Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

Používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, ako HTML5 Storage alebo Local Shared Objects, (spoločne „súbory cookie“) na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov. Na rovnaký účel používame analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; aj pri tom sa môžu využívať súbory cookie. Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

1. Funkcie a použitie súborov cookie

a. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk, resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

b. Používaním našich webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. Tzn., že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

i. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*.

ii. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia.

iii. Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

Informácie o deaktivovaní technológie Local Shared Objects

iv. S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.


c. Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

d. Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

i. Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)
Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

ii. Funkčné súbory cookie (typ 2)
Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

iii. Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Prečítajte si v tomto zmysle, prosím, aj časť „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

iv. Súbory cookie tretích strán (typ 4)
Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete, ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou sociálnych zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii sociálnych zásuvných modulov Social Plug-ins nájdete v č. 4 našich upozornení na ochranu údajov.

Upozornenia na ochranu údajov

 

Na našej desktopovej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

Názov súboru cookie

Opis

Typ súboru cookie

_it
_pr

Pri prihlasovaní do MyMercedes sa v tomto súbore cookie uložia zašifrované údaje profilu používateľa, čím sa získa status prihlásenia.

Typ 1

_slt (soft login token)

Tento súbor cookie ukladá údaje profilu používateľa, ktoré nie sú citlivé, na personalizáciu internetovej stránky v neprihlásenom stave.

Typ 1

_st(login token)

Tento súbor cookie ukladá údaje profilu používateľa, ktoré nie sú citlivé, na personalizáciu internetovej stránky v prihlásenom stave.

Typ 1

cccidealer

Tento súbor cookie ukladá zmluvného partnera Mercedes-Benz zvoleného v rámci dopytu. Tento kontakt je predvolený v budúcich dopytoch.

Typ 1

dealer

Tento súbor cookie ukladá kontakt na obľúbeného obchodníka nastaveného v profile používateľa služby MyMercedes.

Typ 1

pgid
sid

Tieto súbory cookie priraďujú vášmu zariadeniu počas trvania návštevy anonymizovaný identifikátor (identifikátor relácie), aby bolo možné zobraziť personalizovaný obsah (napr. naposledy zobrazené produkty).

Typ 1

storedVehicles
<Subprocess>_<market>

Pri hľadaní nových a použitých vozidiel máte možnosť odložiť si zaujímavé ponuky do súboru poznámok. Údaje ponúk sa uložia v tomto súbore.

Typ 1

JSESSIONID

Tento súbor cookie je vytváraný z externého servera, ktorý poskytuje kartografické údaje. Ukladá identifikátory relácií, ktoré združujú viaceré súvisiace dopyty na server a priradia ich jednej relácii.

Typ 1, typ 4

cookiePolicy

Tieto súbory cookie ukladajú váš súhlas s používaním cookies na tejto webovej stránke. Aktivujú sa automaticky po zatvorení informačného okna s informáciami o používaní cookies.

Typ 2

ARPT

Aby sme každému používateľovi zaručili bezporuchové používanie internetových stránok Mercedes-Benz, používame viaceré servery na rozloženie zaťaženia. Tento súbor cookie ukladá priradenie používateľa k niektorému z týchto serverov.

Typ 2

lastCCBmCode
sr_ccci
sr_ccci_model

Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, aký model osobného vozidla Mercedes-Benz si používateľ nakonfiguroval ako posledný. Tieto údaje sa zobrazujú na informačných stránkach príslušného modelu a umožňujú pokračovať v konfigurácii neskôr.

Typ 2

model

Tento súbor cookie ukladá model vozidla, ktorý ste si pozerali naposledy. Takto vás pri ďalšej návšteve môžeme upozorniť na modelovo špecifické obsahy podľa vašich záujmov.

Typ 2

ShopStartLinkOutlet*

Tento súbor cookie definuje cieľovú stránku, ktorá je dostupná cez odkaz Štart.

Typ 2

sr_voc
sr_voc_model

Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, aký model vanu Mercedes-Benz si používateľ naposledy nakonfiguroval. Tieto údaje sa zobrazujú na informačných stránkach príslušného modelu a umožňujú pokračovať v konfigurácii neskôr.

Typ 2

unit

Naša internetová stránka obsahuje informácie o všetkých produktoch a službách značky Mercedes-Benz. Tento súbor cookie ukladá oblasť, ktorú ste navštívili ako poslednú. Pomocou tejto informácie vás pri nasledujúcej návšteve môžeme presmerovať priamo na stránky produktov, o ktoré sa zaujímate.

Typ 2

AMCVS,ADRUM, AMCV, aam_uuid, mbox, s_nr, gapv_csref, s_fid, s_vi, s_cc, s_sq, _ga, _gaexp, s_getNewRepeat, s_gpv*, amcv_*, s_gvo_csref, s_gvo_pid, s_gvo_v*, s_gvo_c*, s_gapv_v*, s_gapv_c*, s_gapv_csref, s_gpv*, s_visit

Tieto súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako používatelia používajú naše internetovú stránku, čo nám umožňuje priebežne zdokonaľovať stránku podľa vašich záujmov.

