Mercedes PRO connect | Vylepšená navigácia - základ

Vylepšená navigácia

Vylepšená navigácia - základ.

Rýchlejšie do cieľa so všetkými potrebnými informáciami.

Kompatibilné s: Sprinter 907, Sprinter 910 a nasledujúcimi aplikáciami:

 • Nástroj na manažovanie vozového parku
 • Aplikácia Mercedes PRO connect
 • Multimediálny systém MBUX
 • Dynamické navádzanie po trase

 • Vždy aktuálny kartografický materiál

 • Odosielanie cieľov jazdy priamo do vozidla

Popis produktu.

Riešenie Mercedes PRO connect vám prináša digitálne služby, ktoré vám pomocou funkcie "Vylepšená navigácia"1 s jej multimediálnym systémom dokážu poskytnúť všetky dôležité informácie pre spríjemnenie jazdy. Údaje o doprave prenášané v reálnom čase, vždy aktuálne kartografické dáta, rovnako ako aj rôzne multimediálne a navigačné funkcie vám umožnia nájsť v danej chvíli tú najlepšiu trasu.

Obsiahnuté služby

Live Traffic Information
Služba Live Traffic Information vrátane služby Car-to-X-Communication.

Obíďte dopravné zápchy a bezpečne dorazte do cieľa.

Dopravné zápchy spôsobujú stratu drahocenného času a sú zdrojom väčšieho stresu. Vyhnúť sa čo najväčšiemu počtu dopravných zápch vám umožní služba Aktuálne informácie o premávke, ktorá poskytuje aktuálne dopravné informácie. Neustále aktualizované údaje o dopravných zápchach, premávke s častým zastavovaním a rozjazdom aj o priemernej rýchlosti na hlavných cestách umožnia navigačnému systému vždy nájsť tú najlepšiu trasu do cieľa. Váš vozový park preto pracuje efektívnejšie a vaši vodiči môžu jazdiť takmer bez stresu.

Popri aktuálnych dopravných informáciách dokáže služba „Car-to-X-Communication“ varovať aj pred nebezpečenstvami na ceste, akými sú napríklad silný dážď, hmla, poľadovica alebo havarované vozidlá. Základ tvoria automaticky zhromažďované a anonymizované údaje poskytované všetkými vozidlami, ktoré využívajú túto technológiu. Ak systém napríklad zaznamená pri niektorom takomto vozidle zásah elektronického systému stabilizácie ESP® z dôvodu klzkej vozovky, ďalšie vozidlá na tejto trase automaticky dostanú upozornenie. Tento systém pomáha predchádzať nebezpečným situáciám a vzniku dopravných nehôd. Vodiča informuje o nebezpečenstve akustický výstražný signál alebo hlasové výstražné hlásenie priamo vo vozidle.

Prehľad najdôležitejších výhod:
 • Rýchlejšie do cieľa s najlepším vedením po trase a obídením dopravnej zápchy vďaka aktuálnym dopravným informáciám.
 • Efektívnejšie využívanie pracovného času v dôsledku eliminovania časov státia v dopravnej zápche.
 • Spoľahlivejšie informovanie o čase príchodu umožňuje včasné reagovanie v prípade oneskorenia a príslušné informovanie zákazníka.
 • Vyššia bezpečnosť jazdy, pretože vodič môže byť prostredníctvom dotykového displeja multimediálneho systému včas varovaný pred nebezpečenstvami.

Informácie, ktoré poskytuje táto služba, sa zobrazujú na dotykovom displeji multimediálneho systému. Službu Live Traffic Information môžete preto využívať len v spojení s multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov) a navigáciou alebo multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom s uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca).1 Pre službu „Car-to-X-Communication“ sú spracovávané len údaje poskytované vozidlami, ktoré sú priamo obmedzené príslušnou udalosťou a takisto používajú službu „Car-to-X-Communication“. Nemôžete preto predpokladať, že budete v každom prípade včas varovaní pred nebezpečenstvami.

Aktualizácia máp online
Aktualizácia máp online.

Fahren Sie immer mit dem aktuellsten kartographischen Material.

Sie haben es sicherlich schon erlebt: Das Navigationssystem erkennt keine neue Straßenkommunikation und unterstützt Sie daher nicht optimal beim Fahren. In diesem Fall hilft Ihnen der Kartenaktualisierungsdienst. Dank dessen können Sie immer von den aktuellsten Karten der ausgewählten Region profitieren. Diese Auswahl wird im Mercedes PRO Portal-Portal getroffen. Aktualisierungen werden online durchgeführt, während Sie das Fahrzeug verwenden, sodass Sie den Dienst nicht mehr besuchen müssen2. Wenn Sie in Regionen fahren, die Sie noch nicht gesehen haben, können Sie zusätzliches Kartenmaterial vom Mercedes PRO Portal herunterladen und es manuell aktualisieren.

Prehľad najdôležitejších výhod:
 • Navigáciu s aktuálnym kartografickým materiálom umožňuje online aktualizácia.
 • Úspora času, pretože aktualizácia online si nevyžaduje návštevu dielne.
 • Disky DVD s navigáciou sú zbytočné, pretože aktualizácia sa vykonáva online.

Služba Aktualizácia máp online je dostupná iba v kombinácii s multimediálnymi systémami MBUX – multimediálnym systémom s dotykovým displejom s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov) a navigáciou, rovnako ako s multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom a uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca). Na portáli Mercedes PRO je potrebné najskôr aktivovať túto službu a nastaviť región pre aktualizáciu máp.

