Mercedes PRO connect | Digitálne manažovanie jázd

Digitálne manažovanie jázd

Digitálne manažovanie jázd.

Zachovajte si prehľad o používaní svojich vozidiel.

Kompatibilné s: Sprinter 907, Sprinter 910 a nasledujúcimi aplikáciami:

  • Nástroj na manažovanie vozového parku
  • Aplikácia Mercedes PRO connect
  • Multimediálny systém MBUX
  • Digitalizované zaznamenávanie všetkých jázd

  • Úplná transparentnosť ohľadom používania vozidiel

  • Odkrytie potenciálov na optimalizáciu

Popis produktu.

Digitálne manažovanie jázd

Jednoduché zaznamenávanie jázd: Služba Mercedes PRO connect „Digitálne manažovanie jázd“ automaticky zaznamenáva všetky jazdy1. Tak možno jednoducho spätne vysledovať používanie vozidiel. Zaznamenávanie polohy, dátumu a času, rovnako ako stavu kilometrov na začiatku aj konci jazdy umožňujú celkom jednoduché zistenie vyťaženia vozidla, prejdenej vzdialenosti aj doby jazdy. Vďaka priradeniu vodičov prostredníctvom aplikácie Mercedes PRO connect2 môže manažér vozového parku navyše kedykoľvek vidieť, ktorý vodič realizoval konkrétne jazdy.

Samotný vodič2 môže zaznamenať účel jazdy3 a upozornenia v aplikácii Mercedes PRO connect2 a klasifikovať jazdu ako služobnú alebo súkromnú – v Nemecku navyše aj ako cestu do/z práce.

Prehľad najdôležitejších výhod:
  • Centrálny prehľad o všetkých jazdách v nástroji manažmentu vozidiel.
  • Optimalizované používanie vozového parku, ktoré umožňujú údaje generované pri zaznamenávaní jázd.
  • Úspora času, ktorú prináša digitálne ukladanie jázd, pričom nie je potrebné ich ručné zaznamenávanie.
  • Rýchle spracovanie zoznamu jázd v chytrom telefóne1

Mercedes PRO Portal.

Zažite inovatívne produkty so službou Mercedes PRO Connect.

Poradenstvo v oblasti produktov
Poradenstvo v oblasti produktov

Naše odporúčanie: Poradca pre produkty Mercedes PRO.

Zistite, ktoré produkty a služby Mercedes PRO connect sú pre vašu firmu najvhodnejšie.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

1

 V prípade vozidiel s výbavou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd". Pri aktívnej funkcii "Pokračovanie chodu motora" bude rozpoznaná iba jedna jazda.

2

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo straty pozornosti v premávke a následného ohrozenia samotného vodiča alebo iných osôb. Dodržiavajte aj zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

3

V závislosti od konkrétneho trhu má vodič maximálne 3 možnosti kategorizácie jázd: služobná cesta, súkromná cesta alebo pracovná cesta.