Typ 3

HighBandwidth
$ms_externalFlash

Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, ktorá verzia modulu Adobe Flash Player je na koncovom zariadení nainštalovaná a aká šírka pásma je k dispozícii. Takto vám môžeme ponúknuť multimediálne obsahy podľa vášho individuálneho nastavenia systému a zabrániť dlhému trvaniu sťahovania.

Typ 3

psyma_participation

Na zlepšenie našej internetovej stránky uskutočňujeme pravidelný online-prieskum kvality našich stránok a ponuky informácií. Tento súbor cookie ukazuje, či používateľ prijal alebo odmietol pozvanie zúčastniť sa na prieskume.

Typ 3

s_cc

Tento súbor cookie ukazuje, že funkcia používania súborov cookie vo vašom prehliadači je zapnutá.

Typ 3

session

Tento súbor cookie zabraňuje opakovanému zobrazeniu úvodného privítania na našej úvodnej stránke.

Typ 3

s_campaign
s_var_1

Ukladá parameter kampane csref pre zamedzenie dvojitého zarátania návštevy počas jej trvania na stránke

Typ 3

omniture_optout

Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, či je povolené analyzovať správanie používateľa.

Typ 4

RECOMMENDATION_STATE Tento súbor cookie anonymizovane ukladá pokrok a správanie používateľa v rámci produktového poradcu za účelom vylepšenia používateľskej skúsenosti. Typ 2

Na našej webovej stránke pre mobilné zariadenia používame nasledujúce cookies:

Názov súboru cookie

Opis

Typ súboru cookie

bookmark_[MD5]

V tomto súbore cookie sa ukladajú vyvolané stránky, zvolené použité a nové vozidlá, ako aj zmluvní partneri Mercedes-Benz, aby ste ich mali pri opätovnom vyvolaní stránky obnovené.

Typ 1

cmdp_category
mbp_category
mbt_category

Naša internetová stránka obsahuje informácie o všetkých produktoch a službách značky Mercedes-Benz. Tento súbor cookie ukladá oblasť, ktorú ste navštívili ako poslednú. Pomocou tejto informácie vás pri nasledujúcej návšteve môžeme presmerovať priamo na stránky produktov, o ktoré sa zaujímate.

Typ 1

cmdp_lang

Tieto súbory cookie ukladajú používateľom zvolenú kombináciu krajiny a jazyka, aby sa obsahy internetových stránok zobrazili v správnom jazyku.

Typ 1

cmdp_name
cmdp_dealer
cmdp_address
meinhaendler
haendler[OUTLET_ID]

Tieto súbory cookie ukladajú adresu, názov a interné identifikačné číslo používateľom zvoleného obchodníka.

Typ 1

cmdp_redirect

Tento súbor cookie uloží voľbu krajiny USA, aby vás v prípade opätovného vyvolania presmeroval priamo na internetovú stránku USA.

Typ 1

comparetool

Za účelom vysvetlenia funkcie porovnania v našom konfigurátore vozidla sa vám pri prvom použití zobrazí správa o možnosti použitia nástroja pomoci. Tento súbor cookie zabráni opakovanému zobrazeniu správy o možnosti použitia nástroja pomoci.

Typ 2

cookiePolicy

Tieto súbory cookie ukladajú váš súhlas s používaním cookies na tejto webovej stránke. Aktivujú sa automaticky po zatvorení informačného okna s informáciami o používaní cookies.

Typ 2

facdd
facdl
facdo
facdone
facdp
facps

Tieto súbory cookie ukladajú informácie o vlastnostiach a funkciách použitého koncového zariadenia, aby sa optimálne zobrazovala internetová stránka Mercedes-Benz.

Typ 2

FITSID

Tento súbor cookie identifikuje používateľa anonymizovanou formou. Obsahuje informácie o jeho osobných nastaveniach na internetovej stránke (jazyk, vyhľadávacie kritériá, nakonfigurovaný model atď.) a ukladá niektoré vzájomné interakcie, aby zabezpečil flexibilný skok dopredu a dozadu na už navštívené stránky.

Typ 1

mbot_cc_[CARCODE]

Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, aký model osobného vozidla Mercedes-Benz si používateľ naposledy nakonfiguroval. Tieto údaje sa zobrazujú na informačných stránkach príslušného modelu a umožňujú pokračovať v konfigurácii neskôr.

Typ 1

mbp_ncs_pkw
mbp_ncs_vans
mbp_ncs_trans
mbp_ucs_pkw
mbp_ucs_vans
mbp_ucs_trans

V našich vyhľadávaniach môžete uložiť modely vozidiel, aby ste ich neskôr vyvolali. V týchto súboroch cookie sa ukladajú relevantné informácie.

Typ 1

searchcookie

Tento súbor cookie ukladá posledné vyhľadávanie, aby v prípade opätovného vyvolania vyhľadávacieho poľa zobrazil posledné hľadané výrazy.

Typ 2

 

2. Vyhodnotenie údajov o používaní a využívanie analytických nástrojov

a. Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci (e) analytický (é) nástroj (e): Google Analytics, Adobe Analytics. 

b. Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle, prosím, nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

c. Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

d. Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytických nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

i. Google Inc. („Google“):

Spoločnosť Google vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Môžete zabrániť prenášaniu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu v spoločnosti Google. Príslušné informácie poskytuje spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analytics môžete použiť tento odkaz: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Úvod - Osobné vozidlá Mercedes-Benz