Mercedes PRO | Návod krok za krokom

  Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Krok za krokom

Vaša cesta k prepojenému vozovému parku.

Komunikačný modul

Návod pre správcov a manažérov vozového parku

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 1

  Vytvorenie účtu na portáli Mercedes PRO

  Zaregistrujte sa na portáli Mercedes PRO ako správca spoločnosti a vytvorte si firemný účet. Nezabudnite, prosím, že musíte disponovať oprávnením na založenie účtu pre vašu firmu.

  > Mercedes PRO Portal

  Využívate nový Sprinter značky Mercedes-Benz ako súkromný zákazník (napríklad na kempovanie)? Skontaktujte sa, prosím, priamo so svojím obchodným zástupcom v blízkom okolí. Ďalšie informácie nájdete tu:

  > Zistiť viac informácií
  Sechseckige Wabe enthält Nummer 2

  Pripájanie vozidiel a produktov

  Po vytvorení vášho firemného účtu pripojte, prosím, na portáli Mercedes PRO vaše vozidlo/-á. Už teraz si môžete objednávať z palety produktov Mercedes PRO connect. Najskôr si, prosím, overte, či využijete objednané produkty Mercedes PRO vo vašom vozidle/vo vašich vozidlách.

  > Kontrola kompatibility
  Sechseckige Wabe enthält Nummer 3

  Overenie u obchodníka

  Po úspešnom založení vášho účtu a pripojení vášho vozidla/vašich vozidiel a produktov Mercedes PRO connect musí oficiálny distribučný a servisný partner úžitkových vozidiel Mercedes-Benz jednorazovo overiť prvého správcu spoločnosti, ako aj vami pripojené vozidlá. Na to si dohodnite termín priamo u vami preferovaného distribučného a servisného partner úžitkových vozidiel Mercedes-Benz. Alternatívne môžete kroky 1 až 3 kompletne zrealizovať priamo u vášho obchodníka.

  > Vyhľadávanie obchodníka
  Sechseckige Wabe enthält Nummer 4

  Spustenie manažmentu vozidiel

  Po overení, ktoré vykoná váš distribučný a servisný partner úžitkových vozidiel Mercedes-Benz, môžete v registrovaných vozidlách začať používať portál Mercedes PRO a vami pripojené produkty Mercedes PRO. 

  Portál Mercedes PRO vám umožní aj prístup do nástroja manažmentu vozidiel, do ktorého môžete ako manažér vozového parku pripájať vodičov. V nástroji manažmentu vozidiel získate prehľad o celom vozovom parku a môžete spravovať vozidlá, ako aj vodičov.

Návod pre vodičov

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 1

  Registrácia vodiča

  Po tom, ako vás váš manažér vozového parku zaevidoval pre využívanie služby Mercedes PRO connect, dostanete e-mail umožňujúci ukončenie registrácie. Postupujte podľa jednotlivých krokov aktivácie a hneď bude váš účet vytvorený. 

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 2

  Inštalácia aplikácie

  Nainštalujte si vo svojom smartfóne aplikáciu Mercedes PRO connect1. Prihláste sa prostredníctvom centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG. Potrebné požiadavky kladené na smartfón a linky do obchodov s aplikáciami nájdete tu:

  > Dostupnosť a podmienky používania
  Sechseckige Wabe enthält Nummer 3

  Spustenie aplikácie

  Spustite aplikáciu na svojom smartfóne, príp. sa prihláste prostredníctvom centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG. Teraz sa pomocou aplikácie môžete priradiť k vozidlu alebo vás k nemu priradil už váš manažér vozového parku.

Hotovo! Odteraz môžete vo svojom vozidle využívať výhody aplikácie Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Adapter

Návod pre správcov a manažérov vozového parku

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 1

  Požiadanie o adaptér

  Zariadenie Mercedes PRO Adapter získate u svojho preferovaného servisného partnera spoločnosti Mercedes-Benz. V prvom rade skontrolujte, či je/sú vaše vozidlo(-á) kompatibilné so zariadením Mercedes PRO Adapter. 

  > Kontrola kompatibility
  Sechseckige Wabe enthält Nummer 2

  Vytvorenie účtu Mercedes PRO

  Po podpísaní zmluvy pre službu Mercedes PRO connect a poskytnutí potrebných informácií sa iniciuje založenie vášho používateľského účtu a vašich kompatibilných vozidiel značky Mercedes Benz. 

