Mercedes PRO | Prehľad produktov

    Inteligentne prepojené – Vito.

    Odštartujte teraz a testujte zadarmo!

    Začnite teraz

    Poradca pre produkty Mercedes PRO.

    K Poradcovi pre produkty

Naša ponuka

Atraktívne spojenia. Jednoduché používanie.

Mercedes PRO connect2 spája rozmanité služby zamerané na vozový park, vozidlo, vodiča a polohu do atraktívne zostavených balíkov s pridanou hodnotou. Digitálna ponuka sa bude pritom v budúcnosti neustále rozširovať.

Nájdite vhodné riešenie pre vaše vozidlo.

Naša uvítacia ponuka

Odštartujte teraz a testujte zadarmo!

Uvítací balík Mercedes PRO connect v novom Sprinteri

Zažite inovatívne služby od Mercedes PRO connect.

Chcete využívať výhody riešení zameraných na konektivitu od Mercedes PRO connect aj pre vaše podnikanie? Pomocou našich atraktívnych uvítacích ponúk si môžete otestovať služby Mercedes PRO connect – v celom rozsahu a zadarmo.3

Profitujte z našej uvítacej ponuky. Odštartujte teraz.

Mercedes PRO Poradca v oblasti produktov.
Poradenstvo v oblasti produktov

Naše odporúčanie: Poradca pre produkty Mercedes PRO.

Zistite, ktoré produkty a služby Mercedes PRO connect sú pre vašu firmu najvhodnejšie.

Urobte stretnutie teraz

Vaša miestna kontaktná osoba.

Rýchlo a pohodlne nájdite svojho partnera divízie Mercedes-Benz Vans, priamo vo svojej blízkosti.

1

Mercedes-Benz Vito 447 s integrovaným komunikačným modulom z výroby bude na vybraných trhoch k dispozícii pravdepodobne od 05/2019.

2

Mercedes PRO connect, riešenie zamerané na konektivitu a vozový park, je k dispozícii najskôr pre Vito a pre Sprinter. Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1 ) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

3

Po uplynutí aktuálnej uvítacej ponuky zostane vaše firemné konto Mercedes PRO zachované bezplatné produkty a služby od Mercedes PRO connect budete môcť vo vašom vozidle využívať aj naďalej. Doby platnosti uvítacích ponúk sú uvedené na portáli Mercedes PRO Portal pri aktivácii. Aby ste mohli z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí uvítacej ponuky je nutné si znovu zakúpiť spoplatnené produkty a služby.