Mercedes PRO | Súčasti a predpoklady

    Súčasti a predpoklady

    Tri súčasti služby Mercedes PRO connect.

Je vaše vozidlo pripravené pre Mercedes PRO connect?

Vykonajte rýchlu kontrolu a zistite, ktoré modely sú už kompatibilné s Mercedes PRO connect.

Tu získate výsledok rýchlej kontroly
  • Zabudovaný z výroby: komunikačný modul.
  • Zabudovaný z výroby: komunikačný modul.
  • Dodatočná výbava: Mercedes PRO Adapter.
  • Dodatočná výbava: Mercedes PRO Adapter.
  • Dodatočná výbava: Mercedes PRO Adapter.

*

Zoznam konštrukčných radov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. V prípade reimportov a šedých importov je pre kompatibilitu relevantná pôvodná cieľová krajina.

Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

Naznačený komunikačný modul v novom Sprinteri spolu s aplikáciou Mercedes PRO connect

Zabudovaný z výroby: komunikačný modul.

Určité vozidlá3 sú z výroby dostupné s riešeniami Mercedes PRO connect zameranými na konektivitu a vozový park. Vďaka pevne zabudovanému komunikačnému modulu sú tieto vozidlá už od začiatku optimálne zosieťované.

Mercedes PRO Adapter spolu s aplikáciou Mercedes PRO Adapter

Dodatočná výbava: Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter predstavuje kompaktné hardvérové riešenie pre dodatočné vybavenie. Možno ho jednoducho dodatočne použiť vo vybraných modeloch Mercedes-Benz Vans2 ktoré z výroby nedisponujú výbavou pre riešenia zamerané na konektivitu. To umožňuje vám a vašim aktuálnym vozidlám prístup k inovatívnemu svetu konektivity Mercedes PRO connect.

Naša ponuka

Prehľad našich produktov pre vás.

Prispôsobené vašim potrebám: naše balíky s pridanou hodnotou Mercedes PRO connect. Rozmanité služby zamerané na vozový park, vozidlo, vodiča a polohu vám pomôžu zefektívniť vaše pracovné procesy.

Zmluvný partner Mercedes Benz
Urobte stretnutie teraz

Vaša miestna kontaktná osoba.

Rýchlo a pohodlne nájdite svojho partnera divízie Mercedes-Benz Vans, priamo vo svojej blízkosti.

Tri nové dodávky Mercedes-Benz Sprinter stoja vedľa seba
Krok za krokom

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa Mercedes PRO connect nájdete tu – v kompaktnej a prehľadnej forme.

1

Mercedes PRO connect, riešenie zamerané na konektivitu a vozový park, je k dispozícii najskôr pre Vito a pre Sprinter.  V prípade vozidiel s výbavou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd". Pri aktívnej funkcii "Pokračovanie chodu motora" bude rozpoznaná iba jedna jazda.

2

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 od 11/2010, Vito 447 od 10/2014 a Sprinter 906 od 04/2006. V prípade dodávok Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.

3

Das Kommunikationsmodul ist im Sprinter 907 und 910.