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 3

  Prihlásenie sa do nástroja manažmentu vozidiel

  Po vašom zaevidovaní ako manažéra vozového parku pre využívanie služby Mercedes PRO connect dostanete e-mail umožňujúci ukončenie registrácie. Postačí niekoľko kliknutí a aktivácia je ukončená.

  > Nástroj manažmentu vozidiel

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 4

  Evidencia vodiča

  Následne môžete pozvať svojich vodičov, aby sa bezplatne zaregistrovali.

Návod pre vodičov

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 1

  Registrácia vodiča

  Potom, ako vás váš manažér vozového parku zaevidoval pre využívanie služby Mercedes PRO connect, dostanete e-mail umožňujúci ukončenie registrácie. Postupujte podľa jednotlivých krokov aktivácie a hneď bude váš účet vytvorený. 

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 2

  Inštalácia aplikácie

  Nainštalujte vo svojom smartfóne aplikáciu Mercedes PRO Adapter2. Prihláste sa prostredníctvom svojho osobného používateľského účtu Mercedes PRO. Potrebné požiadavky kladené na smartfón a linky k obchodom s aplikáciami nájdete tu: 

  > Dostupnosť a podmienky používania
  Sechseckige Wabe enthält Nummer 3

  Zasunutie adaptéra a jeho spojenie so smartfónom

  Zasuňte adaptér do diagnostickej prípojky (zdierka „OBD2“) vo svojom vozidle. Priložená upevňovacia pomôcka (nálepka so suchým zipsom) vám v prípade potreby umožní upevniť klapku na adaptéri. Červená dióda LED na adaptéri teraz začne blikať. V priebehu nasledujúcich troch minút môžete spojiť svoj smartfón cez rozhranie Bluetooth®; s adaptérom. S týmto cieľom vyhľadajte v ponuke Bluetooth®; svojho smartfónu zariadenie s názvom „MB-XXXXXXX“. Pri spojení vášho vozidla s adaptérom svieti dióda LED konštantne modrou farbou. Ak by vám tri minúty nepostačovali, zopakujte postup. Pre Sprinter ( 906 ) sa používa dlhší otočný uzáver.

  Sechseckige Wabe enthält Nummer 4

  Uvedenie adaptéra s aplikáciou do prevádzky

  Teraz spustite aplikáciu na svojom smartfóne, v prípade potreby sa prihláste pomocou svojho používateľského účtu Mercedes PRO a zvoľte „Pridať nové vozidlo“ použitím symbolu Plus. Dbajte pritom na stabilné internetové spojenie. Ak ste už zaevidovali vozidlo v aplikácii, aktivujte možnosť „Moje vozidlá“ a zvoľte „Pridať ďalšie vozidlo“ použitím symbolu Plus.

  Po zobrazení výzvy v aplikácii následne naštartujte motor svojho vozidla pre pokračovanie v inštalácii. V tejto chvíli sa vyhľadajú a skontrolujú údaje o vozidle. Až do ukončenia procesu uvedenia do prevádzky postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii. Po zobrazení výzvy v aplikácii opäť vypnite motor a potvrďte ukončenie uvedenia do prevádzky. 

Vaše vozidlo je teraz úspešne zaevidované a vy môžete využívať všetky funkcie zariadenia Mercedes PRO Adapter.

Zriadenie a používanie

Návody vo forme videí

Návody vo forme videí vám podrobne ukážu, ako môžete Mercedes PRO, Mercedes PRO Portal a nástroj na manažovanie vozidiel používať optimálne.

Časté otázky a odpovede

Potrebujete pomoc?

Pozrite si odpovede na často kladené otázky týkajúce sa Mercedes PRO a jeho používania vo vozidle.

Podpora.

mproconnect.svk@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Sme vám k dispozícii od pondelka do nedele, 24 hodín denne.

1

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od dopravného diania, dôsledkom čoho môže byť vlastné ohrozenie alebo ohrozenie iných. Zohľadnite, prosím, aj zákonom stanovené predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

2

Aplikácia Mercedes PRO Adapter sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Zohľadnite, prosím, právne predpisy o používaní smartfónu vo vozidle počas jazdy, platné vo vašej krajine.