Mercedes PRO connect | Digitálna kniha jázd

Digitálna kniha jázd

Digitálna kniha jázd.

Ušetrite si vypisovanie knihy jázd.

Kompatibilné s: Sprinter 907, Sprinter 910 a nasledujúcimi aplikáciami:

 • Nástroj na manažovanie vozového parku
 • Aplikácia Mercedes PRO connect
 • Multimediálny systém MBUX
 • Všetky daňovo relevantné údaje vo formáte PDF

 • Digitalizované zaznamenávanie všetkých jázd

 • Jednoduchšie pracovné procesy

Popis produktu.

Už nikdy nemusíte vypisovať knihu jázd ručne: Pomocou služby „Digitálna kniha jázd“2 od Mercedes PRO connect profitujete z prehľadného zobrazenia všetkých jázd vašich vozidiel a po stlačení tlačidla získate podpísaný súbor vo formáte PDF pre vaše daňové priznanie1.

Obsiahnuté služby

Digitálne manažovanie jázd
Digitálne manažovanie jázd.

Zachovajte si prehľad o používaní svojich vozidiel.

Jednoduché zaznamenávanie jázd: Služba Mercedes PRO connect „Digitálne manažovanie jázd“ automaticky zaznamenáva všetky jazdy.1 Tak možno jednoducho spätne vysledovať používanie vozidiel. Zaznamenávanie polohy, dátumu a času, rovnako ako stavu kilometrov na začiatku aj konci jazdy umožňujú celkom jednoduché zistenie vyťaženia vozidla, prejdenej vzdialenosti aj doby jazdy. Vďaka priradeniu vodičov prostredníctvom aplikácie Mercedes PRO connect2 môže manažér vozového parku navyše kedykoľvek vidieť, ktorý vodič realizoval konkrétne jazdy. Samotný vodič2 môže zaznamenať účel jazdy3 a upozornenia v aplikácii Mercedes PRO connect2 a klasifikovať jazdu ako služobnú alebo súkromnú – v Nemecku navyše aj ako cestu do/z práce.

Prehľad najdôležitejších výhod:
 • Centrálny prehľad o všetkých jazdách v nástroji manažmentu vozidiel.
 • Optimalizované používanie vozového parku, ktoré umožňujú údaje generované pri zaznamenávaní jázd.
 • Úspora času, ktorú prináša digitálne ukladanie jázd, pričom nie je potrebné ich ručné zaznamenávanie.
 • Rýchle spracovanie zoznamu jázd v chytrom telefóne2
Digitálna kniha jázd
Digitálna kniha jázd.

Podpísané PDF pre daňové priznanie1.

Digitálna kniha jázd2 vám poskytuje príležitosť zbaviť sa v budúcnosti vedenia kníh jázd v papierovej forme. Odstráni sa dokonca aj nepríjemná povinnosť vodičov ručne zaznamenávať každú jazdu. V čase podania daňového priznania1 môže manažér vozového parku jednoduchým spôsobom vygenerovať podpísaný dokument vo formáte PDF. Tento dokument obsahuje súkromné a služobné jazdy3 v prehľadnej a dobre čitateľnej podobe.

Prehľad najdôležitejších výhod:
 • Všetky dôležité údaje pre daňové priznanie – na generovanie podpísaného PDF stačí stlačiť tlačidlo
 • Jednoduchšie pracovné procesy, z dôvodu odstránenia nepríjemného ručného vypisovania knihy jázd s možnosťou výskytu chýb.

Mercedes PRO Portal.

Zažite inovatívne produkty so službou Mercedes PRO Connect.

Poradenstvo v oblasti produktov
Poradenstvo v oblasti produktov

Naše odporúčanie: Poradca pre produkty Mercedes PRO.

Zistite, ktoré produkty a služby Mercedes PRO connect sú pre vašu firmu najvhodnejšie.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

1

Ak chcete využívať Digitálnu knihu jázd ako dokument určený na daňové účely, mali by ste sa najskôr nevyhnutne uistiť, či sú forma a poskytované informácie v súlade s daňovými predpismi miestneho daňového úradu.

2

Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii "Pokračovanie chodu motora" bude rozpoznaná iba jedna jazda.

3

V závislosti od konkrétneho trhu má vodič maximálne 3 možnosti kategorizácie jázd: služobná cesta, súkromná cesta alebo pracovná cesta.

4

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo straty pozornosti v premávke a následného ohrozenia samotného vodiča alebo iných osôb. Dodržiavajte aj zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.