Mercedes PRO connect I Optimalizovaná podpora

    Optimalizovaná podpora.

Naša ponuka.

Predvídavý servis a údržba patria k najdôležitejším opatreniam pre optimalizáciu hospodárnosti vášho vozového parku. Produkty týkajúce sa služby "Optimalizovaná podpora" vám pomôžu pri včasnom plánovaní servisných prác, opráv a údržbových opatrení.

Optimalizovaná podpora

Optimalizovaná podpora - základ.

Lepšie plánovanie návštev servisu a skrátenie časov státia.

  • Manažment údržby a opravy
  • Nehodový a poruchový manažment 
  • Systém núdzového volania Mercedes-Benz1
  • Aktualizácia softvéru2

Kompatibilné s: Sprinter 907, Sprinter 910.

Súčasti a predpoklady

Ktoré riešenie Mercedes PRO connect je pre vás vhodné?

Nájdite vhodné riešenie pre vaše vozidlo.

Firmy sa menia: Zahŕňa váš vozový park vozidlá, ktoré by pomocou riešenia zameraného na konektivitu a vozový park mohli byť efektívnejšie? Máte v pláne obmeniť vozidlá? Mercedes PRO connect má pre vás vždy vhodnú ponuku.

1

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od pokrytia sieťou poskytovateľa mobilných služieb.

2

Akceptovanie Všeobecných podmienok používania aktivuje aktualizácie softvéru v každom vozidle.