• Mercedes PRO Adapter:

  Riešenie pre dodatočné vybavenie.

  Mercedes PRO Adapter predstavuje kompaktné hardvérové riešenie pre dodatočné vybavenie. Možno ho jednoducho dodatočne použiť vo vybraných modeloch Mercedes-Benz Vans1, ktoré z výroby nedisponujú výbavou pre riešenia zamerané na konektivitu. To umožňuje vám a vašim aktuálnym vozidlám prístup k inovatívnemu svetu konektivity Mercedes PRO connect.

  Mercedes-Benz Vito a Sprinter pred šesťuholníkovými plástami
Výhody prepojenia

Vaše výhody s Mercedes PRO Adapter.

Manažér vozového parku sedí pred monitorom. V popredí je jemne naznačený nástroj na manažment vozidiel.

Zvýšte efektivitu vášho vozového parku pomocou Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect vám prostredníctvom dodatočného vybavenia komponentom Mercedes PRO Adapter ponúka vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory. Komunikácia medzi manažérom vozového parku, vodičom a vozidlom vám teraz mimoriadne jednoducho pomôže výrazne zefektívniť vedenie vašej firmy.

 • Inovatívna konektivita vo vašich aktuálnych vozidlách

  Pre vybrané modely Vito a Sprinter1.

 • Dohromady 5 služieb Mercedes PRO connect

  Pre efektívny manažment vozového parku.

 • Jednoduché dodatočné vybavenie

  S Mercedes PRO Adapter.

Dokonalé prepojenie

Tri súčasti služby Mercedes PRO connect.

Verzia Mercedes PRO connect pre dodatočné vybavenie pozostáva z troch súčastí, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi vozových parkov, vodičmi a vozidlami a najmä: uľahčujú ju. 

Mercedes PRO Adapter

Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter slúži na vytvorenie transparentnosti v manažmente vozového parku. 

Mercedes PRO Adapter

Štart do sveta konektivity.

Mercedes PRO Adapter je naše prvé kompaktné hardvérové riešenie, ktoré pripraví vozidlá na využívanie služieb Mercedes PRO connect, a tým ich urobí zrelými pre inovatívny svet konektivity.

Na inštaláciu adaptéra vo vozidle slúži rozhranie OBD-II. Adaptér poskytuje cenné údaje o vozidle, ktoré možno jednoducho preniesť, spracovať aj vyhodnotiť. Ako komunikačný most medzi nástrojom na manažovanie vozidiel a aplikáciou Mercedes PRO Adapter2 umožňuje Mercedes PRO Adapter prístup k rozmanitým výhodám služby Mercedes PRO connect. Mercedes PRO Adapter tak situuje manažéra vozového parku a vodiča do roly víťaza. Pretože čím dokonalejšie je vzájomné prepojenie a informovanie, o to efektívnejšia a plynulejšia je každodenná práca.

Nástroj manažmentu vozidiel

Nástroj manažmentu vozidiel.

Manažér vozového parku získa prostredníctvom nástroja manažmentu vozidiel ucelený prehľad o svojom vozovom parku. V prípade potreby môže presne vyfiltrovať informácie, ktoré sú pre neho mimoriadne dôležité.

Mercedes PRO Adapter App

Aplikácia Mercedes PRO Adapter.

Aplikácia Mercedes PRO Adapter2 umožňuje vodičovi získavanie cenných informácií súvisiacich s vozidlom a zákazkami. Údaje o vozidle sa pravidelne a automaticky prenášajú do nástroja manažmentu vozidiel, prípadne manažérovi vozového parku a pomáhajú optimalizovať plánovanie v podniku.

Dostupnosť a podmienky používania služieb.

Na tomto mieste nájdete najdôležitejšie podmienky, ktoré musia byť splnené pre používanie nástroja manažmentu vozidiel a aplikácie Mercedes PRO Adapter2.

Kompatibilné konštrukčné rady
Kompatibilné modely a konštrukčné rady nájdete v nasledujúcej tabuľke*.

Model Konštrukčný rad Rok výroby
Sprinter 906 od 04/2006
Vito 447 od 10/2014
Vito 639 od 11/2010

*

Zoznam konštrukčných radov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. V prípade reimportov a šedých importov je pre kompatibilitu relevantná pôvodná cieľová krajina. Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

 

Technické podmienky

Pre umožnenie používania nástroja manažmentu vozidiel je potrebné splniť tieto systémové podmienky:

Prehliadač
Podporované sú bežne používané prehliadače. V prípade prehliadača Internet Explorer sa musí použiť verzia 10 alebo vyššia.

Rozlíšenie obrazovky
Pre používanie nástroja manažmentu vozidiel bez obmedzení by malo rozlíšenie obrazovky zodpovedať minimálne 800 x 600 pixlom.

Nezabúdajte, prosím, že nástroj manažmentu vozidiel nie je optimalizovaný na používanie na tabletoch a smartfónoch, a preto by ste ho mali používať iba na stolovom počítači.

Podporované smartfóny
Aplikácia Mercedes PRO Adapter si vyžaduje rozhranie Bluetooth®, môže sa používať v kombinácii s bežne dostupnými smartfónmi a k dispozícii je v príslušnom obchode s aplikáciami.

Prevezmite si aplikáciu Mercedes PRO Adapter už teraz!

Apple
Operačný systém od verzie iOS 9

Android
Operačný systém od verzie 5.0

Z bezpečnostných dôvodov sa neposkytuje podpora pre smartfóny s prístupom správcu alebo s aktivovanou funkciou Jailbreak.

Dostupnosť vo vašej krajine

Mercedes PRO Adapter je dostupný v týchto krajinách:

 • Belgicko
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Česko
 • Maďarsko
 • Spojené kráľovstvo
Mapa ukazuje dostupnosť aplikácie Mercedes PRO connect v jednotlivých krajinách
Zmluvný partner Mercedes Benz
Dohodnite si termín

Kontaktujte autorizovaného partnera

Nájdite svojho najbližšieho zmluvného partnera divízie úžitkovych vozidel Mercedes-Benz rýchlo a pohodlne.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

1

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 od 11/2010, Vito 447 od 10/2014 a Sprinter 906 od 04/2006. V prípade dodávok Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.

Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

2

Aplikácia Mercedes PRO Adapter sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Zohľadnite, prosím, právne predpisy o používaní smartfónu vo vozidle počas jazdy, platné vo vašej krajine.