Mercedes PRO connect I Služby Mercedes PRO Adapter

  Manažér vozového parku sedí pred monitorom. V popredí je jemne naznačený nástroj na manažment vozidiel.
  Manažér vozového parku sedí pred monitorom. V popredí je jemne naznačený nástroj na manažment vozidiel.

  Služby Mercedes PRO Adapter.

Naša ponuka.

Váš prístup k riešeniam zameraným na konektivitu od Mercedes PRO connect – a to aj vtedy, ak vaše vozidlá z výroby ešte nie sú vybavené pre konektivitu. Mercedes PRO Adapter možno ľahko použiť dodatočne. Využite aj vy zlepšenú komunikáciu medzi manažérom vozového parku, vodičom a vozidlom a veďte vašu firmu ešte efektívnejšie.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Status vozidla"

  Status vozidla

  Prehľad o stave a využití vozidla z vozového parku prostredníctvom prenosu, spracovania a analýzy údajov o vozidle.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Logistika vozidiel"

  Logistika vozidiel

  Prenos polôh vozidla, vytvorenie geografických obmedzení, pomocou ktorých bude manažér vozového parku informovaný o tom, keď vozidlo vojde do zadefinovanej oblasti resp. keď ju opustí. Vytvorenie a zasielanie bodov záujmu.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Komunikácia v rámci autoparku"

  Komunikácia v rámci autoparku

  Odosielanie správ, adries a telefónnych čísiel medzi nástrojom na manažovanie vozidiel a aplikáciou Mercedes PRO Adapter vodiča.1

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Manažment údržby"

  Manažment údržby

  Informácie o blížiacich sa termínoch údržby a poskytovanie vhodných ponúk od obchodníka spoločnosti Mercedes-Benz.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Digitálna kniha jázd"

  Digitálna kniha jázd2

  Digitálny zoznam uskutočnených jázd pomáha rozlíšiť prevádzkové a súkromné jazdy a zjednodušuje daňové priznanie.

Súčasti a predpoklady

Ktoré riešenie Mercedes PRO connect je pre vás vhodné?

Nájdite vhodné riešenie pre vaše vozidlo.

Firmy sa menia: Zahŕňa váš vozový park vozidlá, ktoré by pomocou riešenia zameraného na konektivitu a vozový park mohli byť efektívnejšie? Máte v pláne obmeniť vozidlá? Mercedes PRO connect má pre vás vždy vhodnú ponuku.

1

Aplikácia Mercedes PRO Adapter sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo straty pozornosti v premávke a následného ohrozenia samotného vodiča alebo iných osôb. Dodržiavajte aj zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

2

Pri vozidlách s výbavou "Pokračovanie chodu motora (MW1)" existujú funkčné obmedzenia v rámci služby Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii "Pokračovanie chodu motora" bude rozpoznaná iba jedna jazda.