Mercedes PRO | Connectivity s komunikačným modulom

 • Komunikačný modul:

  Riešenie z výroby.

  V určitých vozidlách je komunikačný modul pre Mercedes PRO connect dostupný už z výroby1. Vďaka tomu budete už od začiatku optimálne zosieťovaní a môžete vašu každodennú prácu zefektívniť ešte viac. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3)2 prenáša dáta pomocou pevne zabudovanej SIM karty mimoriadne rýchlo a spoľahlivo. Tento modul je predpokladom pre využívanie služieb Mercedes PRO connect3.

  Zistite viac o výhodách Mercedes PRO connect vo forme riešenia zabudovaného vo výrobe.

  Naznačený komunikačný modul v novom modeli Mercedes-Benz Sprinter
Vaše výhody

Predvídavý: Komunikačný modul pre digitálne služby.

Mercedes PRO connect v nasadení v novom Sprinteri.

Zvýšte efektivitu vášho vozového parku pomocou Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect vám priamo z výroby ponúka vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory. Komunikácia medzi manažérom vozového parku, vodičom a vozidlom vám hneď od začiatku pomôže výrazne zefektívniť vedenie vašej firmy.

 • Konektivita priamo z výroby

  Optimálne prepojenie hneď od začiatku.

 • Rozmanité služby Mercedes PRO connect

  Zlúčené do 8 atraktívnych balíkov s pridanou hodnotou.

 • Viac efektivity vďaka konektivite

  Už od prvého kilometra.

Komunikačný modul pre digitálne služby

Podarená zámena.

Riešenie z výroby Mercedes PRO connect pozostáva z rôznych súčastí, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi vozových parkov, vodičmi a vozidlami a najmä: uľahčujú ju. 

Komunikačný modul

Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3).

Vo výrobe zabudovaný komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3) umožňuje využívanie služieb Mercedes PRO connect.

Naznačený komunikačný modul v novom modeli Mercedes-Benz Sprinter

Rýchle spojenie s internetom.

Pevne zabudovaná karta SIM komunikačného modulu (LTE) umožňuje spoľahlivé a rýchle spojenie vozidla s internetom2. Používa sa pre systém núdzového volania Mercedes-Benz3, službu Aktuálne informácie o premávke a pre všetky ďalšie služby Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect vám poskytuje vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory pre ešte efektívnejšie organizovanie pracovného dňa.

Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO Portal.

Predtým, než bude možné spravovať vozidlá pomocou nástroja manažmentu vozidiel, je potrebné vložiť vozidlá na portáli Mercedes PRO. Niektoré informácie o vozidle, napríklad model, typ paliva alebo druh predovky, sa na základe čísla podvozka automaticky načítajú do nástroja manažmentu vozidiel, ktorý poskytuje možnosť ich zobrazenia.

Nástroj manažmentu vozidiel

Nástroj manažmentu vozidiel.

Manažér vozového parku získa prostredníctvom nástroja manažmentu vozidiel prehľad o celom svojom vozovom parku. Podľa potreby a objednaných služieb môže presne vyfiltrovať informácie, ktoré sú pre neho mimoriadne dôležité. Takýmto spôsobom napríklad včas získa informácie o nevyhnutnej údržbe, dokáže zistiť polohu vozidiel, čo mu umožní lepšie zadávanie objednávok. Môže si tiež zobraziť absolvované jazdy a odoslať nasledujúce objednávky do aplikácie Mercedes PRO connect4. Tieto možnosti sú nápomocné pri predvídavom plánovaní údržby a efektívnom plánovaní vlastných zdrojov.

Aplikácia Mercedes PRO connect

Aplikácia Mercedes PRO connect

Aplikácia Mercedes PRO connect4 umožňuje jednoduchú komunikáciu medzi manažérom vozového parku a vodičom4.  Vodič4 tak priamo na svoj smartfón dostáva dôležité údaje týkajúce sa zákazky a vozidla. Okrem toho si môže pomocou aplikácie sám priradiť vozidlo.