Multimediálne funkcie
Multimediálne funkcie.

Bringen ist eine wichtige Information online zum Fahrzeug.

Der Multimedia-Feature-Service vereint die Online-Version der Online-Anwendungen, die Informationen zum Thema und zur Arbeit zu erleichtern bietet. Durch die Elemente des Internets können Sie problemlos auf die Sprachverwaltung Internet-Online Internet zugreifen.3

Prehľad najdôležitejších výhod:
 • Komfortné ovládanie hlasom, medzi inými aj pre telefón, navigáciu a médiá s obsluhou, ktorú umožňuje ovládanie hlasom.
 • Jednoduchšie nájdenie obsahu využitím ovládania hlasom pomocou funkcie Global Search.
 • Ohromný výber rozhlasových staníc, ktorý prináša internetové rádio3.
 • Jednoduchšia navigácia pomocou jedinečnej trojslovnej adresy (what3words).
 • Surfovanie na internete priamo cez váš multimediálny systém MBUX3 4

Sie können die Multimedia-Funktionen nur in Verbindung mit den MBUX-Multimedia-Systemen verwenden - ein 17,8 cm (7 Zoll) Multimedia-Navigationssystem und Navigations- oder Satellitenradio sowie das MBUX Multimedia-Touchscreen-Display mit einer Diagonale von 26 cm (10 cm). 25 Zoll). Einige Anwendungen müssen vor der Verwendung auf Mercedes PRO aktiviert werden. Verschiedene Funktionen (Internetradio und Browser) erfordern zusätzliche Datenmengen, die vom Dienst "Internet im Auto" 3 abgerufen werden können 4.

Send2Car
Navigačné funkcie vrátane služby Send2Car.

Získajte lepšiu orientáciu využitím ďalších informácií.

Služba Navigačné funkcie kombinuje množstvo online aplikácií, ktoré vám na ceste poskytnú cenné informácie a uľahčia navigáciu. K najzaujímavejším funkciám patria napríklad "Send2Car" alebo zobrazenie cien na čerpacích staniciach, možností parkovania alebo informácií o počasí na dotykovom displeji multimediálneho systému.

Funkcia "Send2Car" umožňuje odoslať adresy z nástroja na manažovanie vozidiel priamo do navigačného systému vo vozidle. O prijatí adresy informuje vodiča hlásenie zobrazené na dotykovom displeji. Vodič môže túto adresu prevziať ako cieľ navigácie alebo ju použiť neskôr. Prenos adries sa takýmto spôsobom urýchli a vo veľkej miere sa eliminuje riziko nedorozumenia, čo uľahčí prácu nielen manažérovi vozového parku, ale aj vodičovi.

Prehľad najdôležitejších výhod:
 • Jednoduchšie nájdenie čerpacích staníc s výhodnými cenami v blízkosti pomocou funkcie "Ceny na čerpacích staniciach" na navigačnom displeji multimediálneho systému.
 • Informácie o počasí priamo na mape navigačného systému po zvolení ponuky Počasie.
 • Zobrazenie voľných parkovacích miest a informácií o parkovacích domoch v multimediálnom systéme pomocou funkcie "Voľné parkovacie miesta"
 • Efektívnejšie pracovné procesy, pretože adresy možno prevziať priamo do navigačného systému vozidla.
 • Menej chýb pri prenose adries, pretože vodič nemusí sám zadávať adresu.

Službu Navigačné funkcie môžete využívať iba v kombinácii s multimediálnymi systémami MBUX – multimediálnym systémom s dotykovým displejom s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov) a navigáciou, rovnako ako s multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom a uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca). Niektoré aplikácie je pred použitím najskôr potrebné aktivovať na portáli Mercedes PRO. Pre používanie služby „Send2Car“ priamo z nástroja na manažovanie vozidiel potrebujete navyše služby „Komunikácia v rámci autoparku“ a „Logistika vozidiel“.

Mercedes PRO Portal.

Zažite inovatívne produkty so službou Mercedes PRO Connect.

Poradenstvo v oblasti produktov
Poradenstvo v oblasti produktov

Naše odporúčanie: Poradca pre produkty Mercedes PRO.

Zistite, ktoré produkty a služby Mercedes PRO connect sú pre vašu firmu najvhodnejšie.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

1

Služby „Vylepšená navigácia“ sú k dispozícii len v spojení s multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov) a navigáciou (alebo satelitným rádiom pre multimediálne služby) alebo s multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom s uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca).

2

Aktualizáciu máp online nemožno vykonať pri vozidlách, pri ktorých mapy neboli aktualizované počas niekoľkých mesiacov, a to najmä z dôvodu, že služba bola deaktivovaná, zapaľovanie nebolo zapnuté dostatočne dlho alebo nebolo k dispozícii dostatočné spojenie s mobilnou sieťou. V takomto prípade je nutné vykonať manuálnu aktualizáciu máp pomocou kľúča USB alebo v servisnej prevádzke Mercedes-Benz. Ďalšie informácie nájdete na portáli Mercedes PRO Portal.

3

Pre tento účel je potrebný dodatočný dátový objem nad rámec služby „Internet v aute“, ktorý získate u mobilného operátora.

4

Služba „Internet v aute“ je k dispozícii vo vybraných krajinách. Ďalšie informácie získate u vášho predajcu Mercedes-Benz.