími prístrojmi môžu vnímať silnejšie rušivé zvuky. Skontaktujte sa, prosím, s výrobcom svojho načúvacieho prístroja s cieľom prediskutovať alternatívne riešenia.

Osoby so zdravotníckymi pomôckami, napríklad kardiostimulátorom alebo defibrilátorom: pri používaní zariadenia Mercedes PRO Adapter sa nadviaže bezdrôtové spojenie medzi vaším smartfónom a adaptérom. Elektromagnetické žiarenie môže ovplyvňovať funkciu zdravotníckej pomôcky. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života! Pred používaním zariadenia Mercedes PRO Adapter sa nevyhnutne informujte u svojho lekára či výrobcu zdravotníckej pomôcky o prípadných škodlivých vplyvoch emisií zariadenia Mercedes PRO Adapter.

Na čerpacích staniciach platí striktný zákaz používania mobilných telefónov. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, pretože v dôsledku pádu mobilného telefónu by mohol vypadnúť akumulátor a následkom vzniknutého iskrenia by sa mohli vznietiť benzínové výpary. Odstránenie alebo vkladanie zariadenia Mercedes PRO Adapter v čerpacích zónach je zakázané.

Zakázané sú akékoľvek zásahy spätného inžinierstva do softvéru aj protokolovanie či dekompilácia dát a akákoľvek manipulácia s kódom v súvislosti so zariadením Mercedes PRO Adapter a aplikáciou. Nebezpečenstvo zranenia!

Technické zmeny a chyby, prípadne odchýlky sú vyhradené!

Mercedes PRO Adapter Askey Declaration of Conformity
Mercedes PRO Adapter Security Leaflet

Subdodávatelia pre službu Mercedes PRO connect podieľajúci sa na poskytovaní služieb a servisných služieb

Volvo Information Technology AB (Wireless Car)
Assar Gabrielssons väg
405 08 Göteborg
Švédsko

T-Systems International GmbH
Fasanenweg 5
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.e
Gelissendomein 5
6229 - Maastricht
Holandsko

Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Avenue North 
Seattle, WA 98109-5210
USA

Zmluvný partner Mercedes Benz
Urobte stretnutie teraz

Vaša miestna kontaktná osoba.

Rýchlo a pohodlne nájdite svojho partnera divízie Mercedes-Benz Vans, priamo vo svojej blízkosti.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

Podpora.

mproconnect.svk@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Sme vám k dispozícii od pondelka do nedele, 24 hodín denne.