Multimediálny systém MBUX

Multimediálny systém MBUX.

Multimediálny systém MBUX premieňa vozidlo na osobného asistenta na cesty. Pomocou dotykového displeja s vysokým rozlíšením a samoučiaceho sa ovládania hlasom môže vodič intuitívnym spôsobom pristupovať k funkciám potrebným pre komunikáciu a informovanie v rámci navigácie, ako aj k médiám. Vďaka aktuálnym kartografickým dátam a včasným varovným hláseniam v reálnom čase bezpečne a spoľahlivo dorazí do svojho cieľa.

 

Dostupnosť a podmienky používania služieb.

Na tomto mieste nájdete najdôležitejšie podmienky, ktoré musia byť splnené na používanie aplikácie Mercedes PRO connect ako podnikového riešenia.

Kompatibilné konštrukčné rady
Kompatibilné modely5 a konštrukčné rady nájdete v nasledujúcej tabuľke*.

Model Konštrukčný rad
Rok výroby
Sprinter 907 06/2018
Sprinter 910 06/2018
     

Multimediálny systém MBUX s navigáciou je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a Sprinter 910 ako mimoriadna výbava. 

 

*

Zoznam konštrukčných radov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. V prípade reimportov a šedých importov je pre kompatibilitu relevantná pôvodná cieľová krajina. Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

 

Technické podmienky

Pre umožnenie používania nástroja manažmentu vozidiel je potrebné splniť tieto systémové podmienky:

 

Prehliadač

Systém podporuje bežné prehliadače. Odporúčajú sa nasledujúce verzie prehliadačov:

 • Internet Explorer, verzia 11 a vyššia
 • Mozilla Firefox, verzia 51+
 • Google Chrome, verzia 56+
 • Safari, verzia 10+
 • Microsoft Edge, všetky verzie

Nezabúdajte, prosím, že nástroj manažmentu vozidiel a portál Mercedes PRO nie sú optimalizované na používanie na tabletoch a smartfónoch, a preto by ste ich mali používať iba na stolovom počítači.

Podporované smartfóny
Aplikácia Mercedes PRO connect sa dá používať v bežných smartfónoch a je dostupná v obchodoch App Stores spoločností Apple a Google.

Stiahnite si aplikáciu Mercedes PRO connect teraz!

Apple
Operačný systém od verzie iOS 9

Android
Operačný systém od verzie 5.0

Z bezpečnostných dôvodov sa neposkytuje podpora pre smartfóny s prístupom správcu alebo s aktivovanou funkciou Jailbreak.

Dostupnosť vo vašej krajine

Aplikácia Mercedes PRO connect ako podnikové riešenie s komunikačným modulom (LTE) na zaistenie digitálnych služieb (JH3) je dostupná v:

 • Belgicko
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Česko
 • Maďarsko
 • Spojené kráľovstvo
Mapa ukazuje dostupnosť aplikácie Mercedes PRO connect v jednotlivých krajinách
Zmluvný partner Mercedes Benz
Urobte stretnutie teraz

Vaša miestna kontaktná osoba.

Rýchlo a pohodlne nájdite svojho partnera divízie Mercedes-Benz Vans, priamo vo svojej blízkosti.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

1

Komunikačný modul je k dispozícii v modeloch Sprinter 907 a 910 od 06/2018. V prípade vozidiel vybavených funkciou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia v pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd". Pri aktívnej funkcii "Pokračovanie chodu motora" bude rozpoznaná iba jedna jazda.

2

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

3

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od sieťového pokrytia poskytovateľa mobilných služieb.

4

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo straty pozornosti v premávke a následného ohrozenia samotného vodiča alebo iných osôb. Dodržiavajte aj zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

5

Komunikačný modul pre digitálne služby je podľa špecifikácie modelu vozidla k dispozícii v podobe sériovej alebo mimoriadnej výbavy.