Mercedes PRO connect I Efektívny manažment vozového parku

    Efektívny manažment vozového parku.

Naša ponuka.

Predvídavé plánovanie používania vášho vozového parku šetrí nielen čas, ale aj peniaze a námahu. Zachovajte si pomocou Mercedes PRO connect prehľad o tom, kde presne sa vaše vozidlá nachádzajú a aký je ich status. 

Efektívne manažovanie autoparku

Efektívne manažovanie autoparku - základ.

Neustály prehľad o statuse aj polohe vozidla1.

  • Status vozidla
  • Logistika vozidiel
  • Výstraha pred krádežou2

Kompatibilné s: Sprinter 907, Sprinter 910.

Súčasti a predpoklady

Ktoré riešenie Mercedes PRO connect je pre vás vhodné?

Nájdite vhodné riešenie pre vaše vozidlo.

Firmy sa menia: Zahŕňa váš vozový park vozidlá, ktoré by pomocou riešenia zameraného na konektivitu a vozový park mohli byť efektívnejšie? Máte v pláne obmeniť vozidlá? Mercedes PRO connect má pre vás vždy vhodnú ponuku.

1

Položka sa zobrazuje len pri type jazdy „služobná jazda“.

2

Iba v kombinácii s možnosťami „Poplašné zariadenie“ alebo „Balík ochrany proti krádeži“ v konštrukčných radoch Sprinter 907 a 910.